6

1Trong lĩnh vực tri thức Đạo Chúa, ta nên vượt qua trình độ sơ đẳng để tiến đến giai đoạn trưởng thành. Ta không cần nhắc lại những kiến thức căn bản nữa, như ‘ăn năn tội để được cứu,’ ‘đức tin nơi Thượng Đế,’ 2‘bài học về lễ báp-tem,’ ‘việc đặt tay cầu nguyện,’ ‘sự sống lại của người chết’ hay ‘sự phán xét sau cùng.’ 3Được Chúa cho phép, ta hãy tiến xa hơn.
4Người đã được Chúa khai trí, từng nếm biết ân tứ thiên thượng, nhận lãnh Thánh Linh, 5thực nghiệm Đạo tốt lành của Chúa và quyền năng phi thường của thế giới tương lai, 6nếu lại vấp ngã lìa bỏ Chúa, tất nhiên không thể ăn năn lần nữa vì đã đóng đinh Con Thượng Đế lần thứ hai và công khai sỉ nhục Ngài.
7Một thửa đất thấm nhuần mưa móc, sinh sản hoa mầu tốt đẹp cho nhà nông, hẳn được phúc lành của Thượng Đế. 8Nếu đám đất đó chỉ sinh gai gốc, cỏ dại, tất sẽ bị bỏ hoang và cuối cùng bị đốt sạch.
9Thưa anh em yêu quý, dù nói thế nhưng chúng tôi biết chắc anh em đã được cứu rỗi và có kết quả tốt đẹp. 10Thượng Đế chẳng bao giờ bất công; Ngài không quên công tác của anh em và tình yêu thương anh em thể hiện vì danh Ngài: anh em đã liên tục giúp đỡ các tín hữu. 11Chúng tôi ước mong mỗi người cứ sốt sắng như thế đến trọn đời để được Chúa ban thưởng. 12Chúng tôi không muốn anh em chán nản, bỏ cuộc, nhưng cứ noi gương những người đã hưởng được điều Chúa hứa, nhờ đức tin và nhẫn nại.

Lời hứa chắc chắn

13Như trường hợp Áp-ra-ham, khi Thượng Đế cam kết với ông, Ngài lấy Danh mình mà thề (vì không có danh nào lớn hơn). 14Chúa thề hứa: “Ta sẽ giáng phúc cho con và dòng dõi con sẽ vô cùng đông đảo.” 15Áp-ra-ham kiên nhẫn đợi chờ và cuối cùng đã nhận được điều Chúa hứa. 16Người ta thường lấy danh người lớn hơn mình mà thề. Lời thề xác nhận lời nói và chấm dứt mọi tranh chấp, cãi vã giữa đôi bên.
17Thượng Đế muốn những người thừa hưởng lời hứa của Ngài biết chắc ý định Ngài không bao giờ thay đổi, nên Ngài dùng lời thề để xác nhận lời hứa. 18Cả lời hứa, lời thề đều bất di bất dịch vì Thượng Đế chẳng bao giờ bội ước. Vậy, những người tìm đến Ngài để tiếp nhận ân cứu rỗi đều được niềm an ủi lớn lao và hy vọng chắc chắn trong Ngài. 19Niềm hy vọng của chúng ta vừa vững chắc vừa an toàn, như chiếc neo của linh hồn giữ chặt chúng ta trong Thượng Đế; Ngài đang ngự sau bức màn, trong Nơi Chí thánh trên trời. 20Chúa Giê-xu đã vào đó trước chúng ta để cầu thay cho chúng ta, từ khi Ngài giữ chức Tế lễ tối cao đời đời theo cấp bậc Mên-chi-xê-đéc.