2

Yiang Sursĩ Yỗn Vil Yaru-salem Roap Tôt

  1Cỗ Yiang Sursĩ sâng cutâu mứt, ngkíq án yỗn ŏ́c canám clũom chíq cóh Si-ôn;
   máh ramứh parchia parhan tễ cóh Si-ôn cỡt ralốh-ralái nheq.
   Tâng tangái án sâng cutâu mứt chóq vil Yaru-salem,
   tangái ki án táh dếh Dống Sang Toâr án hỡ.

  2Yiang Sursĩ tỡ bữn sâng sarũiq táq noâng toâq án talốh máh vil tâng cruang Yuda,
   dếh máh viang lavíng mpễr;
   máh ngôl kĩaq dŏq cruang Yuda la cỡt ralốh-ralái nheq.
  Án dững atoâq ŏ́c casiet pỡ cruang ki, cớp pỡ máh cũai sốt tâng cruang ki.

  3Cỗ án sâng cutâu mứt lứq, ngkíq án táq yỗn cruang I-sarel cỡt ieuq;
   án calỡih táh cruang ki,
   tỡ ễq rachuai noâng bo cũai par‑ũal toâq chíl alới.
  Án khlốh mứt chóq hái samoât ũih cuhâuq cat nheq dũ ramứh.

  4Án dễ saráh chóq tỗp hái, ariang hái cỡt cũai par‑ũal.
   Án cachĩt táh dũ náq cũai hái ayooq.
  Án tốh ŏ́c cutâu mứt chóq Dống Sang Toâr án cỡt samoât noau tốh chóq ũih rahững yỗn cat nheq.

  5Ncháu cỡt samoât cũai par‑ũal tỗp I-sarel;
   án yỗn máh ngôl kĩaq vil cớp
   máh dống puo cỡt rúng ralốh nheq.
  Án dững ŏ́c ngua cớp ŏ́c nhiam tanúh atoâq pỡ máh cũai Yuda.

  6Án talốh Dống Sang Toâr yỗn cỡt ralốh nheq,
   la ntốq hái sang toam án tễ nhũang.
  Ma hỡn tễ nâi ễn,
   án táq yỗn máh tangái táq rit cớp Tangái Rlu cỡt pứt nheq.
  Yuaq án cutâu mứt, ngkíq án nguai chíq tễ puo cớp tễ máh cũai tễng rit sang.

  7Ncháu khoiq cutiang táh prông sang cớp Dống Sang Toâr án.
  Án yỗn cũai par‑ũal toâq talốh táh nheq máh ratâng Dống Sang Toâr.
  Máh cũai par‑ũal triau cupo cỗ alới bữn talốh
   ntốq hái sang toam bũi óh lứq tễ nhũang.

  8Yiang Sursĩ khoiq dadŏq ễ talốh táh
   máh viang tâng cóh Si-ôn yỗn ralốh nheq.
  Án khoiq chiaq máh viang ki dŏq talốh táh.
   Sanua, ngôl kĩaq ca sarỡih lứq ki, cớp viang vil khâm la khoiq ralốh nheq chơ.

  9Máh ngoah toong viang vil cỡt ralíh asễng,
   cớp máh raláng cláng ngoah toong cỡt tacoaih rabéq rayâl nheq.
  Sanua, puo cớp máh cũai sốt khoiq noau cỗp
   dững nheq chu cruang canŏ́h.
  Tỡ bữn noau atỡng noâng tễ phễp rit.
   Máh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tỡ bữn hữm noâng Yiang Sursĩ sapáh ŏ́c ntrớu chóq alới.

  10Máh cũai samiang thâu tâng vil Yaru-salem tacu tâng cutễq,
   cớp ỡt rangiac nheq.
  Alới tâc tampâc tanúh cớp ĩt phốn cutễq yữi tâng plỡ alới.
   Dếh máh tỗp cumũr la pũp plỡ asễng tâng cutễq.

  11Cứq nhiam toau moat múh cỡt áih,
   cỗ sâng túh arức lứq tâng mứt.
  Cứq pứt mứt pứt luam,
   yuaq noau khoiq pupứt máh cũai proai cruang cứq.
  Máh carnễn, dếh carnễn sâu-sâu, cuchĩt cớt tâng máh rana vil.

