2

Yê-su Crĩt Chuai Hái

1Máh con ramon cứq ơi! Cứq chĩc máh ŏ́c nâi dŏq anhia têq viaq táq ranáq lôih. Ma khân bữn noau tễ anhia táq ranáq lôih ntrớu, Yê-su Crĩt, án ca tanoang o lứq, án rapai chuai hái yáng moat Yiang Sursĩ. 2Án toâp cuchĩt tang hái, cỗ tian lôih hái, cớp cỗ tian lôih nheq tữh cũai.
3Khân hái trĩh máh ŏ́c Yiang Sursĩ patâp, ki têq hái ngin hái dáng án. 4Ma khân bữn cũai pai neq: “Cứq dáng Yiang Sursĩ chơ,” ma án tỡ bữn trĩh máh ŏ́c Yiang Sursĩ patâp, ki án táq ntỡng lauq sâng, cớp parnai Yiang Sursĩ tỡ bữn ỡt tâng mứt pahỡm án. 5Ma cũai aléq trĩh parnai Yiang Sursĩ, lứq samoât cũai ki ayooq Yiang Sursĩ nheq rangứh rahỡ án. Khân hái táq ngkíq, hái dáng samoât lứq hái bữn muoi mứt cớp Yiang Sursĩ. 6Cớp cũai aléq pai án bữn muoi mứt cớp Yiang Sursĩ, cóq cũai ki táq machớng Yê-su khoiq táq chơ.

Parnai Tiaq Cỡt Parnai Tamái Ễn

7Sễm ai cứq ơi! Ŏ́c cứq chĩc patâp anhia sanua la tỡ cỡn ŏ́c patâp tamái. Ma ŏ́c nâi la ŏ́c tiaq, anhia khoiq bữn tễ tangái anhia mbỡiq sa‑âm parnai o tễ Yê-su Crĩt. Ŏ́c patâp nâi noau khoiq atỡng anhia tễ nhũang chơ. 8Ma sanua cứq chĩc ŏ́c patâp nâi yỗn anhia la ariang ŏ́c patâp tamái tê. Máh ŏ́c patâp nâi la pĩeiq lứq, cớp Yê-su khoiq apáh ŏ́c nâi chơ. Anhia la apáh tê ŏ́c nâi. Ngkíq ŏ́c canám ntôm taiq, cớp ŏ́c poang pĩeiq lứq khoiq claq chơ.
9Cũai aléq pai án ỡt tâng ntốq poang, ma án kêt máh sễm ai án, lứq samoât cũai ki noâng ỡt tâng ntốq canám. 10Ma cũai aléq ayooq sễm ai án, cũai ki ỡt tâng ntốq poang. Ngkíq án tỡ bữn ngcŏh cudốh. 11Ma cũai aléq kêt sễm ai án, cũai ki ỡt tâng ntốq canám. Cớp án tayáh tâng ntốq canám tỡ dáng pỡ léq pỡ léq, yuaq canám ki táq yỗn án cỡt samoât cũai sũt moat.
12Cứq chĩc parnai nâi yỗn anhia ca samoât con ramia cứq, yuaq lôih anhia khoiq Yiang Sursĩ táh chơ cỗ Yê-su Crĩt cuchĩt tang anhia. 13Cứq chĩc parnai nâi yỗn anhia ca cỡt mpoaq, yuaq anhia khoiq dáng Yê-su, án ca ỡt cớp Yiang Sursĩ tễ nhũang Yiang Sursĩ tỡ yũah tễng paloŏng cutễq. Cứq chĩc parnai nâi yỗn anhia cũai póng, yuaq anhia khoiq chíl riap chơ yiang Satan. Cớp cứq chĩc parnai nâi yỗn anhia ca noâng carnễn, yuaq anhia khoiq dáng Yiang Sursĩ chơ. 14Cứq chĩc parnai nâi yỗn máh cũai mpoaq, yuaq anhia khoiq dáng Yê-su, án ca ỡt cớp Yiang Sursĩ tễ nhũang Yiang Sursĩ tỡ yũah tễng paloŏng cutễq. Cứq chĩc parnai nâi yỗn anhia ca póng, yuaq anhia la cũai bán rêng lứq. Parnai Yiang Sursĩ ỡt níc tâng mứt pahỡm anhia, cớp anhia khoiq chíl riap chơ yiang Satan.
15Nheq tữh anhia chỗi pasếq ngê tâng dỡi nâi, cớp chỗi ham máh ramứh sâuq tâng dỡi nâi. Khân cũai aléq ma pasếq ngê tâng dỡi nâi, ki án tỡ bữn pasếq noâng ngê Yiang Sursĩ. 16Máh ramứh tâng dỡi nâi ca cũai dốq ham, moat cũai hữm yoc ễ bữn, cớp mứt cũai chanchớm alới o hỡn tễ cũai canŏ́h, máh ramứh nâi tỡ bữn toâq tễ Yiang Sursĩ, ma toâq tễ dỡi nâi. 17Cớp máh ramứh tâng dỡi nâi cũai dốq yoc ễ bữn, nỡ‑ra máh ramứh ki cỡt pứt nheq. Ma cũai aléq puai rangứh Yiang Sursĩ, án bữn tamoong mantái.

