22

Nau Vay Tâm Trok

1Tơ lah du huê bunuyh ntŭng du mlâm ndrôk, mâu lah du mlâm biăp, jêh ri păng nkhĭt mâu lah tăch đưn, păng mra trok prăm mlâm ndrôk tâm du mlâm ndrôk, jêh ri puăn mlâm biăp tâm du mlâm biăp, 2tơ lah bu nhŭp bunuyh ntŭng dôl păng ntŭng lăp jêh ri dong păng kŏ khĭt, mâu mra geh ôh nau rung mham ma nơm nkhĭt bu nây; 3ƀiălah tơ lah nar luh jêh bu mra jêng tih tơ lah bu nkhĭt nơm ntŭng. Păng mra mplơ̆ ndơ păng ntŭng; tơ lah păng mâu geh ndơ ôh, bu mra tăch păng yor ndơ păng ntŭng. 4Tơ lah mpô mpa păng ntŭng jêh gĭt lah ndrôk, gĭt lah seh bri; mâu lah hôm rêh tâm ti păng, păng mra lŏ trôk bar tơ̆.
5Tơ lah du huê bunuyh ăn mpô mpa păng rong nsong sa tâm mir mâu du ntŭk đang play kriăk ƀâu nơm êng, mâu lah mpô mpa păng nsong sa ndơ mir nơm êng, păng mra trok ma ndơ ueh lơn tâm mir păng mâu lah tâm đang play kriăk ƀâu păng.
6Tơ lah geh ŭnh sa lok jêh ri n'ho rêng sa ba bu êng bun lơi jêh, mâu lah ba ăt hôm ta tơm, mâu lah ŭnh sa lĕ du lôk mir, nơm su ŭnh nây mra trok ăn nŭm.
7Tơ lah du huê bunuyh ăn du huê bunuyh êng mât prăk mâu lah drăp ndơ ƀiălah bu ntŭng lơi bơh ngih nơm mât mray, nơm ntŭng mra trok bar đưn tơ lah geh bu nhŭp păng. 8Tơ lah bu mâu geh nhŭp ôh bunuyh ntŭng, nơm ngih nây mra nhhơr păng nơm ta năp Brah Ndu, gay ma mpơl gĭt lah păng sŏk ndơ phung chiau meng păng.
9Tâm lĕ rngôch nau ƀư, nau ndơm di ma ndrôk, seh bri, biăp, bok ao, mâu lah ndơ êng roh, ma nau nây bu mra lah: 'Ndơ aơ, ndơ gâp yơ H'pô ri dôih bar đah nây mra tât ta năp Brah Ndu. Nơm Brah Ndu tâm rmal mra trok bar tơ̆ ma nơm chiau meng păng.
10Tơ lah du huê bunuyh jao ma nơm chiau meng păng du mlâm seh bri, du mlâm ndrôk, du mlâm biăp, mâu lah mpô mpa rong êng ăn bu chiă, ƀiălah mpô mpa nây khĭt, deh jâng, mâu lah bu nhŭp rlu mâu geh nơm saơ ôh, 11nau ton sơm ma amoh Yêhôva mra di ma bar đah; jêh ri nơm chiă mra mbơh ma păng mâu mâp pah bi ôh mpô mpa nơm chiau meng păng. Nơm mpô mpa mra dơn nau ton sơm nây, jêh ri nơm chiă mâu mra trok ôh. 12Ƀiălah tơ lah bu ntŭng bơh ngih păng păng mra trok ma nơm mpa. 13Tơ lah geh mpa sa hêk mpa păng chiă, ăn păng njŭn ndơ nây jêng nau mbơh; păng mâu mra trok ôh mpa bu sa hêk jêh. 14Tơ lah du huê bunuyh chan mpa rong nơm chiau meng păng, jêh ri mpa nây deh jâng mâu lah khĭt dôl nơm păng ndŭt kơi, păng mra trok ndơ nây. 15Tơ lah nơm păng ta năp mâu mra geh nau tâm trok ôh, tơ lah păng nkhôm mpa nây, rnoh nkhôm nây tŏng yơh.

Nau Vay Di Rnâng Jêh Ri Ma Nau Mbah Yơk

16Tơ lah du huê bu klâu ndơm du huê bu ur druh ê geh nơm ƀư mpuăt ndrôi ôh, jêh ri păng bêch ndrel đah bu ur nây, păng mra ăn drăp lup văng ma bu ur nây, jêh ri n'ho sŏk bu ur nây jêng ur păng. 17Tơ lah mbơ̆ bu ur nây dun, mâu ăn păng sŏk ƀư ur ôh, păng mra ăn prăk dŭm rnoh lup văng ma phung bu ur druh.
18Lơi ta chalơi du huê bu ur n'hŭm gŭ rêh ôh.
19Mbu nâm tâm geh đah mpô mpa, ăn bu nkhĭt lơi păng.
20Mbu nâm ƀư brah ma brah êng mâu tăp ma Yêhôva ôh ăn bu nkhĭt lơi păng.
21Lơi ƀư ƀai ma du huê bu năch, mâu dơi tŭn jot păng, yorlah khân may jêng bu năch jêh tâm n'gor Êjipt. 22Lơi tŭn jot ôh bu ur ndrô mâu lah ma kon đơi. 23Tơ lah khân may tŭn jot khân păng, jêh ri khân may nter ma gâp, nanê̆ gâp mra tăng nau păng nter; 24nau gâp ji nuih mra hit, jêh ri gâp mra nkhĭt khân may ma đao gưm. Ur khân may mra jêng bu ur ndrô jêh ri phung kon khân may mra jêng kon đơi.
25Tơ lah khân may ăn phung o ach tâm phung ƀon lan gâp chan prăk, lơi ƀư ôh ma păng nâm bu du huê nơm sa drăp, mâu dơi khân may sa kao ma păng. 26Tơ lah khân may sŏk bok ao nơm chiau meng khân may ndŭl mpôl tâm nkât nkol, ăn khân may mplơ̆ lơi bok ao nây lor ma nar nhâp; 27yorlah păng geh kanŏng bok nây nkŭm săk jăn păng. Moh ndơ păng soh dôl păng lâng săk? Tơ lah păng mra nter ma gâp, gâp mra tăng păng, yorlah gâp blau yô̆. 28Lơi suai rak Brah Ndu ôh, mâu lĕ dơi rtăp rak ma du huê Kôranh phung ƀon lan khân may.
29Lơi ta nkai ôh nhhơr kô̆ tâm jât play kao geh bơh mir khân may jêh ri play kriăk ƀâu khân may. Ăn ma gâp kon bu klâu khân may deh bôk rah. 30Ăn khân may ƀư tâm ban lĕ ma ndrôk jêh ri biăp khân may. Păng mra gŭ pơh nar đah me păng, nar pham khân may mra ăn păng ma gâp.
31Ăn khân may jêng bunuyh kloh ueh prăp ăn ma gâp; yor nây lơi sa ôh nglay iăm mpa êng kăp hêk tâm mir, ăn khân may mƀăr ndơ nây ma so.