7

Tỗp Kê-dien Chíl Riap Tỗp Madian

1Kê-dien (tỡ la Yê-rup Ba-al) cớp nheq tữh tahan án tamỡ tễ cláih, chơ alới pỡq ayứng ntốq ỡt bân dỡq mec Harôt. Tỗp Madian ỡt tâng avúng coah angia pỡng cheq cóh Mô-rê.
2Yiang Sursĩ atỡng Kê-dien neq: “Cũai pỡq cớp mới la sa‑ữi nhín. Cứq tỡ ễq cũai sa‑ữi náq toâq chíl tỗp Madian. Cŏh lơ toâq cứq chuai alới chíl riap, alới achỗn tỗ pai cỗ nhơ tễ bán rêng alới bữm. 3Ngkíq, cóq mới pau atỡng máh cũai nâi dáng neq: ‘Cũai aléq ngcŏh tỡ la clơng, têq án píh chu; ma tỗp tỡ bữn ngcŏh noâng ỡt loah tâng cóh Ki-liat nâi.’”
 Ngkíq bữn cũai píh chu 22,000 náq; ma cũai noâng ỡt ống 10,000 náq.
4Ma Yiang Sursĩ pai ễn chóq Kê-dien neq: “Cũai nâi noâng clứng lứq. Cóq mới dững tỗp alới pỡ tor dỡq; ỡt ntốq ki cứq ễ cayoah tỗp alới chuai mới. Cũai aléq cứq atỡng mới la ‘Yỗn án pỡq,’ cũai ki têq pỡq cớp mới. Ma cũai aléq cứq atỡng mới la ‘Chỗi yỗn án pỡq,’ cũai ki tỡ têq pỡq.”
5Ngkíq Kê-dien dững máh cũai I-sarel pỡq chu tor dỡq, chơ Yiang Sursĩ atỡng án ễn neq: “Máh cũai ca nguaiq dỡq ma pũp cớp yễl samoât acho, yỗn ỡt muoi ntốq; ma cũai ca sacốh racớl nguaiq dỡq, yỗn alới ỡt muoi ntốq canŏ́h ễn.”
6Máh cũai ca nguaiq dỡq tacỗiq toâq atĩ bữn pái culám náq; ma máh cũai clữi ki, alới nguaiq dỡq moang sacốh racớl sâng. 7Yiang Sursĩ atỡng Kê-dien neq: “Cứq lứq chuai mới chíl riap tỗp Madian nhơ tễ pái culám náq cũai ca nguaiq dỡq tacỗiq toâq atĩ, ma clữi tễ ki yỗn alới píh chu nheq.”
8Ngkíq Kê-dien ớn cũai I-sarel ki píh chu; noâng ống pái culám náq sâng ỡt, chơ alới ĩt sanyam cớp lavia tễ cũai ca píh chu. Ma tỗp Madian ỡt tâng avúng cóh yáng pưn ntốq tỗp I-sarel ỡt.
9Sadâu ki Yiang Sursĩ ớn Kê-dien neq: “Cóq mới yuor tayứng, chơ loŏh chíl bân ntốq parnoâng alới. Cứq yỗn mới chíl riap. 10Khân mới ngcŏh cớp tỡ khớn mut chíl tỗp alới, cóq mới dững Pura, la manoaq táq ranáq mới, sễng tutuaiq nhêng. 11Cóq mới sâng tỗp alới táq ntỡng; chơ mới cỡt clŏ́q cớp khớn mut chíl.”
 Ngkíq Kê-dien cớp Pura, la manoaq táq ranáq án, sễng chu kễng ntốq cũai par‑ũal ỡt.
12Tỗp Madian, tỗp A-maléc, cớp máh tỗp ỡt tâng ntốq aiq, alới khoiq ỡt nheq pỡ avúng cóh; tỗp alới rôm clứng lứq, cỡt samoât sampứh lam lĩt póc. Tỗp alới bữn lac‑da sa‑ữi luat ngư, cỡt samoât chũah tâng tor dỡq mưt.
13Tữ Kê-dien toâq pỡ ntốq ki, bữn muoi noaq samiang sarŏh parnáu án mpáu yỗn yớu tamứng neq: “Cứq hữm muoi lám bễng cayớm táq toâq racáu bali; bễng ki sapĩl chu ntốq tỗp hái ỡt, cớp clúh dống aroâiq toau dớm ralốh nheq.”
