20

Uy quyền của Chúa

1Một hôm, Chúa Giê-xu đang giảng dạy Phúc âm trong sân Đền thờ, các nhà lãnh đạo Do-thái kéo nhau đến hỏi: 2“Xin cho chúng tôi biết, Thầy cậy uy quyền gì để làm những việc đó? Ai ủy quyền cho Thầy?”
3Chúa đáp: “Tôi cũng hỏi các ông một câu: 4lễ báp-tem của Giăng bắt nguồn từ trời hay từ người?”
5Họ thảo luận: “Nếu chúng ta nói từ trời, ông ấy sẽ hỏi: Sao các ông không tin Giăng? 6Còn nếu chúng ta nói từ người, nhân dân sẽ giết chúng ta, vì nhân dân công nhận Giăng là nhà tiên tri của Thượng Đế.”
7Vậy họ thưa với Chúa: “Chúng tôi không biết.”
8Chúa đáp: “Nếu thế, tôi cũng không nói cho các ông biết nguồn gốc uy quyền của tôi.”

Ngụ ngôn về các lãnh tụ Do-thái

9Chúa Giê-xu kể ngụ ngôn này cho dân chúng: “Người kia trồng một vườn nho, cho tá điền mướn, rồi đi xa một thời gian khá lâu. 10Đến mùa hái nho, chủ sai người nhà về thu hoa lợi. Nhưng các tá điền đánh đập và đuổi về tay không. 11Chủ sai người khác, lại bị đánh đập sỉ nhục và đuổi về tay không. 12Người thứ ba cũng bị đánh đập đến mang thương tích, rồi đuổi đi. 13Chủ vườn nho tự nghĩ: ‘Phải làm sao đây? Được rồi, ta sẽ sai con trai yêu quý của ta đến, chắc họ phải kính nể con ta.’ 14Thấy con trai chủ, các tá điền bảo nhau: ‘Nó là con thừa tự. Giết nó đi, sản nghiệp sẽ về tay chúng ta!’ 15Và họ kéo người con ra ngoài vườn, giết đi.
“Vậy, chủ vườn nho sẽ đối xử với các tá điền cách nào?
16Chắc chắn chủ sẽ đến tiêu diệt họ và giao vườn cho người khác mướn.”
Người nghe góp ý kiến: “Mong không ai làm như mấy tá điền đó!”
17Chúa Giê-xu nhìn họ hỏi: “Vậy câu Thánh kinh này có nghĩa gì: ‘Tảng đá bị thợ xây nhà loại ra đã trở thành tảng đá móng’?” 18Rồi Ngài tiếp: “Ai ngã vào tảng đá sẽ bị tan xác, còn tảng đá ấy rơi nhằm ai, sẽ nghiền họ ra bụi.”

Chúa và Hoàng đế La-mã

19Nghe xong, các thầy trưởng tế và dạy luật biết Chúa ám chỉ họ, nên muốn bắt Ngài ngay, nhưng không dám ra tay, vì sợ dân chúng nổi loạn. 20Họ cho thám tử theo dõi Chúa, giả vờ thành thật học hỏi, nhưng cốt gài bẫy để bắt Ngài nộp cho chính quyền La-mã.
21Các thám tử hỏi Chúa: “Thưa Thầy, chúng tôi biết lời Thầy dạy rất ngay thẳng. Thầy không thiên vị ai, chỉ lấy công tâm giảng dạy đạo Thượng Đế. 22Xin Thầy cho biết có nên nộp thuế cho Hoàng đế La-mã không?”
23Biết rõ âm mưu của họ, Chúa Giê-xu bảo: “ 24Đưa tôi xem một đồng bạc! Hình và tên ai trên đồng bạc này?” Họ đáp: “Hoàng đế La-mã.” 25Chúa dạy: “Đem nộp cho Hoàng đế những gì của Hoàng đế, và trả lại Thượng Đế những gì thuộc về Ngài!”
26Thế là âm mưu gài bẫy Chúa trước công chúng bị thất bại. Sững sờ vì câu trả lời của Chúa, họ cứng miệng không biết nói gì.

Vấn đề sống lại

27Các thầy Sa-đức (chủ trương không có sự sống lại) đến hỏi Chúa Giê-xu: 28“Thưa Thầy, luật Mai-sen dạy nếu người đàn ông nào qua đời không có con, em trai người ấy phải cưới vợ góa của anh để sinh con nối dõi cho anh. 29Trường hợp nhà kia có bảy anh em. Người anh cả cưới vợ rồi chết không con. 30,31Người thứ hai cưới vợ góa của anh, cũng chết không con. Người thứ ba cũng vậy. Cứ thế, cả bảy người đều chết không con. 32Cuối cùng người đàn bà cũng chết. 33Đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ làm vợ ai? Vì cả bảy người đều đã cưới nàng.”
34Chúa Giê-xu đáp: “Cưới vợ gả chồng là việc của người trần, 35còn người được sống lại trong Nước Trời không ai còn cưới gả nữa. 36Họ sẽ không chết, nhưng giống như thiên sứ. Họ là con Thượng Đế, vì được Ngài cho sống lại.
37“Về vấn đề người chết sống lại, chính Mai-sen đã đề cập trong trang sách viết về bụi gai cháy. Ông gọi Chúa là ‘Thượng Đế của Áp-ra-ham, của Y-sác và của Gia- cốp’. 38Chúa là Thượng Đế của người sống, không phải của người chết. Vậy đối với Thượng Đế, mọi người đều sống!” 39Các thầy dạy luật đứng nghe buột miệng khen: “Thầy giải đáp hay quá!” 40Sau đó không ai dám hỏi Ngài nữa.

Chúa và Đa-vít

41‘Chúa Giê-xu hỏi: “Tại sao người ta nói Chúa Cứu Thế thuộc dòng dõi vua Đa-vít? 42Chính Đa-vít đã viết trong Thi thiên:
‘Thượng Đế bảo Chúa tôi:
Hãy ngồi bên phải Ta
43Cho đến chừng Ta đặt kẻ thù dưới gót chân Con.’
44“Đa-vít đã gọi Ngài là Chúa, sao Ngài còn là dòng dõi Đa-vít được?”

Chúa lên án các thầy dạy luật

45Khi dân chúng đang lắng nghe, Chúa Giê-xu bảo các môn đệ: 46“Phải đề phòng các thầy dạy luật, vì họ thích mặc áo lễ thật dài, mong được người ta kính chào ngoài đường phố, ưa ngồi ghế danh dự trong hội trường và phòng tiệc. 47Họ làm ra vẻ thánh thiện bằng cách đọc những bài cầu nguyện tràng giang đại hải, nhưng đồng thời cướp đoạt nhà cửa của những quả phụ cô đơn! Vì thế, họ sẽ bị hình phạt nặng hơn!”