9

1Gâp mâu dơi jêng kon me hĕ? Gâp mâu dơi jêng kôranh oh mon hĕ? Gâp mâu mâp saơ Brah Yêsu, Kôranh Brah he hĕ? Mâm khân may mâu jêng kan gâp tâm Kôranh Brah? 2Tơlah ma phung êng, gâp mâu jêng kôranh oh mon, nanê̆ gâp jêng kôranh oh mon ma khân may yơh; yorlah khân may jêng ndơ tâp pŏng kan gâp tâm Kôranh Brah. 3Pôri nau gâp king ma phung phong gâp. 4Hên mâu geh nau vay sa mâu lah nhêt hĕ? 5Hên mâu geh nau vay njŭn leo ndrel ma hên du huê bu ur chroh jêng ur hên, tâm ban ma phung kôranh oh mon êng jêh ri phung oh Kôranh Brah, nđâp ma Y-Sêphas? 6Mâu lah knŏng du huê gâp mâu lah Y-Ƀarnaƀas hĕ mâu geh nau vay lơi kan hên pah? 7Mbu nơm hăn jêng tahan dâk mpŭng prăk păng nơm? Mbu nơm tăm tơm play kriăk ƀâu jêh ri mâu sa play păng? Mbu nơm mât phung biăp jêh ri mâu nhêt dak toh păng? 8Gâp ngơi pô aơ, tĭng vay bunuyh ngơi lĕ? Mâu di hĕ nau vay lah tâm ban pô nây? 9Yorlah geh nau nchih jêh tâm ndrom samƀŭt nau vay Y-Môis: "Lơi may put lơi mbung ndrôk dôl jot ba", knŏng ma phung ndrôk hĕ Brah Ndu mĭn? 10Mâu lah păng ngơi nau nây yor he? Ơ, yor he yơh geh nau nchih pô nây, ăn mbu nơm kai mir, mra kai ma nau kâp gân jêh ri mbu nơm jot ba mra jot ma nau kâp gân mra geh ma păng ƀă.
11Tơlah hên srih jêh tâm phung khân may drăp brah, jêng nau toyh lĕ tơlah hên rek drăp ndơ khân may tâm neh ntu aơ? 12Tơlah phung êng dơi ƀư nau vay nây ma khân may, mâu di hĕ hên dơi ƀư rlau lơn? Ƀiălah hên dơi ƀư rlau lơn? Ƀiălah hên mâu dŏng nau dơi nây ôh. Hên srôih ma lĕ rngôch ndơ, yorlah mâu ŭch njêng nau bâp ma nau mhe mhan ueh Brah Krist. 13Khân may mâu gĭt hĕ ma mbu nơm pah kan tâm ngih brah Yuđa sa ndơ ngih brah Yuđa nây jêh ri mbu nhhơr ndơ ƀư brah ta nơng geh ndơ bơh nơng nây? 14Tâm ban lĕ Kôranh Brah ntăm jêh ma phung mbơh nau mhe mhan ueh mra rêh ma nau mhe mhan ueh.
15Bi gâp, gâp mâu dŏng nau dơi nây ôh, jêh ri mâu di gâp nchih nau nây gay ma dăn ndơ ôh, yorlah gâp rŏng lơn nau khĭt, ma ăn bu sŏk lơi nau dơi tâm rnê nây bơh gâp. 16Tơlah gâp mbơh nau mhe mhan ueh, nau nây mâu dơi ăn gâp tâm rnê ma gâp nơm ôh. Yorlah nau khlay nây nchâp jêh gâp, jêh ri rêh ni yơh ma gâp tơlah gâp mâu mbơh nau mhe mhan ueh! 17Tơlah gâp pah kan nây ma nuih n'hâm ueh gâp geh nau nkhôm; tơlah gâp pah kan nây ma nuih n'hâm nchâp kđôi, ăt kan nây bu jao jêh ma gâp. 18Pôri, moh jêng nau nkhôm gâp? Păng jêng nau gâp mbơh dơm dam nau mhe mhan ueh, mâu dŏng ôh nau gâp dơi ƀư tâm ban nơm nti nau mhe mhan ueh.
19Yorlah dôl gâp mpăn gŭ bơh lĕ rngôch bunuyh, gâp njêng gâp nơm jêng dĭk ma lĕ rngôch pôri gâp dơi njŭn âk lơn bunuyh. 20Đah phung Yuđa gâp jêng tâm ban ma du huê Yuđa, pôri mơ gâp dơi njŭn phung Yuđa, đah phung gŭ tâm dâng nau vay, gâp jêng nâm bu tâm dâng nau vay, ƀiălah mâu di gâp mâu geh nau vay Brah Ndu ôh, pôri gâp dơi njŭn leo phung gŭ tâm dâng nau vay. 21Đah phung mâu geh nau vay gâp jêng tâm ban ma gâp mâu geh nau vay, ƀiălah mâu di gâp mâu geh nau vay Brah Ndu ôh, yorlah gâp gŭ tâm dâng nau vay Brah Krist, pôri mơ gâp dơi njŭn leo phung gŭ tâm dâng nau vay. 22Gâp jêng rdja ndrel ma phung rdja, pôri mơ gâp dơi njŭn leo phung rdja. Gâp jêng jêh lĕ rngôch ndơ ma lĕ rngôch bunuyh, pôri mơ gâp dơi tâm rklaih ƀaƀă tâm phung khân păng. 23Jêh ri gâp ƀư lĕ rngôch ndơ yor nau mhe mhan ueh, pôri mơ gâp dơi geh nau ueh uĭn tâm păng.
24Khân may mâu gĭt hĕ ma phung tâm rlong nchuăt tâm ntŭk pâl, lĕ rngôch nchuăt dadê, ƀiălah knŏng du huê geh nau nkhôm? Pôri, nchuăt hom gay ma geh nau nkhôm. 25Lĕ rngôch đơ phung tâm lơh ver ăp ntil ndơ, jêh ri khân păng ƀư nau nây gay geh đon hđăch mâu blau rai yot ôh. Ƀiălah he ƀư nau nây ŭch geh đon hđăch mâu blau rai lôch ôh. 26Pô nây yơh, mâu di gâp nchuăt dơm dam ôh jêh ri mâu di gâp dong tâm sial ôh; 27ƀiălah gâp ăn rêh ni ma săk jăn gâp jêh ri dơi đah păng, klach lah jêh gâp nti ma bu, Brah Ndu mra dun gâp tâm ban lĕ.