6

Chúa về Na-xa-rét

1Chúa rời khỏi miền đó, cùng các môn đệ trở về quê hương. 2Ngày thứ bảy, Chúa đến hội trường giảng dạy. Mọi người đều ngạc nhiên về sự khôn ngoan và các phép lạ của Chúa, vì Ngài cũng là người Na-xa-rét như họ. 3Họ bảo nhau: “Ông này làm nghề thợ mộc, con bà Ma-ri, anh cùa Gia-cơ, Giô-sép, Giu-đa và Si-môn. Các em gái của ông ta cũng chẳng xa lạ gì!” Vì thế họ khước từ Ngài.
4Chúa bảo họ: “Nhà tiên tri không bao giờ được gia đình bà con tôn kính, quê hương ca ngợi!” 5Vì họ không tin, nên Ngài không thể làm phép lạ lớn lao tại đây, chỉ đặt tay chữa lành một vài người bệnh. 6Chúa ngạc nhiên vì lòng cứng cỏi của họ. Rồi Ngài đi sang các làng khác giảng dạy.

Mười hai sứ đồ lên đường

7Chúa gọi mười hai sứ đồ, sai đi từng đôi, và ban cho mỗi người quyền năng đuổi quỷ. 8Ngài dặn họ đừng mang theo hành trang, trừ một cây gậy nhỏ: không lương thực, không túi bao, không tiền bạc; 9không đem thêm áo choàng, chỉ mang dép vào chân!
10Chúa nhắc nhở: “Vào làng nào, các con cứ ở luôn một nhà cho đến khi qua làng khác. 11Nếu làng nào không tiếp rước và nghe lời các con, cứ giũ áo ra đi để chứng tỏ các con không còn trách nhiệm gì về số phận của họ.”
12Các sứ đồ lên đường giảng dạy, khuyên giục mọi người phải ăn năn tội lỗi. 13Họ đuổi quỷ, xức dầu, chữa lành nhiều người bệnh.

Giăng Báp-tít bị giết

14Vua Hê-rốt được báo cáo đầy đủ về các hoạt động của Chúa Giê-xu, vì danh tiếng Ngài đồn ra khắp nơi. Vua nghĩ Chúa là Giăng Báp-tít sống lại, nên mới làm được nhiều việc dị thường như thế. 15Có người nói Chúa là tiên tri Ê-li, người khác cho Ngài là một tiên tri như các tiên tri lớn ngày xưa.
16Nhưng Hê-rốt bảo: “Không, đây chính là Giăng mà ta chém đằu, nay nó sống lại!”
17,18Trước đó, Hê-rốt đã sai bắt Giăng xiềng lại trong ngục, vì Giăng dám tố cáo vụ Hê-rốt cưới Hê-rô-đia, vợ Phi-líp, em vua.
19Hê-rô-đia căm giận, muốn giết Giăng trả thù, nhưng không làm gì được. 20Trái lại, Hê-rốt kính nể Giăng, biết ông là người thánh thiện, nên tìm cách bảo vệ. Vua thích nghe Giăng thuyết giảng, mặc dù mỗi khi nghe, vua thường bối rối.
21Cuối cùng, dịp may của Hê-rô-đia đã đến. Kỷ niệm sinh nhật, vua Hê-rốt thết tiệc đãi các cận thần, sĩ quan cao cấp và các nhà lãnh đạọ xứ Ga-li-lê. 22,23Giữa bữa tiệc, con gái Hê-rô-đia ra khiêu vũ, khiến vua và các quan khách đều say mê. Vua hứa với cô gái: “Con muốn xin gì, ta cũng cho, dù xin phân nữa nước, ta cũng bằng lòng.”
24Cô gái liền ra hỏi mẹ. Hê-rô-đia xúi con xin cái đầu của Giăng Báp-tít.
25Cô vội vã trở vào, tâu với vua: “Cho con xin ngay cái đầu Giăng Báp-tít để trên mâm!“
26Vua rất buồn phiền, nhưng đã lỡ thề, không thể nuốt lời trước mặt quan khách. 27Vua lập tức sai đao phủ đi lấy đầu Giăng. Đao phủ vào chém Giăng trong ngục, 28đặt thủ cấp trên mâm, đưa cô gái bưng về cho mẹ.
29Hay tin ấy, các môn đệ của Giăng đến lấy xác về chôn cất.

