22

Nau Ntăm Ma Y-Abraham ăn Nhhơr Y-Isăk

1Jêh nau nây Brah Ndu rlong uănh Y-Abraham, jêh ri lah ma păng: "Ơ Y-Abraham", Păng lah: "Aơ, ta aơ gâp ". 2Brah Ndu lah, sŏk hom kon may, kon may geh kanŏng du huê, Y-Isăk nơm may rŏng hăn hom ta n'gor Môria ta nây ăn may nhhơr păng jêng ndơ nhhơr gŭch ta kalơ du rplay yôk gâp mra ntĭm ma may. 3Y-Abraham dâk ơm ôi, păng dăp ưn seh bri păng jêh ri păng jă hăn ndrel ma păng bar hê n'hat na buklâu păng jêh ri nđâp ma kon păng Y-Isăk. Păng chôk long prăp ma ndơ nhhơr gŭch, jêh ri dâk leo hăn ta ntŭk Brah Ndu ntĭm jêh ma păng. 4Nar tal pe Y-Abraham n'gơr măt jêh ri saơ ntŭk nây bơh ngai. 5Jêh ri Y-Abraham lah ma phung n'hat na bu klâu păng. "Gŭ hom khân may ta aơ ndrel ma seh bri. Gâp jêh ri bu klâu ndăm mra hăn tât ta ri. Hên mra mbah yơk jêh ri plơ̆ sĭt ma khân may. 6Y-Abraham sŏk long prăp ma nhhơr gŭch, bun ta kalơ Y-Isăk kon păng. Ti păng ndjôt pêh jêh ri ŭnh. Lĕ bar hê khân păng hăn ndrel. 7Y-Isăk lah ma Y-Abraham mbơ̆ păng: "Ơ mbơ̆" Y-Abraham lah: "Aơ, ta aơ ŭnh jêh ri long, ƀiălah mbah kon biăp prăp ma ndơ nhhơr gŭch?" 8Y-Abraham lah: "Ơ nâu, Brah Ndu nơm mra ăn kon biăp prăp ma ndơ nhhơr gŭch." Pô ri lĕ khân păng bar hê hăn ndrel.
9Tơ lah khân păng tât jêh ta ntŭk Brah Ndu ntĭm jêh ma păng, Y-Abraham rdâk ta nây nơng ƀư brah, jêh ri păng dăp long. Păng chăp Y-Isăk kon bu klâu păng, jêh ri dơm păng ta kalơ nơng ƀư brah ta kalơ long. 10Y-Abraham yơr ti păng sŏk pêh gay ma nkhĭt kon păng. 11Ƀiălah tông mpăr ueh Yêhôva kuăl păng tă bơh trôk, lah: "Y-Abraham, Ơ Y-Abraham" Păng lah: "Aơ ta aơ gâp" 12Tông mpăr ueh lah: "Lơi ƀư tât ti may ma kon se bu klâu nây ôh, mâu lĕ dơi ƀư du ntil nau ma păng; yorlah aƀaơ aơ gâp gĭt may klach yơk mbah ma Brah Ndu; yorlah may mâu nhhuach ôh kon may ma gâp, kanŏng du huê nây." 13Y-Abraham n'gơr uănh, jêh ri aơ pakơi păng geh du mlâm biăp nkuăng iang nke tâm ƀŭr. Y-Abraham hăn sŏk biăp nkuăng nây jêh ri nhhơr păng jêng ndơ nhhơr gŭch ntrok kon păng. 14"Y-Abraham rnha ntŭk nĕ, "Yêhôva mra ăn;" yor nây yơh bu lah tât ta nar aơ. "Ta yôk Yêhôva bu mra ăn."
15Tông mpăr ueh Yêhôva kuăl Y-Abraham tă bơh trôk du tơ̆ đŏng, 16jêh ri lah: "Gâp sơm ton đah gâp nơm, Yêhôva lah, yorlah may ƀư jêh nau aơ jêh ri mâu nhhuach ôh kon may, kanŏng du huê nây, 17gâp mra ăn nau ueh uĭn ma may, jêh ri gâp mra ƀư bĭk kon sau may nâm bu mănh tâm trôk jêh ri nâm bu choih ta kơh dak mƀŭt. Jêh ri phung kon sau may mra dơi đah phung rlăng khân păng. 18Lĕ rngôch phung mpôl băl tâm neh ntu mra geh nau ueh uĭn yor phung kon sau may, yorlah may tông jêh bâr gâp." 19Pô ri Y-Abraham plơ̆ sĭt ta phung n'hat na bu klâu păng. Khân păng dâk hăn ndrel ta ƀon Bêr Sêba; jêh ri Y-Abraham gŭ ta ƀon Bêr Sêba.

Phung Kon Sau Y-Nahôr

20Jêh nau nây bu mbơh ma Y-Abraham, lah: "Aơ H'Milka tâm ban lĕ deh jêh phung kon ma Y-Nahôr, oh may; 21Y-Us kon deh bôk rah ma păng, Y-Bus oh păng. Y-Kêmuêl mbơ̆ Y-Aram. 22Y-Keset, Y-Hasô, Y-Pildas, Y-Jitlap jêh ri Y-Bêthel. 23Y-Bêthel jêng mbơ̆ ma H'Rêbêka phung pham nuyh aơ H'Milka deh ma Y-Nahôr oh Y-Abraham. 24H'Ruma ur yông Y-Nahôr deh phung kon đah Y-Nahôr, amoh khân păng Y-Têba, Y-Gaham, Y-Tahas jêh ri Y-Maka.