5

Cansái Ũat Khong De-bara Cớp Barac

1Tâng tangái ki, niang De-bara cớp Barac con samiang Abi-nũam, alới ũat muoi cansái neq:

  2“Cóq khễn Yiang Sursĩ!
   Cũai proai I-sarel yoc lứq rachíl.
   Tỗp alới bữn mứt pahỡm yoc rachuai ranáq rachíl.
  3Máh puo ơi! Cóq anhia tamứng!
   Máh cũai sốt ơi! Cóq anhia pachêng cutũr tamứng yỗn samoât!
  Tỗp hếq ễ ũat muoi cansái, cớp ễ tapáih crơng lampỡiq
   dŏq sang toam Yiang Sursĩ la Ncháu cũai I-sarel.
  4Ơ Yiang Sursĩ ơi! Toâq anhia sễng tễ cóh Sêr,
   cớp toâq anhia loŏh tễ cruang Ê-dôm,
  cloong cutễq cỡt cacưt tandár nheq,
   dếh paloŏng la táq yỗn cỡt dỡq mia;
   ramứl táq yỗn bữn dỡq mia sễng.
  5Máh cóh cỡt cangcoaih choâng moat Yiang Sursĩ,
   dếh cóh Si-nai la cacưt choâng moat Yiang Sursĩ la Ncháu cũai I-sarel.

  6“Dỡi tamoong Sam-ca con samiang Anat,
   cớp dỡi tamoong niang Yêl,
  máh cũai dốq pỡq tâng rana put, cỡt tỡ bữn pỡq noâng;
   ma alới rưoh pỡq tâng rana cớt yơng tễ rana put.
  7Máh vil cũai I-sarel cỡt nheq vil rangual
   toau cứq De-bara toâq.
  Cứq cỡt ariang mpiq yỗn máh cũai I-sarel.
  8Tữ tỗp I-sarel rưoh sang yiang tamái,
   ngkíq cỡt yúc chũop cruang cutễq alới.
  Tâng tỗp I-sarel bữn tahan pỗn chít ngin náq,
   ma tỡ bữn hữm noau ayễq coih tỡ la khễl.
  9Mứt pahỡm cứq pruam cớp cũai sốt tahan tỗp I-sarel;
   dếh pruam cớp máh cũai sâng bũi pahỡm yoc ễ cỡt tahan.
   Lứq khễn Yiang Sursĩ!

  10“Máh cũai tacu tâng racu tâng cloong aséh dễn cloc,
   cớp máh cũai tayáh luloah pỡq tâng rana,
   11cóq anhia tamứng!
  Pỡ ntốq dỡq chữong bữn cũai ũat cansái ũat,
   alới atỡng tễ ranáq Yiang Sursĩ khoiq chíl riap,
   la ranáq án chuai tỗp I-sarel yỗn chíl riap.

  “Chơ máh cũai proai Yiang Sursĩ sễng pỡ ngoah toong viang vil.
  12De-bara ơi! Tamỡ! Tamỡ!
   Cóq tamỡ cớp ũat!
  Barac con samiang Abi-nũam ơi!
   Cóq mới dững máh cũai mới cỗp, chơ pỡq nhũang.
  13Chơ máh cũai ca noâng ỡt, alới sễng ramóh sốt alới;
   la máh cũai proai Yiang Sursĩ toâq pỡ cứq parnơi cớp cũai bán rêng lứq.
  14Alới toâq tễ cruang Ep-ra-im, la ntốq cũai A-maléc ỡt tễ nhũang.
   Alới puai ntun clĩ tỗp Ben-yamin cớp máh cũai proai ki.
  Cũai ayông rana toâq tễ tỗp Makir,
   cớp máh cũai sốt tahan toâq tễ tỗp Sa-bulôn.
  15Máh sốt tỗp I-sacar toâq parnơi cớp De-bara,
  cớp tỗp I-sacar toâq parnơi cớp Barac hỡ;
   tỗp alới tál tháng sễng chu avúng cóh.
  Ma tỗp Ruben bữn bar mứt;
   alới tỡ bữn dáng pỡq tỡ la tỡ bữn pỡq.
  16Nŏ́q anhia ỡt nghễng níc ũih?
  Anhia ỡt tamứng sưong cũai mantán arô cữu án tỡ?
  Lứq samoât tỗp Ruben cỡt ratáh;
   mứt pahỡm alới cỡt saria sarnớm tỡ bữn dáng ễ pỡq tỡ la tỡ bữn pỡq.
  17Tỗp Cát noâng ỡt coah tooh crỗng Yôr-dan,
   ma tỗp Dan ỡt níc cheq ntrin bữn sa‑ữi tuoc.
  Tỗp Asêr noâng ỡt pỡ tor dỡq mưt,
   pỡ máh ntrin mpễr dỡq mưt.
  18Máh cũai proai Sa-bulôn cớp Nep-tali,
   chĩuq pứt rangứh bữm pỡq chu ntốq rachíl.