Chúa đãi trên 5.000 người ăn bánh

30Sau chuyến công tác, các sứ đồ trở về phúc trình vái Chúa Giê-xu mọi điều họ đã làm và giảng dạy.
31Chúa Giê-xu bảo: “Chúng ta nên đi riêng đến chỗ thanh tĩnh nghỉ ngơi một lúc!” Vì quá nhiều người đến xin gặp Chúa, nên Ngài và các môn đệ không có thì giờ ăn uống. 32Chúa và các môn đệ xuống thuyền đến nơi vắng vẻ. 33Thấy thuyền rời bến, dân chúng đoán biết chỗ Ngài định đi, nên tìm đường tắt, kéo nhau chạy bộ đến trước. 34Vừa đặt chân lên bờ, nhìn thấy đoàn dân đông đang chờ đợi, Chúa động lòng thương xót, vì họ như chiên không có người chăn. Ngài tiếp tục dạy dỗ họ.
35Đến chiều tối, các môn đệ thưa với Chúa: “Thưa Thầy ở đây hoang vắng quá, mà trời đã gần tối. 36Xin Thầy cho dân chúng giải tán để họ vào làng gần đây mua thức ăn!“
37Nhưng Chúa đáp: “Chính các con hãy cho họ ăn!“
Các môn đệ thưa: “Đem cả gia tài mua bánh mới có thể đãi đám đông này!”
38Chúa bảo: “Các con xem ở đây có bao nhiêu ổ bánh?” Các môn đệ kiểm kê rồi trở lại trình: “Có năm ổ bánh và hai con cá!” 39Chúa Giê-xu ra lệnh cho dân chúng ngồi xuống từng nhóm trên bãi cỏ. 40Họ ngồi thành từng nhóm 100 hoặc 50 người.
41Chúa cầm năm ổ bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời cảm tạ Thượng Đế rồi bẻ ra, đưa các môn đệ phân phát cho dân chúng. 42Mọi người đều ăn no nê. 43Các môn đệ đi lượm những mẩu bánh và cá còn thừa, đựng đầy mười hai giỏ. 44Riêng số đàn ông dự bữa ăn hôm đó lên đến 5.000 người.

Chúa đi bộ trên mặt biển

45Chúa lập tức bảo các môn đệ xuống thuyền qua thành Bết-sai-đa, còn Ngài ở lại cho dân chúng ra về.
46Sau đó, Chúa lên núi cầu nguyện. 47Đến tối, thuyền các môn đệ đã ra khơi, Chúa vẫn còn trên bờ. 48Ngài thấy họ phải ra sức chèo chống, vì thuyền ngược gió. Khoảng 4 giờ sáng, Chúa đi bộ trên mặt biển, và định vượt lên trước họ. 49Thấy có người đi trên mặt nước, các môn đệ rú lên kinh khủng, vì ngỡ là ma.
50Mọi người trông thấy đều khiếp đảm, nhưng Chúa Giê-xu trấn an: “Ta đây, các con đừng sợ!” 51Chúa bước vào thuyền, sóng gió liền lặng yên. Ai nấy ngạc nhiên vô cùng. 52Họ vẫn không hiểu phép lạ hóa bánh ra nhiều vì tâm trí vẫn đóng kín.

Chúa Giê-xu chữa bịnh tạ Ghê-nê-xa-rết

53Đến bờ bên kia, họ neo thuyền tại bến Ghê-nè-xa-rết. 54Mọi người vừa bước lên bờ, dân chúng lập tức nhận ra Chúa Giê-xu, 55nên vội vã chạy vào các thôn xóm khiêng người bệnh đến với Chúa. 56Chúa đi đến đâu -nơi làng mạc, thành phố hay thôn quê -người ta đều đem người bệnh lại các khu họp chợ, xin Chúa cho họ sờ trôn áo Ngài; ai sờ áo Chúa đều được lành.