7

Nau Plơ̆ Lah Ma Phung Kôrintô Ôp Nau Tâm Gŭ Ur Sai

1Ma nau khân may nchih jêh ma gâp, gâp mĭn ueh, "Bu klâu mâu pah bi bu ur ôh." 2Ƀiălah gay ma lơi ăn geh nau văng tĭr, ăn ăp nơm bu klâu geh ur păng jêh ri ăp nơm bu ur geh sai păng. 3Ăn sai gŭ ma nau di ndrel ma ur păng, jêh ri ăn ur ƀư tâm ban pô nây lĕ đah sai păng. 4Ur mâu jêng kôranh ma săk jăn păng nơm, ƀiălah sai păng, jêh ri tâm ban lĕ sai mâu jêng kôranh ma săk jăn păng nơm, ƀiălah ur păng. 5Lơi tâm dun ndrăng khân ay may ôh, knŏng tơlah lĕ bar hê khân ay may du ai prăp mông ma nau mbơh sơm. Jêh lôch nau nây plơ̆ gŭ ndrel klach lah brah Satan ndơm khân ay may ma nau khân ay may mâu dơi ât. 6Nau aơ gâp nchih yorlah Brah Ndu ăn, mâu di yor păng ntăm ôh. 7Gâp ŭch ma lĕ rngôch bunuyh jêng nâm bu gâp, ƀiălah ăp nơm geh nau Brah Ndu ăn êng êng, du huê nâm aơ, du huê êng nâm ri. 8Gâp lah ma phung mâu geh ur jêh ri ma phung bu ur khĭt sai, ueh lơn khân păng gŭ nâm bu gâp. 9Ƀiălah, tơlah khân păng mâu dơi gŭ kloh, ăn khân păng tâm gŭ ur sai. Yorlah ueh lơn tâm gŭ hom ur sai lor ma đah nau rŏng kŏ tih.
10Ma phung tâm gŭ ur sai jêh gâp ntăm pô aơ, mâu di gâp, ƀiălah Kôranh Brah, lơi ăn bu ur tâm nkhah đah sai păng ôh. 11(Tơlah păng tâm nkhah jêh đah sai păng, ăn păng gŭ săk rlung, mâu lah ăn păng plơ̆ gŭ sai păng) jêh ri lơi ăn sai chalơi ur păng ôh. 12Bi ma phung êng, mâu geh ôh Kôranh Brah lah, ƀiălah gâp, tơlah du huê oh nâu geh ur mâu chroh jêh ri ur nây ŭch gŭ păng, lơi ta chalơi păng ôh. 13Jêh ri tơlah du huê bu ur geh sai mâu chroh jêh ri sai ŭch gŭ păng, lơi ta chalơi păng ôh. 14Yorlah sai mâu chroh nây geh nau kloh ueh tâm ur păng, jêh ri ur mâu chroh nây geh nau kloh ueh tâm sai păng. Tơlah mâu di nâm nđĕ phung kon khân may mra ƀơ̆, ƀiălah aƀaơ aơ khân păng jêng kloh ueh. 15Tơlah nơm mâu chroh ŭch tâm nkhah, ăn khân păng tâm nkhah hom, tâm nau pô nây nâu mâu lah ruh mâu geh nau tâm iang ôh. Yorlah Brah Ndu kuăl jêh he ăn gŭ rêh tâm nau đăp mpăn. 16Hơi bu ur, mâm ay gĭt gĭtlah ay mra tâm rklaih sai ay? Mâulah, hơi bu klâu, mâm may gĭt gĭtlah may mra tâm rklaih ur may?
17Knŏng pô aơ, ăn ăp nơm ƀư tĭng nâm nau Kôranh Brah tâm pă ma păng jêh, tĭng nâm nau kuăl păng sŏk dơn jêh bơh Brah Ndu. Tâm ban pô nây yơh gâp ntăm jêh ma lĕ rngôch phung ngih Brah Ndu. 18Tơlah Brah Ndu kuăl bu koh ntâu jêh, ăn păng gŭ pô nây. Tơlah Brah Ndu kuăl bu ê koh ntâu, lơi ăn bu koh ntâu păng ôh. 19Nau koh ntâu mâu khlay ôh, jêh ri nau mâu geh koh ntâu mâu khlay lĕ, ƀiălah tông nau vay Brah Ndu nŭm jêh. 20Ăn ăp nơm gŭ tâm ban ma păng jêng ta nar Brah Ndu kuăl păng. 21May geh lĕ nau kuăl dôl jêng dĭk? Lơi rngot ma nau nây ôh, ƀiălah tơlah may dơi jêng kon me, ăn may dơn hom mông găl. 22Yorlah dĭk Kôranh Brah kuăl jêh, păng jêng nơm Kôranh Brah ăn jêng kon me. Tâm ban lĕ nơm kon me Kôranh Brah kuăl jêh, păng jêng dĭk ma Brah Krist. 23Brah Ndu tâm chuai jêh khân may ma rnoh khlay ngăn. Lơi hôm jêng dĭk bunuyh ôh. 24Pôri, hơi phung oh nâu, ăn ăp nơm gŭ ta năp Brah Ndu nâm bu păng jêng ta nar Brah Ndu kuăl păng.