Cũai Yoc Ễ Pupứt Máh Ranáq Yê-su

18Máh con ramon cứq ơi! Dỡi nâi la dỡi parsốt tháng. Anhia khoiq sâng chơ noau pai nỡ‑ra bữn manoaq táq nan ngin án la Crĩt, ma lứq án ễ pupứt ngê Yê-su Crĩt. Cứq atỡng anhia sanua, khoiq toâq clứng cũai yoc ễ pupứt ngê Yê-su. Ngkíq hái dáng dỡi nâi la dỡi parsốt. 19Máh cũai ki chống loŏh bữm tễ tỗp hái, yuaq alới tỡ bữn bữn muoi mứt cớp hái. Khân alới lứq muoi mứt cớp hái, ki alới ỡt loâng cớp hái. Ma tữ alới loŏh, alới apáh yỗn nheq tữh cũai dáng raloaih alới tỡ cỡn lứq tỗp hái.
20Ma anhia khoiq bữn Raviei Yiang Sursĩ ỡt tâng mứt pahỡm anhia. Ngkíq nheq tữh anhia dáng raloaih tễ ŏ́c pĩeiq. 21Cứq chĩc parnai nâi yỗn anhia, tỡ cỡn cỗ anhia tỡ yũah dáng ŏ́c pĩeiq, yuaq anhia khoiq dáng chơ ŏ́c ki, cớp anhia dáng samoât lứq ŏ́c lauq tỡ nai loŏh tễ ŏ́c pĩeiq.
22Cũai aléq pai Yê-su tỡ cỡn lứq Crĩt, cũai ki la cũai lauq, cớp án yoc ễ pupứt ngê Yê-su. Cũai ki calỡih Yiang Sursĩ cớp Con Yiang Sursĩ hỡ. 23Cũai aléq calỡih Con Yiang Sursĩ, la machớng án calỡih Yiang Sursĩ tê. Cớp cũai aléq sa‑âm Con Yiang Sursĩ, la machớng án sa‑âm Yiang Sursĩ tê.
24Ngkíq cóq anhia cayớm dŏq tâng mứt pahỡm anhia máh santoiq anhia khoiq sâng chơ tễ tangái anhia mbỡiq sa‑âm Yê-su. Khân anhia cayớm dŏq máh santoiq ki tâng mứt pahỡm anhia, ki anhia ỡt ratoi níc cớp Con Yiang Sursĩ, cớp Mpoaq án hỡ. 25Cớp lứq samoât Yiang Sursĩ khoiq ữq cớp hái chơ, yỗn hái bữn tamoong mantái.
26Cứq chĩc máh parnai nâi dŏq atỡng yỗn anhia dáng tễ máh cũai yoc ễ raphếq anhia, yỗn táh ngê Yê-su. 27Ma Yiang Sursĩ khoiq yỗn anhia bữn Raviei án ỡt tâng mứt pahỡm anhia. Cỗ nhơ anhia bữn Raviei Yiang Sursĩ, ngkíq anhia tỡ bữn túh noau atỡng anhia ngê aléq pĩeiq cớp ngê aléq tỡ bữn pĩeiq. Lứq samoât Raviei Yiang Sursĩ toâp atỡng anhia tễ nheq tữh ramứh ki. Cớp nheq parnai án atỡng yỗn anhia dáng, lứq parnai ki la pĩeiq nheq; án tỡ bữn atỡng anhia muoi ŏ́c raphếq ntrớu. Cóq anhia trĩh nheq parnai Raviei Yiang Sursĩ atỡng anhia; ngkíq anhia cỡt muoi mứt cớp Yê-su Crĩt.
28Chơ sanua, con ramon cứq ơi, cóq anhia ỡt níc muoi mứt cớp Yê-su, yỗn nheq tữh hái tỡ bữn casiet táq ntrớu tâng tangái Yê-su sễng loah pỡq cutễq nâi. Chơ tangái ki anhia têq tayứng clŏ́q lứq. 29Anhia khoiq dáng chơ Yiang Sursĩ lứq tanoang o; ngkíq anhia dáng tê cũai aléq táq tanoang o, cũai ki khoiq cỡt con Yiang Sursĩ chơ.