2

Chúa chữa lành người bại

1Mấy ngày sau, Chúa Giê-xu về thành Ca-bê-nam. Mọi người hay tin Chúa trở về, 2đều kéo đến đông đảo; từ trong nhà ra ngoài cửa, chẳng còn chỗ chen chân. Chúa truyền giảng Phúc âm cho họ.
3Có bốn người khiêng đến một người bại nằm trên cáng. 4Biết không thể chen qua đám đông, họ liền dỡ mái nhà, dòng người bại xuống trước mặt Chúa.
5Thấy đức tin của họ, Chúa bảo người bại: “Con ơi, tội lỗi con được tha rồi!”
6Mấy thầy dạy luật ngồi đó nghĩ thầm: 7“Phạm thượng thật! Không lẽ ông này tưởng mình là Thượng Đế sao? Ngoài Thượng Đế còn ai có quyền tha tội!”
8Chúa Giê-xu hiểu thấu tư tưởng họ, liền hỏi: “Tại sao các ông thắc mắc về điều đó? 9Trong hai việc tha tội và chữa bệnh, việc nào dễ hơn? 10Để các ông biết Chúa Cứu Thế ở trần gian có quyền tha tội, tôi sẽ chữa lành người bại này.” Ngài quay lại bảo người bại: 11“Con đứng dậy, đem cáng về nhà!” 12Người bại lập tức vùng dậy, xếp cáng vác đi, ngay trước mặt mọi người. Ai nấy đều kinh ngạc, ca ngợi Thượng Đế và bảo nhau: “Thật là việc phi thường, chưa bao giờ thấy!”

Lê-vi (Mã-thi) theo Chúa

13Sau đó, Chúa Giê-xu trở ra bờ biển giảng dạy; dân chúng tụ họp quanh Ngài. 14Đi dọc theo bờ biển, Chúa thấy Lê-vi, con An-phê đang làm việc tại sở thu thuế. Ngài bảo: “Con hãy theo ta!” Lê-vi liền đứng dậy theo Ngài.
15Tối hôm đó, Chúa Giê-xu và các môn đệ dự tiệc tại nhà Lê-vi. Nhiều người thu thuế, bạn Lê-vi và những người mang tiếng xấu trong xã hội, đi theo Chúa và ngồi ăn chung với Ngài. 16Mấy thầy dạy luật và Biệt-lập thấy Chúa ăn uống với những người này, liền hỏi môn đệ Ngài: “Tại sao Thầy các anh ngồi ăn chung với hạng người đó?”
17Chúa Giê-xu liền đáp: “Vì người bệnh mới cần y sĩ, chứ người khỏe mạnh không cần! Tôi đến trần gian không phải để thuyết giảng cho người thánh thiện, nhưng để kêu gọi người có tội quay về Thượng Đế.”

Nhịn ăn khi nào?

18Một hôm, môn đệ của Giăng và các thầy Biệt-lập đều nhịn ăn. Họ đến hỏi Chúa Giê-xu: “Tại sao môn đệ của Thầy không nhịn ăn như chúng tôi?”
19Chúa Giê-xu đáp: “Bạn chàng rể có nhịn ăn trong ngày cưới không? Nếu chàng rể còn đó, họ chẳng nhịn ăn đâu! 20Nhưng khi chàng rể ra đi, họ không thiết gì đến ăn uống nữa!
21“Không ai vá miếng vải mới vào áo cũ, vì miếng vá sẽ toạc ra, và đường rách càng rộng hơn. 22Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì rượu sẽ làm nứt bầu, rượu chảy hết mà bầu cũng hỏng. Rượu mới phải đổ vào bầu mới.”

Chúa của ngày lễ

23Một ngày thứ bảy, lễ Cuối tuần của người Do-thái, Chúa và các môn đệ đi ngang qua đồng lúa mì. Thấy các môn đệ Chúa hái bông lúa, 24mấy thầy Biệt-lập liền phàn nàn với Ngài: “Làm thế là trái luật! Không được hái lúa vào ngày thứ bảy!”
25Nhưng Chúa Giê-xu đáp: “Các ông chưa đọc chuyện vua Đa-vít và các bạn đồng hành bị đói sao? 26Vua vào trong Đền tạm thời A-bia-tha giữ chức Tế lễ tối cao, ăn bánh thánh dành riêng cho các thầy tế lễ, và phân phát cho các bạn cùng ăn. Việc ấy cũng trái luật!
27“Lễ Cuối tuần được lập ra để giúp loài người, chứ không phải loài người được tạo nên để phục vụ ngày lễ đó. 28Cho nên, Chúa Cứu Thế, cũng là Chúa của ngày lễ.