2

Sống và yêu

1Các con ơi, ta bảo các con điều ấy để các con xa lánh tội lỗi. Nhưng nếu lỡ lầm phạm tội, các con đã có Luật sư biện hộ trước Tòa Chúa Cha, là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Toàn Thiện. 2Ngài đã lãnh hết hình phạt tội lỗi loài người trên chính thân Ngài; Ngài hy sinh tính mạng để chuộc tội cho chúng ta và cho cả nhân loại.
3Làm sao biết chắc chúng ta thuộc về Chúa? Hãy tự kiểm thảo xem chúng ta có thật sự làm theo những điều Ngài truyền dạy không!
4Những kẻ chỉ nói suông: “Tôi là tín đồ của Chúa, tôi thuộc về Ngài”, mà không làm theo lời Chúa dạy, là người nói dối. 5Người vâng lời Chúa phải thể hiện hoàn toàn tình yêu của Thượng Đế. 6Theo tiêu chuẩn ấy, chúng ta có thể biết mình thuộc về Chúa hay không. Ai nói mình thuộc về Chúa, phải sống giống như Ngài.
7Anh em thân yêu, đây tôi không viết về một quy luật mới, nhưng là quy luật cũ anh em đã có từ đầu, là điều anh em đã nghe từ trước. 8Tuy nhiên, lúc nào nó cũng mới mẻ, và có hiệu lực — đối với anh em cũng như đối với Chúa. Hễ chúng ta tuân theo quy luật “yêu thương” — thì bóng tối trong đời sống chúng ta biến mất và ánh sáng thật của Chúa Cứu Thế bắt đầu chiếu rọi ngay.
9Người nào nói mình đi trong ánh sáng mà ghét anh em mình là vẫn còn ở trong bóng tối. 10Ai yêu thương anh em mình là người sinh hoạt trong ánh sáng; thấy rõ con đường mình đi, nên không vấp ngã trong bóng tối tội lỗi. 11Còn người nào ghét anh em mình là còn quờ quạng trong bóng tối, không biết mình đi đâu, vì bóng tối đã khiến họ mù lòa không thấy đường.

Đừng yêu chuộng trần gian

12Các con ơi, ta viết những điều này cho các con, vì tội lỗi các con đã được tha trong Danh Chúa Giê-xu. 13Tôi viết những điều này cho các bậc phụ lão, vì quý vị đã biết Chúa, Đấng sống từ thuở ban đầu. Ta viết cho các thanh niên, vì các bạn đã thắng Sa-tan với sức mạnh vô địch của Lời Chúa trong lòng. Ta cũng viết cho các thiếu nhi vì các con đã biết Thượng Đế, Cha chúng ta.
14Vậy, tôi xin nói với các bậc phụ lão, những người đã biết Chúa vĩnh cửu, và với các bạn thanh niên khỏe mạnh biết giữ Lời Chúa trong lòng và đã thắng Sa-tan: 15Đừng yêu thế gian và những gì thuộc về thế gian, vì nếu yêu thế gian, anh em chứng tỏ mình không thật lòng yêu Thượng Đế. 16Tất cả những thứ trần tục, những tham dục của thân xác, đam mê của mắt và kiêu ngạo của đời, đều không do Thượng Đế, nhưng ra từ thế gian. 17Thế gian đang suy vong và tham dục nó cũng bị tiêu diệt, nhưng ai làm theo ý muốn Thượng Đế sẽ còn lại đời đời.
18Các con ơi, giờ cuối cùng đã đến. Các con đã nghe tên Phản Chúa Cứu Thế sẽ tới, và nhiều người ‘phản Chúa’ đã xuất hiện. Điều đó cho chúng ta biết chắc ngày tận thế đã gần. 19Những kẻ ‘phản Chúa’ trước kia ở trong Giáo Hội, nhưng họ không thuộc về chúng ta, vì nếu là người của chúng ta, họ đã ở trong hàng ngũ chúng ta. Họ đã bỏ đi, chứng tỏ họ không thuộc về chúng ta.

Ai là con cái Chúa?

20Nhưng vì được Chúa Thánh Linh xức dầu, nên tất cả các con đều biết Chân lý. 21Vì thế, ta viết cho các con như những người đã biết phân biệt chân giả, chứ không phải như người chưa biết; vì điều giả dối không ra từ chân lý.
22Ai là kẻ nói dối? Đó là kẻ nói Giê-xu không phải là Chúa Cứu Thế. Nó phản Chúa vì nó không tin Chúa Cha và Chúa Con. 23Người nào không tin Chúa Cứu Thế là Con Thượng Đế, cũng không thể nào được Chúa Cha nhận làm con. Nhưng ai có Chúa Cứu Thế thì cũng được làm con Thượng Đế.
24Vậy, hãy vững tin những điều các con đã học từ ban đầu. Như thế, các con sẽ luôn luôn được giao hảo mật thiết với Chúa Cha và Chúa Con. 25Chính Thượng Đế đã hứa ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu!
26Ta viết những điều đó về những kẻ lừa gạt đang tìm cách dẫn các con đi lạc. 27Nhưng các con đã tiếp nhận Thánh Linh vào tâm hồn, nên chẳng cần ai dạy bảo nữa, vì Ngài đã dạy các con mọi sự. Thánh Linh là chân lý, Ngài không hề nói dối. Và như Ngài đã dạy, các con phải sống mãi trong Chúa Cứu Thế, đừng bao giờ xa Ngài.
28Vậy, các con ơi, hãy duy trì mối giao hảo hạnh phúc với Chúa, để khi Ngài đến, các con đầy lòng tin tưởng, không phải hổ thẹn lúc gặp Ngài. 29Vì chúng ta biết Thượng Đế là công chính, nên ai làm điều công chính mới là con cái Ngài.