4

1Y-Môis plơ̆ lah: "Ƀiălah aơ, khân păng mâu mra chroh ma gâp ôh, mâu lĕ khân păng iăt nau gâp, yorlah khân păng mra lah: 'Yêhôva mâu mâp tâm mpơl ma may ôh." 2Yêhôva lah ma păng: "Moh may geh tâm ti may?" păng lah: "Du mlâm mâng". 3Yêhôva lah: "Mƀăr lơi mâng ta neh." Pô ri păng mƀăr mâng ta neh, jêh ri mâng nây nkhơng ma jêng du mlâm bêh. Y-Môis du ta năp păng. 4Yêhôva lah ma Y-Môis: "Yơr ti may jêh ri nhŭp bêh ta chiăng." Pô ri păng yơr ti nhŭp bêh, jêh ri bêh plơ̆ jêng mâng tâm ti păng: 5"Nau nây gay ma khân păng chroh ma gâp Yêhôva, Brah Ndu Y-Abraham, Brah Ndu Y-Isăk, jêh ri Brah Ndu Y-Yakôb tâm mpơl jêh ma may." 6Yêhôva plơ̆ lah ma păng: "Dơm ti may ta ntang ntơh may." Păng dơm ti păng tâm ntang ntơh păng; jêh ri tơ lah păng tŏk, aơ ti păng geh phŭng, nglang nâm bu pler. 7Yêhôva lah: "Plơ̆ dơm ti may tâm ntang ntơh may." Pô ri păng plơ̆ dơm ti păng tâm ntang ntơh păng; jêh ri tơ lah păng tŏk tă bơh nây, aơ păng plơ̆ jêng nâm bu nglay săk păng nơm. 8Brah Ndu lah: "Tơ lah khân păng mâu chroh ôh ma may, mâu ŭch chroh ma nau tâm mbên lor, klăp lah khân păng mra chroh ma nau tâm mbên tal bar aơ. 9Tơ lah mâu chroh ôh ma lĕ bar ntil nau mbên nây, mâu lĕ păng iăt nau may, ăn may sŏk dak bơh dak krong jêh ri nkhŭt ta neh sơh; jêh ri dak may sŏk jêh bơh dak krong nây mra jêng mham ta neh sơh."
10Ƀiălah Y-Môis lah ma Yêhôva: "Ơ Kôranh Brah gâp mâu jêng du huê bunuyh ngơi ueh ôh mâu lĕ di nglĕ lor ma nau may ngơi ma tông mpăr may, yorlah mbung gâp jêh ri mpiăt gâp ngơi mbrơi." 11Yêhôva lah ma păng: "Mbu nâm njêng trôm mbung bunuyh? Jêh ri mbu ăn bunuyh jêng mlo, mâu lah tĭk, dơi saơ mâu lah chieh măt? Mâu hĕ gâp jêng, Yêhôva? 12Pô ri hăn hom gâp mra gŭ ndrel ma trôm mbung may, jêh ri gâp mra sâm nti may moh nau may mra ngơi." 13Ƀiălah Y-Môis lah: "Ơ kôranh Brah gâp dăn ma may, njuăl hom nơm êng hăn." 14Pô ri Yêhôva hao nuih ji nuih ma Y-Môis jêh ri păng lah, Mâu di hĕ geh Y-Arôn nâu may, du huê Lêvi? Gâp gĭt păng dơi ngơi ueh. Aơ, păng văch gay tâm mâp đah may, jêh ri tơ lah păng saơ may păng mra geh nau maak tâm nuih n'hâm păng. 15Ăn may ngơi ma păng jêh ri dơm rplay ngơi tâm trôm mbung păng jêh ri gâp mra gŭ ndrel ma trôm mbung may jêh ri trôm mbung păng jêh ri gâp mra nti may moh nau may mra ƀư. 16Păng mra ngơi ma phung ƀon lan nsro ntŭk may; păng mra jêng trôm mbung ma may, jêh ri may mra jêng nâm bu Brah Ndu păng. 17Ăn may djôt leo mâng aơ. Ma mâng aơ may mra ƀư lĕ nau tâm mbên."

Y-Môis Plơ̆ Sĭt Ta N'gor Êjipt

18Y-Môis sĭt ta po păng Y-Jêtrô jêh ri lah: "Gâp dăn ma may, ăn gâp hăn tâm mâp đah phung oh nâu gâp ta n'gor Êjipt, gay gĭt tơ lah khân păng hôm gŭ rêh: "Y-Jêtrô lah ma Y-Môis: "Hăn đăp mpăn hom." 19Yêhôva lah ma Y-Môis tâm n'gor Midian: "Plơ̆ sĭt hom ta n'gor Êjipt; yorlah lĕ rngôch bunuyh ŭch ƀư ma may, khĭt jêh." 20Pô ri Y-Môis sŏk ur păng jêh ri phung kon bu klâu păng, ăn khân păng ncho seh bri, jêh ri plơ̆ sĭt ta n'gor Êjipt. Păng djôt tâm ti păng, mâng Brah Ndu.
21Yêhôva lah ma Y-Môis: "Tơ lah may sĭt ta n'gor Êjipt, ăn may ƀư ta năp Pharaôn lĕ rngôch nau khlay gâp ăn jêh ma may dơi ƀư. Ƀiălah gâp mra ƀư dăng nuih n'hâm păng, pô ri păng mâu ăn phung ƀon lan hăn ôh, pô ri păng mâu ăn phung ƀon lan hăn ôh. 22Ăn may lah ma Pharaôn: 'Pô aơ Yêhôva ngơi; phung Israel jêng kon bu klâu gâp deh bôk rah. 23Gâp lah ma may: "Ăn kon bu klâu gâp hăn gay ma păng dơi pah kan ma gâp." Ƀiălah may dun mâu ăn păng hăn ôh, aơ gâp mra nkhĭt kon bu klâu may deh bôk rah?"
24Rŏ trong ta du ntŭk, ntŭk jưh, Yêhôva tâm mâp đah Y-Môis gay ma nkhĭt păng. 25Ƀiălah H'Sêpôra sŏk du mlâm lŭ hơr, koh ntâu kon bu klâu păng jêh ri klŭp ta jâng Y-Môis, lah: "Nanê̆ may jêng ma gâp du huê sai rung mham." 26Pô ri Yêhôva ăn Y-Môis gŭ rêh. Dôl nây ur păng lah: "May jêng du huê sai rung mham." Yor nau koh ntâu.
27Yêhôva lah ma Y-Arôn: "Hăn hom ta ndrêch rdah gay tâm mâp đah Y-Môis." Păng hăn tâm mâp đah Y-Môis ta yôk Brah Ndu jêh ri tâm chŭm. 28Y-Môis mbơh ma Y-Arôn lĕ rngôch nau Yêhôva ngơi njuăl jêh păng hăn, jêh ri lĕ rngôch nau tâm mbên Yêhôva đă păng mra ƀư. 29Y-Môis jêh ri Y-Arôn hăn rƀŭn lĕ rngôch phung bu bŭnh bu ranh phung ƀon lan Israel. 30Y-Arôn nkoch bri lĕ rngôch rplay ngơi Yêhôva ngơi jêh ma Y-Môis, jêh ri păng ƀư lĕ nau tâm mbên ta năp phung ƀon lan. 31Jêh ri phung ƀon lan chroh. Tơ lah Yêhôva tăng khâl jêh đah phung ƀon lan Israel jêh ri saơ jêh nau rêh ni khân păng, khân păng kŭnh bôk jêh ri mbah yơk.