3

Nau Kâp Gân Ma Nau Yô̆ Brah NDu Mra Kơl

1Gâp jêng du huê bunuyh hŏ saơ jêh nau rêh ni luh tă mâng nau Păng ji nuih.
2Păng hŏ leo gâp ăn gâp chuat hăn tâm nau ngo, mâu hăn ôh tâm nau ang.
3N'hêl nanê̆ păng yơr ti păng tâm rdâng đah gâp ƀa-ƀơ ƀa-ƀơ âk tơ̆.
4Păng hŏ ƀư siăr nglay puăch jêh ri ntâu hêk rai, jêh ri hŏ nkêch lơi nting gâp.
5Păng hŏ nchueng gâp jêh ri nkŭm gâp ma nau rngot jêh ri nau rêh ni.
6Gay ăn gâp gŭ tâm ntŭk ngo klĕng, nâm bu bunuyh khĭt hŏ jŏ năm.
7Păng ƀư mpêr jŭm gâp pôri gâp mâu dơi du ôh; păng hŏ kât jêh gâp ma rse rvăk jâk ngăn.
8Nđâp tơlah gâp kuăl vơh vơl dăn nau kơl păng dun mâu iăt ôh nau gâp mbơh sơm.
9Păng ƀư bâp trong gâp ma lŭ bu hŏ trah jêh, ăn trong gâp jêng kue.
10Păng ƀư đah gâp nâm bu du mlâm kau moch rmiăt kăp, nâm bu yau mŭr rmiăt tâm ntŭk ndâp.
11Gay ăn gâp hiơt trong jêh ri sa hêk gâp hăch rhên; păng ăn gâp gŭ êng.
12Păng hŏ van na păng jêh ri săch gâp ƀư mpot ma hăr păng.
13Păng hŏ pănh hăr bơh dĭng kăm păng lăp geh ta klơm leh gâp;
14gâp jêng ndơ phung ƀon lan mưch rmot khân păng sŏk gâp ƀư nau mprơ ăp nar.
15Păng hŏ ăn gâp bêng ma nau rngot, ăn gâp hơm ma gŭn rđang.
16Păng hŏ sŏk lŭ ƀư rŭng sêk gâp; jêh ri jot plên gâp tâm ndruyh neh.
17May rdu huêng gâp ngai đah nau đăp mpăn, gâp hŏ chuêl jêh nau ueh lăng.
18Pôri gâp lah, "Nau katang jêh ri nau gâp kâp gân lĕ roh jêh."
19Gâp kah gĭt ma nau rêh ni jêh ri nau gâp nsong mblêng, jêng gŭn rđang jêh ri play măt tăng.
20Huêng gâp hôm kah gĭt ƀaƀơ nau nây, jêh ri huêng gâp lĕ rngôch rdja.
21Gâp kah gĭt nau nây, ri mơ geh nau kâp gân.
22Nây jêng nau ueh bơh Yêhôva, hên mâu mâp nau rai yot ôh. Yorlah nau păng yô̆ klâng mâu blau lôch ôh.
23Ăp ôi dơi jêng mhe mro, nau răp jăp păng jêng toyh ngăn.
24"Yêhôva jêng drăp gâp ndơn, "huêng gâp lah, "pôri gâp mra kâp gân păng."
25Yêhôva jêng nau ueh ăn ma phung kâp gân păng, ăn ma huêng tĭng joi păng.
26Ueh ngăn yơh mbu nơm gŭ klăk klêm kâp gân nau tâm rklaih bơh Yêhôva.
27Ueh ngăn yơh ma bunuyh anh mâng mbăk dôl hôm e kon se.
28di ngăn, ăn păng gŭ êng du huê jêh ri gŭ khưm, yorlah Yêhôva hŏ kât jêh mâng mbăk ta păng.
29ăn păng chŭn muh măt tâm ndruyh neh! klăp lah geh đŏng nau kâp gân.
30Păng ăn trô bom păng ma bu tap, jêh ri dơn nau bu gơm mưch.
31Yorlah Yêhôva mâu chalơi ƀa ƀơ n'ho ro ôh.
32Nđâp tơlah păng hŏ ƀư ăn rngot rvê, hôm e mra geh nau yô̆ klâng tĭng nau ueh păng rmeh ler.
