37

Puo Sễq Ê-sai Tĩeih Atỡng

1Toâq puo Hê-sakia sâng ngkíq, án háq tampâc bữm, táq tếc án sâng ngua, cớp án tâc tampâc tanúh; chơ án pỡq chu Dống Sang Toâr Yiang Sursĩ. 2Án ớn E-lia-kim, la ayững atĩ kĩaq dống puo, cớp Sêp-na, la cũai ayững atĩ chĩc choâiq yỗn puo, dếh máh cũai sốt tỗp tễng rit sang, yỗn alới pỡq ramóh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ ramứh Ê-sai, con samiang Amot. Tỗp nâi tâc tampâc tanúh machớng puo tê. 3Tỗp alới atỡng Ê-sai neq: “Tangái nâi la tangái hếq chĩuq túh coat, la tangái hếq roap ŏ́c manrap cớp ŏ́c casiet táq. Tỗp hếq cỡt samoât riang mansễm ntôm ễ sễt con, ma án ieuq lứq ŏ́q rêng cunỗ con aloŏh. 4Puo cruang Asi-ria khoiq ớn ayững atĩ án toâq sieu saryễ ramứh Yiang Sursĩ ca tamoong níc. Sễq Yiang Sursĩ, Ncháu anhia, sâng tê tễ santoiq alới pai, cớp manrap máh cũai pai ngkíq. Chơ sễq anhia câu chuai máh cũai proai ca noâng bữn tamoong nâi.”
5Toâq Ê-sai sâng tễ santoiq puo Hê-sakia pai, 6án cơiq loah parnai neq: “Yiang Sursĩ atỡng anhia chỗi ngcŏh ntrớu tễ santoiq cũai Asi-ria pai Yiang Sursĩ tỡ têq rachuai ntrớu anhia. 7Yiang Sursĩ lứq táq yỗn puo ki sâng han tễ ranáq ca táq yỗn án píh loah pỡ cruang cutễq án. Cớp Yiang Sursĩ lứq yỗn noau cachĩt án na pla dau tâng ntốq ki.”

Cũai Asi-ria Toâq Parưt Sĩa

(Puo Bar 19:8-19)

