20

Asi-ria Chíl Riap Ê-yip-tô Cớp Ê-thia-bi

1Sar-côn puo Asi-ria ớn cũai taniap tahan án pỡq chíl vil At-dôt cớp cheng ndỡm vil ki tễ tỗp Phi-li-tin. 2Tâng cumo ki Yiang Sursĩ atỡng Ê-sai con samiang Amot neq: “Cóq mới tũot nheq aroâiq tanúh tễ tỗ mới cớp pũot cỡp.”
 Chơ Ê-sai trĩh santoiq Yiang Sursĩ ớn, cớp án tayáh ống ayững miat cớp ỡt mu rariat.
3Tữ noau cheng bữn vil At-dôt chơ, Yiang Sursĩ pai neq: “Ê-sai, án ca táq ranáq cứq, khoiq tayáh ống ayững miat, cớp ỡt mu rariat nheq pái cumo nâi; án táq nneq dŏq cỡt tếc tễ ranáq ễ cỡt tâng cruang Ê-yip-tô cớp cruang Ê-thia-bi. 4Puo cruang Asi-ria lứq cỗp máh cũai tễ bar cruang ki yỗn alới tayáh pỡq mu rariat. Cũai póng cớp cũai thâu, la án yỗn tayáh ống ayững miat cớp ỡt mu rariat; chơ alới tayáh pỡq mpáh pống pang táq yỗn cruang Ê-yip-tô cỡt casiet. 5Tỗp cũai ca noap cũai Ê-thia-bi cớp khễn cũai Ê-yip-tô, lứq alới cỡt clŏ́c clu, cớp máh ŏ́c alới ngcuang cỡt pứt nheq. 6Tữ tangái ki toâq, cũai proai ỡt mpễr tor dỡq mưt cruang Phi-li-tin pai neq: ‘Nhêng chu ranáq puo Asi-ria táq chóq cũai ca tỗp hái poâng bán curiaq. Sanua, nŏ́q têq tỗp hái bữn tamoong?’”