  12Máh carnễn ki nhiam chóq mpiq alới, cỗ sâng panhieih cớp khlac dỡq.
  Alới dớm tâng rana ĩn cũai chũl,
   chơ alới ngcuai ta-ŏh rangứh tâng car‑ữ mpiq alới.

  13Ơ vil Yaru-salem ơi! Ntrớu cứq têq rapai chuai anhia?
   Cớp nŏ́q cứq ễ aliam anhia?
  Yuaq tỡ nai bữn noau chĩuq túh coat ariang anhia.
   Mang-al anhia chũl yarũ samoât dỡq mưt;
   tỡ bữn ngcuang noâng têq tahâu yỗn cỡt bán.

  14Máh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ atỡng ŏ́c sapáh ca tỡ bữn lứq,
   cớp tỡ bữn cỡt kia ntrớu loâng.
  Alới dốq atỡng santoiq raphếq anhia,
   cớp alới tỡ bữn sưoq ntrớu toâq anhia táq ranáq lôih.
  Ngkíq yuaq, anhia tỡ bữn chanchớm ntrớu cóq anhia ngin lôih
   cớp rapĩen mứt pahỡm tamái ễn.

  15Sanua máh cũai pỡq pha vil anhia, alới mumat anhia.
  Alới cubier tambớr cớp cacháng ayê,
   bo alới hữm vil Yaru-salem cỡt ralốh,
   dếh pai neq:
  “Nâi tỡ, la vil nêuq o lứq?
   La vil ca máh cũai tâng cốc cutễq nâi sâng bũi pahỡm toâq alới ỡt pỡ ki.”

  16Máh cũai par‑ũal ayê ra‑ac cớp nhêng cloân níc chu mới cỗ sâng kêt lứq.
  Cớp alới cubier tambớr dếh mumat neq:
   “Tỗp hái khoiq pupứt án chơ!
   Tangái nâi la tangái hái ỡt ngcuang tễ dũn chơ.”

  17Yiang Sursĩ khoiq táq samoât án pai dŏq.
   Án pupứt cớp tỡ bữn sâng sarũiq táq noâng,
   ariang án khoiq catoaih atỡng anhia chơ.
  Án yỗn máh cũai par‑ũal anhia bữn riap,
   cớp yỗn alới sâng bũi pahỡm bo alới hữm vil anhia pứt nheq dũ ramứh.

  18Ơ vil Yaru-salem ơi! Cóq anhia arô sễq Yiang Sursĩ chuai!
   Vil viang anhia cóq hỗ hát arô Yiang Sursĩ!
  Sarliang moat cóq hoi cucúc samoât crỗng hoi nheq sadâu tangái!
  Chỗi tangứt nhiam, cớp chỗi tangứt sâng ngua.

  19Nheq sadâu cóq anhia tamỡ cớp nhiam nhit,
   cuclỗiq cucling chóq Yiang Sursĩ!
  Cóq anhia cucốh cucũoi sễq tễ án nheq tễ mứt pahỡm
   dŏq án sâng sarũiq táq dỡi tamoong máh con anhia;
   yuaq máh carnễn tâng vil anhia cuchĩt khlac kễng rana dũ ntốq.

  20Ơ Yiang Sursĩ ơi! Nŏ́q anhia yỗn hếq roap tôt ariang nâi?
   Bữn máh mansễm ntôm cha sâiq con ca alới ayooq!
  Noau ntôm cachĩt máh cũai tễng rit sang,
   cớp cũai tang bỗq anhia tâng Dống Sang Toâr.

  21Máh cũai póng cớp máh cũai thâu cuchĩt radốc racơng tâng máh rana.
   Máh tatoam cớp cumũr cuchĩt noau tráh toâq dau.
  Anhia khoiq cachĩt táh alới tâng tangái anhia sâng cutâu mứt;
   anhia tỡ bữn sâng sarũiq táq ntrớu loâng bo anhia cachĩt alới.

  22Anhia khoiq mơi máh cũai par‑ũal toâq, samoât noau mơi cũai toâq cha bũi,
   dŏq dững atoâq máh ranáq cahĩal ngcŏh lứq pỡ hếq cu coah;
   cớp tỡ bữn noau têq lúh yỗn vớt tâng tangái anhia cutâu mứt.
  Máh cũai hếq chứm siem cớp bán curiaq,
   cũai par‑ũal khoiq cỗp cớp cachĩt táh nheq chơ.