5

Các môn đệ đầu tiên

1Một hôm, Chúa Giê-xu giảng dạy trên bờ biển Ghê-nê-xa-rết. Dân chúng chen lấn đến gần để nghe lời Thượng Đế. 2Chúa thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, mấy người đánh cá đã ra khỏi thuyền giặt lưới. 3Ngài bước lên thuyền của Si-môn, bảo ông đẩy ra khỏi bờ một quãng rồi ngồi trên thuyền dạy dỗ dân chúng.
4Sau đó, Chúa bảo Si-môn: “Con chèo ra chỗ nước sâu thả lưới, sẽ bắt được nhiều cá.” 5Si-môn đáp: “Thưa Thầy, anh em chúng con đánh cá quần quật suốt đêm mà chằng được gì. Nhưng Thầy đã bảo, chúng con xin thử một-lần nữa xem!” 6Họ liền thả lưới và bắt được nhiều cá đến nỗi lưới sắp rách. 7Họ gọi bạn chài trên thuyền kia đến tiếp tay. Cả hai chiếc thuyền đều tràn ngập cá, gần chìm. 8Thấy việc lạ xảy ra, Si-môn Phê- rơ quỳ xuống trước mặt Chúa: “Lạy Chúa, xin lìa xa con, vì con là người tội lỗi, không xứng đáng ở gần Chúa.” 9,10Vì mẻ lưới quá lớn, nên các tay chài chuyên nghiệp như Si-môn, Gia-cơ và Giăng (hai con trai Xê-bê-đê) cũng như mọi người khác đều vô cùng kinh ngạc. Chúa Giê- xu bảo Phê-rơ: “Đừng sợ, từ nay con sẽ đi cứu vớt đồng loại.” 11Sau khi đưa thuyền vào bờ, họ bỏ tất cả, đi theo Chúa.

Người cùi được lành

12Chúa Giê-xu đến làng kia, một người mắc bệnh cùi thật nặng gặp Ngài liền sấp mặt xuống đất nài xin: “Nếu Chúa vui lòng, Chúa có thể chữa cho con lành bệnh.” 13Chúa Giê-xu đưa tay sờ anh cùi và nói: “Ta sẵn lòng, lành bệnh đi!” Lập tức bệnh cùi biến mất. 14Chúa căn dặn: “Con đừng cho ai biết, nhưng cứ đi ngay đến thầy tế lễ xin khám bệnh và dâng lễ vật như luật Mai-sen ấn định để chứng tỏ cho mọi người biết con được lành.” 15Tiếng đồn về quyền năng Chúa loan truyền nhanh chóng, dân chúng lũ lượt kéo đến nghe Ngài giảng dạy và xin chữa bệnh. 16Nhưng Chúa thường lui vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện.

Người bại

17Một hôm Chúa Giê-xu giảng dạy, các thầy Biệt-lập và dạy luật ngồi nghe. Họ đến từ các làng mạc xứ Ga-li-lê, xứ Giu- đê và thủ đô Giê-ru-sa-lem. Chúa đầy dẫy quyền năng của Thượng Đế, sẵn sàng chữa bệnh.
18,19Người ta khiêng vào một người bại nằm trên cáng. Họ cố chen qua đám đông đến gần Chúa nhưng không được, phải lên dỡ mái nhà, dòng người bại xuống trước mặt Chúa. 20Thấy đức tin của họ, Chúa bảo người bại: “Tội lỗi con được tha rồi!”
21Các thầy Biệt-lập và dạy luật thì thầm với nhau: “Ông này là ai mà phạm thượng quá! Ngoài Thượng Đế, còn ai có quyền tha tội?”
22Biết ý tướng họ, Chúa Giê-xu hỏi: “Tại sao các ông thắc mắc về điều đó? 23,24Trong hai việc chữa bệnh và tha tội, việc nào dễ hơn? Để các ông biết Chúa Cứu Thế ở trần gian có quyền tha tội, tôi sẽ chữa lành người bại này.” Ngài quay lại bảo người bại: “Đứng dậy, đem cáng về nhà!” 25Lập tức người bại vùng dậy, xếp cáng mang về nhà, ca ngợi Thượng Đế. 26Mọi người đều kinh ngạc, ca ngợi Thượng Đế. Họ sợ sệt bảo nhau: “Hôm nay chúng ta thấy những việc dị thường!”

Lê-vi theo Chúa

27Đi khỏi đó, Chúa Giê-xu thấy Lê-vi, một nhân viên thuế vụ đang làm việc tại sở. Chúa gọi Lê-vi: “Con hãy theo ta!” 28Lê-vi bỏ hết, đứng dậy theo Ngài.
29Lê-vi mở tiệc tại nhà mình khoản đãi Chúa. Nhiều người thu thuế, bạn Lê-vi, và nhiều người khác được mời đến dự. 30Các thầy Biệt-lập và dạy luật phàn nàn với các môn đệ của Chúa: “Sao các ông ăn uống với hạng người xấu xa đó?” 31Chúa Giê-xu đáp: “Người bệnh mới cần y sĩ chứ người khỏe mạnh không cần. 32Tôi đến trần gian không phải để thuyết giảng cho người thánh thiện, nhưng để kêu gọi người có tội ăn năn, quay về Thượng Đế.”

Vấn đề nhịn ăn

33Người ta còn phàn nàn với Chúa: “Môn đệ của Giăng cũng như môn đệ phái Biệt-lập thường nhịn ăn cầu nguyện, trong khi môn đệ của Thầy cứ ăn uống!” 34Chúa Giê-xu đáp: “Chẳng lẽ các ông muốn bạn chàng rể phải nhịn ăn trong ngày cưới sao? 35Chỉ khi nào chàng rể ra đi, họ mới không thiết gì đến ăn uống nữa.”
36Chúa dạy tiếp ngụ ngôn: “Không ai xé áo mới để lấy vải vá áo cũ. Như thế, không những phá nát áo mới, mà miếng vải mới cũng không xứng hợp với áo cũ. 37Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì rượu mới sẽ làm nứt bầu, rượu chảy hết mà bầu cũng không dùng được.
38Rượu mới phải đổ vào bầu mới. Sau khi uống rượu cũ, người ta không thích rượu mới nữa, vì cho rằng ‘rượu cũ ngon hơn’”.