25

Phung Israel Yơk Mbah Ma Brah Baal Pêôr

1Dôl phung Israel gŭ ta Sitim phung ƀon lan ntơm ƀư tâm dŏng tĭr đah phung kon bu ur Môap. 2Phung bu ur aơ jă phung ƀon lan Israel ma nau ƀư brah ma phung brah khân păng, jêh ri phung ƀon lan sông sa jêh ri chon mbah panăp brah khân păng. 3Pô ri Israel tâm rnglăp đah brah Baal-Pêôr. Jêh ri Yêhôva hao ji nuih ma Israel. 4Yêhôva lah ma Y-Môis, "Nhŭp lĕ rngôch phung kôranh tâm phung ƀon lan, jêh ri yông khân păng ta nklang duh nar ta năp Yêhôva, gay ma nau Yêhôva ji nuih dơi aih du bơh Israel." 5Y-Môis lah ma kôranh phat dôih Israel, "Ăn ăp nơm khân may nkhĭt phung buklâu păng phung tâm rnglăp đah brah Baal Pêôr."
6Aơ, du huê bu klâu tâm phung ƀon lan Israel văch jêh ri djôt leo du huê bu ur Madian ma phung tâm ngih păng ta năp măt Y-Môis jêh ri ta năp măt lĕ rngôch phung ƀon lan Israel tâm rƀŭn, dôl khân păng gŭ nhĭm ta mpông ngih bok tâm rƀŭn, v 7Tơlah Y-Phinêas kon buklâu Y-Êlêasar, sau kôranh ƀư brah Y-Arôn, saơ nau nây, păng dâk chalơi phung tâm rƀŭn jêh ri sŏk du n'gâr tak tâm ti păng, 8tĭng ƀoi buklâu Israel tâm trôm jrô păng, jêh ri ntâp lĕ bar hê khân păng, buklâu Israel jêh ri bu ur, rho bluh săk jăn bu ur nây. Pôri nau tât mhĭk lĕ rlu jêh ta nklang phung ƀon lan Israel. 9Ƀiălah phung lĕ khĭt jêh yor nau tât mhĭk nây geh bar rmưn puăn rbăn bunuyh. 10Yêhôva lah ma Y-Môis, 11"Y-Phinêas kon buklâu Y-Êlêasar, sau kôranh ƀư brah Y-Arôn, lĕ ăn rŭch lơi jêh nau gâp ji nuih ma phung ƀon lan Israel, yorlah păng geh nau grang nâm bu gâp ta nklang khân păng, pônây gâp mâu ƀư rai ôh phung ƀon lan Israel tâm nau gâp grang. 12Yor nây lah hom, 'Aơ gâp ăn ma păng nau gâp tâm rnglăp ma nau đăp mpăn. 13Nau nây mra prăp ma păng jêh ri ma phung kon sau păng ôklak pakơi păng, nau tâm rnglăp ma kan kôranh ƀư brah gŭ mro mrăng, yorlah păng geh nau khŏm nsrôih yor Brah Ndu păng, jêh ri ƀư nau tâm chuai ăn kloh nau tih ma phung bon lan Israel." 14Amoh săk buklâu Israel bu nkhĭt jêh ndrel ma bu ur Madian, jêng Y-Simri, kon buklâu Y-Salu, kôranh ma du noi deh tâm mpôl Simêôn.
15Bu ur Madian bu nkhĭt jêh, amoh păng H'Kôsbi kon bu ur Y-Sur, kôranh ma phung mpôl noi deh tơm tâm phung Madian.
16Yêhôva lah ma Y-Môis, 17"Ƀư rkhŭk hom phung Madian jêh ri nkhĭt khân păng.
18Yor lah khân păng ƀư nau rkhŭk jêh ma khân may ma nau khân păng blau plĕch, ma nau nây khân păng ndơm khân may tâm nau brah Pêôr, jêh ri tâm nau đah H'Kôsbi kon bu ur du huê kôranh Madian, yuh khân păng, nơm bu nkhĭt tâm nar geh nau ji tưp yor nau ma brah Pêôr."