33Yorlah nau nây, mâu di ôh Păng kơnh ŭch ƀư ăn ma phung kon bunuyh rêh ni jêh ri rngot klâng.
34Tơlah bu ŭch jot plên lĕ rngôch bunuyh bu krŭng tâm bri neh.
35Tơlah ŭch dun nau sŏng ma du huê bunuyh ta năp Nơm Ta Kalơ Lơn,
36Tơlah ŭch ndơm bu ăn roh lơi nau di ma du huê bunuyh,
37Yêhôva mâu dơn ôh nau Yêhôva ntrŭnh, mbu dơi ntĭnh jêh ri nau nây dơi tât ngăn?
38Mâu di hĕ bơh trôm mbung Nơm Ta Kalơ Lơn luh du nau ueh jêh ri nau mhĭk?
39Moh yor du huê bunuyh gŭ rêh ngơi ƀrôk ma nau tâm rmal ma nau tih?
40Ăn he nơm lŏng nâl sek uănh trong he, jêh ri plơ̆ sĭt ma Yêhôva!
41Ăn he joi Brah NDu tâm trôk jêh ri mbơh sơm ma păng:
42"Hên ƀư tih jêh ri tâm rdâng jêh, jêh ri may mâu yô̆ an ôh.
43May sŏk nau ji nuih nkŭm may nơm jêh ri tĭng jêh hên, nkhĭt mâu geh nau yô̆ ôh
44may pôn săk tâm ndâr tŭk, kŏ tât nau mbơh sơm mâu dơi rgăn ôh tât ma may.
45may njêng hên luh ndơ ƀơ̆ jêh ri njŏk (ndŏk) ta nklang phung ƀon lan.
46Lĕ rngôch phung rlăng hên nter huy tâm rdâng đah hên.
47Hên hŏ khan jêh tâm nau krit klach, tâm ntu jru, tâm nau rai yot, jêh ri djơh mhĭk.
48Măt gâp hor dak măt, yor kon buur phung ƀon lan gâp lĕ rai yot jêh.
49Măt gâp hor dak măt mâu rlu ôh,
50kŏ tât Yêhôva mêt uănh, tă bơh kalơ trôk uănh tâm dâng.
51Măt gâp saơ ƀư rngot huêng gâp, yor nau tât ma lĕ rngôch phung bu ur druh ƀon gâp.
52Phung mâu geh nau ŭch tâm rkeh đah gâp hŏ tĭng pănh jêh gâp nâm bu joi pănh sĭm.
53Khân păng ŭch nkhĭt gâp ntŭk ntu ngo, jêh ri klô̆p lŭ ta gâp.
54Dak băm kalơ bôk gâp; gâp lah, 'Gâp lĕ khĭt roh jêh!
55Hơi Yêhôva, gâp tă tâm ntu jru ngo ngăn kuăl mbơh sơm ma amoh may.
56may tăng jêh nau gâp vơh vơl:
 "Lơi may nsêt lơi trôm tôr may ma nau gâp nter vơh vơl dăn nau kơl?"
57Nar gâp mbơh sơm ma may, may hŏ văch dăch jêh gâp, may hŏ lah: "Lơi klach ôh!"
58may king jêh gâp, Hơi Yêhôva, may tâm chuai jêh nau rêh gâp.
59Hơi Yêhôva, may saơ jêh nau mhĭk bu ƀư ma gâp, ăn may phat an dôih gâp.
60may hŏ saơ jêh lĕ rngôch nau khân păng plơng bôk, lĕ rngôch nau khân păng ƀư ma gâp.
61may tăng jêh nau khân păng gơm rmot ma gâp, Hơi Yêhôva. lĕ rngôch nau khân păng mưch ma gâp.
62Phung rlăng ma gâp ngơi jêh ri mĭn nau mhĭk tâm rdâng ma gâp ăp nar.
63may uănh hom nau khân păng gŭ mâu lah dâk; khân păng mprơ mưch ma gâp.
64Hơi Yêhôva, may mra plơng bôk phat dôih khân păng tĭng nâm kan ti khân păng ƀư.
65Ăn may bư dăng nuih n'hâm khân păng, ăn may rak rtăp khân păng.
66may mra sŏk nau ji nuih jêh ri tĭng khân păng, jêh ri ƀư rai lơi khân păng tă bơh tâm dâng trôk Yêhôva.