  19“Máh puo Cana-an toâq rachíl pỡ vil Tanac,
   cheq tũm Maki-dô;
   máh puo cũai Cana-an la rachíl tê,
   ma tỗp alới tỡ bữn pũr ĩt crơng táq toâq práq.
  20Máh mantỗr tâng paloŏng la rachíl ratáq tê;
   cớp án rasĩc pỡq chu tâng paloŏng dŏq rachíl cớp Si-sara.
  21Dỡq crỗng Ki-sôn hoi coar lứq;
   culuah dững nheq tỗp alới.
  Pĩeiq lứq cứq tĩn sarúq cũai par‑ũal,
   la nhơ tễ bán rêng cứq.
  22Chơ sưong canchop ayững aséh rachíl partoâp rêng tâng cutễq;
   án lúh sapâr tháng chu yáng moat,
   canchop ayững án cachian cutễq pardáih phúng-phúng tháng.

  23“Ranễng Yiang Sursĩ tễ paloŏng pai neq: ‘Cóq pupap vil Mê-rô;
   cóq pupap máh cũai tâng vil ki yỗn ntâng lứq,
   yuaq tỗp alới tỡ bữn loŏh rachuai Yiang Sursĩ,
   la loŏh cỡt tahan dŏq rachíl cũai clứng lứq dŏq chuai Yiang Sursĩ.’

  24“Mansễm bữn ŏ́c bốn clữi nheq tễ mansễm canŏ́h tâng dống aroâiq
   la niang Yêl, lacuoi Ê-bêr, tỗp Kê-nit.
  25Si-sara sễq nguaiq dỡq;
   Yêl ĩt dỡq tóh cadếc chóq tâng tangan chễn o lứq;
   chơ dững yỗn Si-sara nguaiq.
  26Atĩ niang Yêl muoi coah ayễq nŏ́c tac téh dống aroâiq,
   ma muoi coah ễn ayễq parnúh.
  Án téh nŏ́c tac tâng cantar plỡ Si-sara toau salóng cớp sarloâiq chu cutễq.
  27Si-sara dớm ariang án sacốh racớl,
   cớp dớm tâng cutễq cheq ayững Yêl;
   chơ án ta-ŏh rangứh.

  28“Mpiq Si-sara tapoang tễ toong piang, cớp án hễr;
   pai neq: ‘Nŏ́q sễ aséh rachíl Si-sara chu cro lứq?
   Cớp nŏ́q ayững sễ aséh rachíl án parláu ngcuai?’
  29Máh mansễm rangoaiq lứq ta‑ỡi mpiq án,
   ma mpiq án pai alứp-adữq níc santoiq tiaq neq:
  30‘Cŏh lơ tỗp alới noâng parỗm máh crơng pũr bữn,
   chơ tampễq yỗn máh tahan cống bữn.
   Muoi tỡ la bar náq cumũr
   dŏq yỗn muoi noaq samiang tahan.
   Bữn tampâc kia ntâng lứq yỗn Si-sara,
   dếh aroâiq yớm santứm cớp chún nêuq o hỡ,
   dŏq acuac tâng tacong lacuoi puo.’

  31“Ơ Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia yỗn nheq tữh cũai par‑ũal anhia
   cuchĩt machớng Si-sara cuchĩt tê.
  Ma sễq anhia yỗn cũai ca ayooq anhia
   cỡt poang ariang moat mandang mbỡiq chỗn.”
 Moâm ki cruang cutễq bữn ien khễ loah pỗn chít cumo.