24

Yiang Sursĩ Manrap Cốc Cutễq Nâi

1Yiang Sursĩ ễ talốh cốc cutễq nâi, cớp táh yỗn cỡt ntốq rangual ễn. Án ễ viat cloong cutễq cớp táq yỗn máh cũai cỡt pláh chap. 2Dũ náq cũai cóq cuchĩt machớng nheq, tam alới la cũai tễng rit sang tỡ la cũai proai, cũai sũl tỡ la cũai ncháu, cũai chếq tỡ la cũai chỡng, cũai voaq tỡ la cũai yỗn voaq, cũai sốc tỡ la cũai cadĩt. 3Cốc cutễq nâi cóq cỡt rúng ralốh nheq. Ntrớu Yiang Sursĩ khoiq pai, lứq cỡt ngkíq.
4Cốc cutễq nâi lứq cỡt khỗ cahễng cớp máh cũai cỡt ieuq ot nheq, dếh cutễq cớp paloŏng cỡt abuoiq nheq. 5Máh cũai tâng cutễq nâi táq ranáq sâuq na phaq máh phễp rit Yiang Sursĩ, cớp na táq clốq ŏ́c alới khoiq par‑ữq ễ táq mantái níc. 6Cỗ ngkíq, Yiang Sursĩ pupap cốc cutễq nâi puai loah máh ranáq lôih cũai khoiq táq; bữn bĩq náq sâng noâng tamoong. 7Máh voar nho cỡt sangot, cớp coat lứq chuaq blŏ́ng nho. Bo nhũang dũ náq cũai cơi bũi óh, ma sanua alới ỡt ngua parngức. 8Máh sưong achúng toâr cớp sacơr cớt cơi bữr trantríq-trantrin bũi óh, ma sanua cỡt rangiac. 9Tỡ bữn noau ũat bũi óh noâng cỗ tễ nguaiq blŏ́ng nho, cớp tỡ bữn noau bũi óh noâng cỗ khoiq chim blŏ́ng nho cỗt. 10Tâng vil toâr, dũ ramứh cỡt parthúc-parthác, cớp dũ dống catáih ngoah toong khĩt tỡ yỗn noau mut. 11Máh cũai hễr-hŏh tâng máh rana cỗ ŏ́q blŏ́ng nho. Máh ŏ́c bũi óh khoiq pứt nheq chơ, cỡt pứt sarbiet chíq tễ cloong cutễq. 12Vil toâr la cỡt rúng ralốh nheq; máh ngoah toong viang vil la ralốh tacoaih nheq. 13Nâi la máh ranáq ca cỡt pỡ máh cruang canŏ́h tâng cốc cutễq nâi. Ranáq nâi cỡt ariang catữ moâm susot, toâq noau acứr palâi o‑li‑vê dũ nỡm, cớp muat loah tacóq palâi nho noâng khlâiq tễ dũ voar.
14Máh cũai noâng tamoong, alới ũat ỡn chỡ. Máh cũai ỡt coah angia mandang pât, alới pau atỡng pai Yiang Sursĩ sốt toâr lứq, 15cớp máh cũai coah angia mandang loŏh, alới ũat khễn án. Cũai proai mpễr tor dỡq mưt, alới ũat khễn Yiang Sursĩ, Ncháu cũai I-sarel. 16Tễ dũ pứp paloŏng cutễq nâi, hái lứq bữn sâng sưong cũai I-sarel ũat khễn, la cũai ca tanoang o.
 Ma cứq khoiq pứt nheq ŏ́c ngcuang chơ. Cứq cỡt oiq khỗ la‑ữt. Máh cũai chếq dống cruang cớp cũai raphếq rathũ cỡt sâuq palứq ễn.
17Dũ náq anhia cóq tamứng cứq nơ! Ŏ́c croŏq criat toâr lứq, dếh máh prúng sarŏ́ng, cớp máh rabang ntôm ỡt acoan tỗp anhia. 18Cũai aléq ravoât rana lúh tễ ŏ́c croŏq criat ki, án lứq sapứl tâng prúng sarŏ́ng; cớp cũai aléq lúh tễ prúng sarŏ́ng, án lứq chuat tâng rabang ễn. Mia choân lứq sễng tễ paloŏng, cớp tanang cốc cutễq nâi cỡt cacưt nheq. 19Chơ cloong cutễq nâi cỡt phang, pacháh, cớp caryoah aloŏh. 20Cloong cutễq sarín sarêu samoât cũai bũl blŏ́ng, tỡ la sarêu tứng-tooc samoât cuyal rapuq ploaq sũ. Cốc cutễq nâi cỡt sarũq, cỗ tian tadát moang ŏ́c lôih. Cốc cutễq parlớt cớp tỡ têq palŏ́h noâng.
21Tữ tangái ki toâq, Yiang Sursĩ lứq manrap máh chớc tâng pỡng paloŏng, cớp máh cũai sốt tâng cốc cutễq nâi. 22Yiang Sursĩ ễ parỗm máh puo yỗn ỡt parnơi, cỡt ariang cũai tũ ỡt tâng muoi cuaq. Án kháng carál alới tâng cuaq tũ toau án manrap alới. 23Rliang casâi cỡt chíq canám, cớp moat mandang tỡ bữn claq noâng, cỗ Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq chỗn cỡt Puo. Án cỡt sốt tâng vil Yaru-salem pỡ cóh Si-ôn, cớp máh cũai arieih lứq hữm chớc ang‑ữr tễ án.