2

Yê-su Táq Bán Cũai A‑ĩ Coang

(Mathia 9:1-8; Luca 5:17-26)

1Vớt bar pái tangái ễn, Yê-su chu loah pỡ vil Cabê-na-um. Khoiq noau sâng han án chu toâq pỡ dống. 2Cũai pỡq rôm pỡ ki clứng lứq. Tâng ngoah toong tỡ bữn ntốq mut noâng, nheq tadát chơ. Ngkíq Yê-su atỡng parnai Yiang Sursĩ yỗn alới sâng. 3Bữn noau dững asuoi manoaq a‑ĩ coang nheq tỗ toâq pỡ án. Pỗn náq samiang crang cũai a‑ĩ ki. 4Ma tữ alới hữm clứng lứq cũai ỡt khĩt Yê-su chơ, alới tỡ dáng na léq ễ mut pỡ Yê-su. Ngkíq alới pớh mpuol dống choâng Yê-su ỡt, cỗ ễ atĩar asễng cantrang ca bữn samiang a‑ĩ ki. 5Tữ Yê-su dáng mứt alới sa‑âm lứq, ngkíq án atỡng cũai a‑ĩ coang ki neq: “Yớu ơi! Lôih mới cứq táh yỗn.”
6Bữn máh cũai yống rit tacu ngki tê. Alới chanchớm tâng mứt alới neq: 7“Nŏ́q cũai nâi pai ngkíq? Án yoc ễ táq chớc máh Yiang Sursĩ tê. Ngkíq santoiq án pai la máh án acrieiq Yiang Sursĩ chơ. Tỡ bữn cũai aléq têq táh lôih. Ống Yiang Sursĩ toâp têq táh lôih.”
8Bo ki toâp Yê-su dáng alới ki chanchớm ngkíq tâng mứt alới. Án blớh alới neq: “Nŏ́q anhia chanchớm ngkíq? 9Santoiq aléq anhia sâng ien hỡn yỗn cứq atỡng? Ien cứq atỡng cũai a‑ĩ coang neq: ‘Lôih mới cứq táh yỗn,’ tỡ la ‘Mới yuor tayứng cớp pỡq. Mới dững achu loâng cantrang mới’? 10Ma sanua cứq ễ táq yỗn cũai a‑ĩ nâi cỡt bán dŏq yỗn anhia dáng samoât samơi, cứq Con Yiang Cỡt Cũai bữn chớc tâng dỡi nâi. Cứq têq táh lôih cũai.”
 Moâm ki Yê-su atỡng yỗn cũai a‑ĩ coang neq:
11“Cứq ớn mới yuor tayứng. Mới ĩt dỗl cantrang mới. Chơ mới chu loah pỡ dống mới.”
12Ngkíq cũai ki yuor tayứng. Án ĩt toâp cantrang án, loŏh chíq tễ cũai clứng ki. Tữ alới hữm ngkíq, aléq aki sâng dớt lứq cớp alới khễn Yiang Sursĩ. Alới pai neq: “Hái tỡ nai hữm ranáq nneq.”

Yê-su Ớn Lê-vi Puai Án

(Mathia 9:9-13; Luca 5:27-32)

