14

1,2Một ngày thứ bảy, Chúa Giê-xu dự tiệc tại nhà một lãnh tụ phái Biệt-lập. Trước mặt Ngài có người bị bệnh phù, các thày dạy luật và Biệt-lập chăm chú theo dõi, xem Ngài có chữa bệnh cho người ấy không.
3Chúa Giê-xu hỏi: “Chữa bệnh trong ngày thứ bảy có hợp pháp không?”
4Nhưng họ không trà lời. Chúa nắm tay người bệnh, chữa lành rồi cho về. 5Chúa hỏi các thầy dạy luật và Biệt-lập: “Ngày thứ bảy, nếu bò lừa của các ông chẳng may té xuống hố, các ông không kẻo nó lên sao?”
6Họ không trả lời gì được.

Khiêm tốn

7Chúa Giê-xu để ý thấy nhiều người khách muốn ngồi chỗ danh dự đầu bàn, nên Ngài khuyên: 8“Khi được mời dự tiệc cưới, các ông đừng ngồi chỗ danh dự. Vì nếu có người quan trọng hơn các ông cũng được mời, 9chủ sẽ đưa họ đến và bảo các ông nhường chỗ. Lúc ấy các ông sẽ hổ thẹn xuống ngồi tận cuối bàn.
10“Vậy các ông nên chọn chỗ thấp nhất, chủ nhà trông thấy sẽ mời lên chỗ tốt hơn. Các ông sẽ được vinh dự trước mặt quan khách. 11Vì ai tự đề cao sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình sẽ được nâng cao.”
12Chúa quay sang chủ nhà: “Khi đãi tiệc, ông đừng mời bạn hữu, anh em, bà con, hay láng giềng giàu có, vì họ sẽ mời ông để đáp lễ. 13Trái lại, nên mời người nghèo khổ, tàn tật, đui què, 14ông sẽ được Thượng Đế ban phúc. Đến kỳ người công chính sống lại, Ngài sẽ khen thưởng, vì ông đã mời những người không thể mời lại mình.”

Ngụ ngôn “Tiệc lớn”

15Nghe Chúa dạy, một thực khách lên tiếng: “Phúc cho người được dự tiệc trong Nước Trời!”
16Chúa Giê-xu liền kể chuyện này: “Người kia mở tiệc lớn, mời rất nhiều người, 17Đến giờ, ông sai gia nhân đi báo cho tân khách: ‘Tiệc đã dọn, xin mời đến dự.’ 18Nhưng mọi người đều kiếm cớ từ chối. Người này trả lời: Tôi mới mua đám ruộng, phải đi xem, xin cho tôi cáo từ’ 19Người kia nêu lý do: ‘Tôi vừa mua năm đôi bò, sắp đem cày thử, xin cho tôi kiếu.’ 20Người khác thoái thác: ‘Tôi mới cưới vợ, không đến được.’
21Gia nhân trở về phúc trình mọi việc. Chủ tức giận, bảo họ đi mau ra các đường lớn, ngõ hẻm trong thành phố, đưa về những người nghèo đói, tàn tật, què quặt, mù lòa. 22Tuy nhiên, bàn tiệc vẫn còn nhiều chỗ trống. 23Chủ lại bảo gia nhân: ‘Vào các con đường nhỏ trong làng, gặp ai mời nấy, đem về cho đầy nhà. 24Vì những người ta mời trước đây sẽ không được nếm một chút gì trên bàn tiệc của ta.’ ”

Điều kiện làm môn đệ Chúa

25Nhân dân theo Chúa thật đông đảo. Ngài quay lại giảng giải: 26“Ai theo ta mà không yêu ta hơn cha mẹ, vợ con, anh em chị em, và hơn cả tính mạng mình, thì không thể làm môn đệ ta. 27Ai không vác cây thập tự mình theo ta cũng không thể làm môn đệ ta.
28“Vậy anh em phải suy cho kỹ! Có ai trước khi xây nhà mà không tính toán mọi phí tổn, liệu mình có đủ sức làm cho xong? 29Nếu không, mới đặt nền đã ngưng, sẽ bị chê cười: 30‘Kìa làm nhà nửa chừng đã bỏ cuộc!”
31“Có vua nào trước khi ra trận mà không bàn tính cẩn thận, với mười ngàn quân trong tay, liệu có thể chống lại hai mươi ngàn địch quân đang tiến đánh mình không? 32Nếu không, phải sai sứ giả cầu hòa khi địch quân còn ở xa.” 33Rồi Chúa kết luận: “Nếu không bỏ hết mọi điều mình có, anh em không thể làm môn đệ ta. 34Muối là vật hữu ích, nhưng nếu muối mất mặn, làm sao lấy lại vị mặn được nữa? 35Muối ấy chẳng dùng làm gì được, dù làm phân bón cũng không xong, đành phải vứt bỏ. Ai có tai, nên lắng nghe!”