14Yớu án ta‑ỡi: “Ŏ́c nâi cỡt tếc atỡng tễ dau Kê-dien, con samiang Yô-at, tỗp I-sarel. Tỡ cỡn ranáq canŏ́h mŏ! Yiang Sursĩ khoiq yỗn án riap tỗp Madian hái.”
15Toâq Kê-dien sâng noau sarŏh parnáu mpáu cớp atỡng tếc tễ parnáu ki, án sacốh racớl sang toam Yiang Sursĩ. Moâm ki án píh chu loah pỡ ntốq cũai I-sarel ỡt cớp pai neq: “Anhia yuor tayứng, chơ pỡq! Yuaq Yiang Sursĩ khoiq yỗn tỗp hái chíl riap tỗp Madian.”
16Kê-dien tampễq tahan pái culám náq cỡt pái tỗp, cớp yỗn dũ náq ayễq muoi noaq muoi lám lavia cớp muoi lám khang cớt bữn tabong blữ níc tâng clống. 17Cớp án patâp alới neq: “Tữ cứq toâq kễng dỗn tỗp alới, cóq anhia tutuaiq nhêng cứq cớp táq ĩn cứq táq. 18Toâq cứq cớp tỗp cứq plóng lavia, cóq tỗp anhia plóng toâp tê lavia anhia. Cớp cóq dũ náq cũai ỡt lavíng mpễr dỗn cu‑ỗi pai neq: ‘Dŏq yỗn Yiang Sursĩ cớp Kê-dien!’”
19Kê-dien cớp muoi culám náq tahan toâq pỡ kễng dỗn cheq muoi mpứt, pĩeiq cớp noau rapĩen cũai kĩaq. Tỗp alới plóng lavia cớp pieih khang; 20chơ bar tỗp canŏ́h táq machớng ki tê. Coah atĩ avêr yống tabong, ma coah atĩ atoam yống lavia, dếh cu‑ỗi neq: “Dau dŏq yỗn Yiang Sursĩ cớp Kê-dien!”
21Tahan cũai I-sarel miar tayứng puai mpỗl alới khoiq roap chũop dỗn. Chơ nheq tữh tahan cũai par‑ũal lúh pláh chap nheq, dếh sưong hỗ hát tháng. 22Bo pái tỗp tahan Kê-dien plóng lavia, Yiang Sursĩ táq yỗn cũai yống dau tâng dỗn Madian rachíl ratuaq. Tỗp alới lúh chu angia vil Sê-raráh yỗn toau toâq pỡ vil Bet Si-tah cớp vil Aben Mahô-la cheq vil Tabat.
23Chơ noau arô tỗp Nep-tali, Asêr, cớp Ma-nasê ỡt bar coah pứh dỡq, yỗn loŏh rapuai tỗp Madian. 24Kê-dien ớn cũai dững santoiq pau pỡq atỡng dũ ntốq tâng máh dũal cớp cóh tỗp Ep-ra-im neq: “Cóq anhia sễng chíl tỗp Madian, cớp cheng ĩt chíq ntrin crỗng Yôr-dan, dếh ỡt loâng pỡ dũ ntốq dỡq tũm yỗn toau toâq pỡ vil Bet Bara dŏq catáng tỡ yỗn tỗp Madian bữn clong.”
 Tỗp Ep-ra-im táq puai machớng Kê-dien ớn; alới toâq ỡt pỡ ntrin crỗng Yôr-dan, cớp máh tũm dỡq toau toâq pỡ vil Bet Bara.
25Tỗp alới bữn cỗp Ô-rep cớp Sê-êp, la bar náq cũai sốt tỗp Madian. Tỗp alới cachĩt Ô-rep pỡ ngôl tamáu Ô-rep, cớp alới cachĩt Sê-êp pỡ ntốq pát palâi nho Sê-êp. Tỗp alới cachĩt dếh máh cũai proai Madian hỡ; chơ alới dững plỡ Ô-rep cớp Sê-êp atoâq yỗn Kê-dien coah tooh crỗng Yôr-dan; yuaq án ỡt yáng angia mandang loŏh.