25Bi ma phung bu ur druh, gâp mâu geh nau Kôranh Brah ntăm ôh, ƀiălah gâp lah tâm ban ma gâp dơn jêh bơh Kôranh Brah nau yô̆ an gâp jêng răp jăp. 26Yorlah rnôk jêr dăch tât, gâp mĭn ueh lơn ma du huê bu klâu gŭ nâm bu păng jêng jêh. 27May lĕ geh ur đŏng? Lơi tâm nkhah ôh. May jêng săk rlung ƀơh? Lơi joi bu ur ôh. 28Tơlah may gŭ ur jêh, may mâu ƀư tih ôh, jêh ri tơlah bu ur druh gŭ sai jêh, păng mâu ƀư tih ôh, ƀiălah phung nây mra geh nau rŭng răng tâm nglay săk, jêh ri gâp ŭch king khân may bơh nau nây.
29Nĕ, pô aơ, gâp lah ma khân may, hơi phung oh nâu, rnôk dăch lôch jêh, ntơm bơh aơ rlet pakơi phung geh ur tâm ban ma phung mâu geh ôh, 30mbu nơm tă nhĭm tâm ban ma mâu mâp nhĭm ôh, mbu nơm mâp geh nau maak, tâm ban ma mâu mâp maak ôh, mbu nơm phung rvăt tâm ban ma mâu mâp geh ôh. 31Jêh ri mbu nơm rnơm ma kan neh ntu aơ, tâm ban ma mâu mâp rnơm ôh, yorlah rup neh ntu aơ rlau lôch. 32Gâp ŭch ma khân may jêng kon me bơh nau rngot klâng. Mbu nơm săk rlung rngloi mĭn ma ndơ Kôranh Brah, joi nau ƀư maak ma Kôranh Brah. 33Ƀiălah mbu nơm gŭ ur mĭn ma ndơ neh ntu, joi nau ƀư maak ma ur păng, 34pôri nau păng mĭn tâm pă jêh tâm ban pô nây lĕ ma phung bu ur mâu geh sai, jêh ri ma phung bu ur druh, khân păng mĭn ma ndơ Kôranh Brah gay jêng kloh ueh tâm săk jăn jêh ri huêng; ƀiălah bu ur geh sai mĭn ma ndơ neh ntu, păng joi nau dơi ƀư maak ma sai păng.
35Gâp lah nau nây ŭch kơl khân may, mâu di ŭch ƀư jêr khân may ôh, ƀiălah ŭch njŭn leo khân may ma nau ueh lơn, jêh ri ŭch ma khân may mâu geh nau tâm pă ôh tâm kan ƀư ma Kôranh Brah. 36Tơlah du huê mĭn mâu gop ôh kon bu ur păng gao năm gŭ ur sai; jêh ri păng ŭch ăn kon păng gŭ sai, ăn păng ƀư tĭng nâm păng ŭch, păng mâu ƀư tih ôh, ăn păng gŭ sai yơh. 37Ƀiălah mbu nơm gŭ nâp tâm nau mĭn păng, prăp nau păng nơm ŭch jêh ri tĭng nâm nuih n'hâm păng rŏng, păng ŭch ăn kon bu ur păng gŭ săk rlung, păng ƀư ueh yơh. 38Pô nây lĕ, mbu nơm ăn kon bu ur păng gŭ sai, păng ƀư ueh, ƀiălah mbu nơm mâu ăn kon bu ur păng gŭ sai, păng ƀư ueh lơn đŏng.
39Du huê bu ur tâm krêp đah sai păng dôl păng hôm gŭ rêh. Tơlah sai păng khĭt, păng mpăn dơi gŭ sai êng tĭng nâm păng ŭch, ƀiălah knŏng tâm Kôranh Brah. 40Ƀiălah păng maak lơn tĭng nâm gâp mĭn, tơlah păng gŭ nâm bu păng hŏ jêng jêh. Jêh ri gâp mĭn, gâp geh Brah Huêng Ueh Brah Ndu.