13Vớt ki Yê-su pỡq loah sĩa pỡ tor clóng. Clứng lứq cũai rôm loah pễr án; chơ án atỡng alới ki. 14Bo án pỡq, án hữm Lê-vi, con samiang Al-phê, ỡt tacu táq ranáq tâng dống noau parỗm ĩt práq thễq. Yê-su ớn Lê-vi neq: “Mới puai cứq.”
 Ngkíq Lê-vi yuor tayứng puai án.
15Moâm ki Yê-su pỡq cha dỗi tâng dống Lê-vi. Ỡt ngki bữn clứng cũai parỗm ĩt práq thễq, cớp cũai lôih canŏ́h hỡ cha parnơi nứng Yê-su cớp tỗp rien tễ án. Yuaq bữn clứng cũai ki puai án. 16Bữn cũai yống rit tễ tỗp Pha-rasi hữm Yê-su cha parnơi cớp cũai parỗm ĩt práq thễq cớp cũai lôih canŏ́h. Ngkíq cũai yống rit ki blớh tỗp rien tễ Yê-su: “Nŏ́q án ki cha parnơi cớp cũai parỗm ĩt práq thễq cớp máh cũai lôih?”
17Yê-su sâng alới ki pai ngkíq; chơ án atỡng alới neq: “Cũai bán o tỡ bữn sễq yỗn noau palai. Ma ống cũai a‑ĩ sâng cóq sễq yỗn noau palai. Cứq tỡ bữn toâq pỡ nâi dŏq arô cũai ca ngin alới tanoang o, ma cứq toâq pỡ nâi dŏq arô cũai ca dáng alới bữn lôih.”

Yê-su Atỡng Tễ Ót Sana

(Mathia 9:14-17; Luca 5:33-39)

18Máh cũai rien tễ Yang cớp máh cũai Pha-rasi, alới dốq rưoh tangái dŏq ót sana cỗ alới yoc chanchớm tễ ngê Yiang Sursĩ. Alới toâq blớh Yê-su neq: “Tỗp rien tễ Yang cớp cũai ca puai tỗp Pha-rasi, alới rưoh tangái dŏq ót sana. Nŏ́q tỗp rien tễ thâi tỡ bữn táq machớng alới ki tê?”
19Yê-su ta‑ỡi loah alới neq: “Khân bữn samiang ĩt lacuoi, bo yớu pỡq racoâiq cớp án, alới sâng bũi. 20Ma tữ alới chu tễ racoâiq, alới miar ỡt. Tữ ki alới ót sana dŏq sanhữ loah yớu alới.
21“Tỡ bữn noau tamoal aroâiq tamái tâng tampâc khoiq anhỗh. Khân noau táq ngkíq, ramoal ki carớn cớp ra‑ŏ́c aroâiq anhỗh. Ngkíq raháq ki cỡt la‑a lứq ễn. 22Cớp tỡ bữn noau chiaq blŏ́ng tamái tâng aluoi ngcâr khoiq tiaq chơ. Khân noau táq ngkíq, blŏ́ng ki cỡt puaiq, cớp acán pa‑át ki táq yỗn aluoi ngcâr padŏ́h. Chơ aluoi ngcâr cớp blŏ́ng ki pứt nheq. Ma blŏ́ng tamái cóq chóq tâng aluoi ngcâr tamái.”

Yê-su Atỡng Tễ Rit Tangái Rlu

(Mathia 12:1-8; Luca 6:1-5)

23Bữn muoi Tangái Rlu, Yê-su cớp tỗp rien tễ án mut tâng sarái noau chóh saro bali. Ntơn alới pỡq, ntơn alới rứt cha saro bali ki. 24Tỗp Pha-rasi atỡng Yê-su neq: “Ki! Nŏ́q tỗp rien tễ thâi táq ranáq tỡ cỡt rit cuang ntrớu tâng Tangái Rlu.”
25Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Nŏ́q riang pai anhia tỡ nai doc tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ puo Davĩt khoiq táq ntrớu? Davĩt cớp tỗp puai án, alới ŏ́q crơng sana cớp alới sâng panhieih lứq. 26Ngkíq Davĩt mut tâng dống sang Yiang Sursĩ. Án cha cớp yỗn yớu án cha tê bễng dŏq yáng moat Yiang Sursĩ. Bễng nâi ống cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ sâng têq cha. Bo ki Abia-tha la sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ.”
27Yê-su atỡng loah alới neq: “Yiang Sursĩ tỡ bữn tễng cũai dŏq chuai Tangái Rlu, ma án tễng Tangái Rlu dŏq chuai cũai. 28Cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, la Ncháu tê Tangái Rlu.”