8Cũai ayững atĩ puo Asi-ria sâng puo án khoiq loŏh tễ vil Lakit, cớp ntôm rachíl cheq vil Lip-na; ngkíq án pỡq ramóh puo pỡ ntốq ki. 9Ranáq nâi cỡt trŏ́h toâq cutũr tỗp Asi-ria, pai tahan tỗp Ê-yip-tô ntôm toâq ễ chíl tỗp alới. Cũai taniap tahan ki la puo Tir-haca tễ tỗp Ê-thia-bi. Toâq puo Asi-ria sâng ngkíq, án cơiq thỡ chu Hê-sakia la puo cũai Yuda pai neq: 10“Chỗi yỗn Yiang Sursĩ anhia poâng bữn raphếq rathũ anhia na pai vil Yaru-salem tỡ bữn ỡt tâng talang atĩ cứq. 11Anhia khoiq sâng chơ tễ ranáq puo Asi-ria táq chóq cruang ca án dadŏq ễ talốh. Anhia chanchớm salĩq, anhia têq lúh vớt tễ án tỡ? 12Achúc achiac cứq khoiq talốh táh máh vil Cô-san, Haran, cớp Rê-sêp, dếh cachĩt nheq tỗp Bet Ê-dên ca ỡt tâng vil Têl Asar; ma tỡ hữm yiang aléq têq rachuai alới. 13Máh puo tâng vil Hamat, Ar-pat, Sê-phar-vêm, Hê-na, cớp I-va, alới pỡq chu léq sanua?”
14Puo Hê-sakia roap thỡ tễ cũai dững santoiq, chơ án doc. Cớp án dững choâiq thỡ ki pỡ Dống Sang Toâr, chơ án paliang yáng moat Yiang Sursĩ, 15cớp câu neq: 16“Ơ Yiang Sursĩ la Ncháu Sốt Toâr Lứq ơi! Anhia la Yiang cũai I-sarel sang; anhia tacu tâng mpứng dĩ chê-rup. Anhia toâp la Yiang Sursĩ ca ndỡm máh cruang cutễq nâi; ống anhia toâp tễng paloŏng cớp cốc cutễq nâi. 17Cucốh Yiang Sursĩ ơi! Sanua sễq anhia nhêng chu ranáq ca ễ toâq pỡ tỗp hếq. Sễq anhia tamứng santoiq Sê-naca-rip sieu anhia, la Yiang ca tamoong níc. 18Ơ Yiang Sursĩ ơi! Nheq tữh hếq dáng samoât lứq la máh puo Asi-ria khoiq talốh sa‑ữi cruang chơ, cớp alới táq yỗn máh cutễq ki cỡt rangual nheq. 19Chơ alới bốh nheq máh rup yiang cũai canŏ́h, yuaq rup ki tỡ cỡn lứq yiang; ma atĩ cũai chống táq toâq aluang cớp toâq tamáu. 20Ngkíq sanua, Yiang Sursĩ la Ncháu hếq ơi! Sễq anhia chuai tỗp hếq yỗn vớt tễ tỗp Asi-ria, dŏq dũ cruang pưn paloŏng cutrúq nâi dáng samoât lứq ống anhia toâp la lứq Yiang Sursĩ.”
21Chơ Ê-sai con samiang Amot cơiq parnai yỗn puo Hê-sakia dŏq ta‑ỡi loah santoiq án câu. 22Yiang Sursĩ atỡng puo Asi-ria neq: “Sê-naca-rip ơi! Cũai tâng vil Yaru-salem cacháng ayê mới. 23Mới ntôm ayê cớp mumat noau? Mới tỡ bữn yám noap loâng cứq la Yiang Sursĩ cũai I-sarel, án ca bráh o lứq. 24Mới ớn cũai dững santoiq pau ayê ra‑ac cứq, cớp pai nheq tữh sễ aséh rachíl mới khoiq chíl riap cóh Lê-banôn sarỡih lứq ki. Mới chống khễn mới bữm pai mới khoiq tamư aluang sê-da sarỡih cớp nỡm aluang sango nêuq o lứq ki, dếh bữn mut tâng sarứng la‑a lứq hỡ. 25Mới pai mới píq dỡq chữong sa‑ữi ntốq tâng cruang canŏ́h dŏq bữn dỡq nguaiq, cớp mới pai ayững tahan mới toâp tĩn crỗng Nil toau cỡt sarễt.
26“Mới sâng ma tỡ bữn, cứq khoiq thrũan tễ dũn chơ máh ranáq ki? Sanua cứq táq ngkíq. Cứq toâp yỗn mới bữn chớc têq talốh máh vil bữn viang khâm, yỗn ralốh pữoi-alữoi, cỡt samoât ntốq bốq tamáu sâng. 27Máh cũai proai tâng vil ki ŏ́q rêng chíl loah; tỗp alới cỡt ngcŏh toau tỗ chác cangcoaih nheq, cỡt samoât bát nhuam tâng ruang, tỡ la samoât bát sanlan dáh tâng mpuol dống; tữ cuyal tễ angia mandang loŏh thỗr rêng lứq, bát ki cuchĩt tỡ yũah toâr.
28“Ma cứq dáng dũ ramứh tễ mới, dếh ntốq mới ỡt cớp bo léq mới pỡq mới chu. Cứq dáng mới sâng nsóq lứq chóq cứq. 29Cứq khoiq sâng noau pai mới ũan cớp ỗt; chơ sanua cứq ễ ĩt canŏ́q cŏ́q múh mới, cớp ĩt nhễm chóq tâng bỗq mới; chơ cứq lứq tếc mới píh loah chu rana mới khoiq toâq chơ.”
30Chơ Ê-sai pai chóq puo Hê-sakia neq: “Nâi la tếc yỗn mới. Tâng cumo nâi cớp cumo kếq, mới bữn cha sarnóh ca dáh bữm; ma toâq cumo ntun ễn, mới bữn chóh sarnóh cớp ĩt palâi, dếh táq nưong nho cớp bữn cha palâi. 31Máh cũai noâng bữn tamoong tâng cruang Yuda, alới lứq cỡt sốc bữn, cỡt samoât nỡm aluang apŏ́ng rêh yarũ tâng cutễq, cớp bữn palâi bong lêt tháng. 32Tâng vil Yaru-salem cớp pỡ cóh Si-ôn lứq bữn cũai proai noâng khlâiq, yuaq Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq khoiq anoat dŏq ranáq ki cóq cỡt ngkíq.
33“Yuaq ngkíq, Yiang Sursĩ pai tễ máh ranáq puo cũai Asi-ria táq neq: ‘Án tỡ dáng bữn mut tâng vil nâi, tỡ la pán muoi ntreh saráh tâng ki. Cớp tỡ bữn tahan aléq têq yống khễl têq tarôq cheq vil nâi, tỡ la puon cutễq dŏq chỗn viang vil ki. 34Án lứq píh chu loah na rana án toâq, ma án tỡ bữn mut tâng vil nâi. Cứq la Yiang Sursĩ pai santoiq nâi. 35Cứq lứq bán curiaq cớp nhêng salĩq vil nâi na chớc cứq, cỗ cứq khoiq parkhán cớp Davĩt, la cũai táq ranáq cứq.’”
36Moâm ki, bữn muoi ranễng Yiang Sursĩ sễng cachĩt táh cũai 185,000 náq tâng dỗn tahan Asi-ria. Toâq poang tarưp sac cũai tahan proac prêq tháng tâng ntốq ki. 37Ngkíq Sê-naca-rip puo cruang Asi-ria dững tahan án carlũn chu loah pỡ vil Ni-navê. 38Bữn muoi tangái, bo án cucốh sang yiang Ni-sarôc tâng dống sang yiang ki, bữn bar lám con samiang án, ramứh Atram-aléc cớp Sa-rasơ, alới toâq cachĩt án na dau. Moâm ki alới lúh chu cruang cutễq A-rarat. Ma án noâng bữn con samiang án manoaq ễn, ramứh Ê-sar Hadôn; con ki chỗn cỡt puo pláih án.