63

Tangái Yiang Sursĩ Carláh Dỡq

1Manoaq ca ntôm toâq tễ vil Bô-tra tâng cruang Ê-dôm la noau? Án tâc tampâc santứm cusâu nêuq o lứq; án tayáh bán rêng cớp bữn chớc toâr lứq.
 Ki la Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq. Án khoiq chíl riap chơ; án ntôm toâq pau atỡng tễ máh ranáq án riap.
2Cỗ nŏ́q tampâc án cusâu lứq, ariang aroâiq cũai tĩn palâi nho dŏq táq blŏ́ng?
3Yiang Sursĩ ta‑ỡi neq: “Cứq khoiq tĩn sarúq máh cũai ariang noau tĩn sarúq palâi nho, cớp tỡ bữn noau toâq chuai cứq. Cứq tĩn sarúq tỗp alới, la cỗ cứq sâng cutâu mứt; cớp aham tỗp alới pardáih pĩeiq au cứq cỡt santứm cusâu. 4Cứq chanchớm samoât lứq neq: Khoiq toâq ngư chơ cứq cóq chuai amoong cũai proai cứq, cớp toâq ngư chơ cứq táq yỗn cũai par‑ũal tỗp alới roap tôt. 5Cứq sâng dớt tê bo cứq ỡt tapoang nhêng, ma tỡ hữm noau toâq chuai cứq. Ma ŏ́c cutâu ki táq yỗn cứq cỡt rêng, cớp cứq bữm bữn riap. 6Nhơ ŏ́c cutâu ki, cứq tĩn sarúq máh cruang cũai, cớp táq yỗn alới cỡt samoât bũl blŏ́ng; cứq táq yỗn tỗp alới cỡt pláh chap. Cứq satốh aham tỗp alới tâng cloong cutễq.”

Yiang Sursĩ Yỗn Ŏ́c O Pỡ Tỗp I-sarel

7Cứq ễ khễn Yiang Sursĩ la cỗ nhơ dũ ranáq án táq yỗn tỗp hái; cứq ễ atỡng tễ ŏ́c án ayooq mantái, yuaq án khoiq satốh ŏ́c bốn puan yỗn cũai proai sa‑ữi lứq; án yỗn ŏ́c sarũiq cớp ŏ́c ayooq pỡ máh cũai I-sarel.
8Yiang Sursĩ ngin pai neq: “Tỗp alới la cũai proai cứq; tỗp alới tỡ bữn raphếq rathũ cứq noâng.”
 Yuaq ngkíq, án chuai amoong tỗp alới.
9Toâq án hữm proai án túh coat, án sâng túh coat tê. Án ớn ranễng Yiang Sursĩ toâq chuai tỗp alới. Yuaq án ayooq cớp sarũiq táq alới, ngkíq yuaq án rachuai tỗp alới. Tễ nhũang án nhêng salĩq níc alới, 10ma alới lớn-sarlớn níc chóq án, cớp alới táq yỗn Raviei Yiang Sursĩ sâng ngua. Yuaq ngkíq, Yiang Sursĩ ma cỡt par‑ũal alới cớp chíl tỗp alới.
11Ma ntun ễn tỗp alới sanhữ loah tễ dỡi Môi-se, la cũai táq ranáq Yiang Sursĩ; chơ alới blớh neq: “Nléq toâp Yiang Sursĩ ca khoiq ayông cũai sốt proai án yang dỡq mưt? Nléq Yiang Sursĩ ca khoiq yỗn Raviei án pỡ Môi-se? 12Nléq Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq cớp táq ranáq salễh na Môi-se, toâq án cayoah dỡq mưt cớp dững cũai proai án pỡq tayáh yang dỡq yarũ? Ŏ́c ki cỡt ranáq dững atoâq yỗn án bữn ramứh ranoâng parchia parhan.”
13Cỗ Yiang Sursĩ ayông tỗp alới, ngkíq yuaq tỗp alới tỡ bữn cudốh dớm, ma bữn pỡq ien khễ samoât aséh cruang, 14cớp samoât noau pong ntroŏq dững bán pỡ avúng ca bữn cutễq o. Ngkíq Raviei Yiang Sursĩ yỗn cũai proai bữn rlu. Án ayông cũai proai án cớp dững ramứh ranoâng yỗn án bữm.

Cũai Proai Câu Sễq Ŏ́c Sarũiq Táq

15Ơ Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia tapoang nhêng chu tỗp hếq tễ paloŏng, la ntốq bráh o anhia ỡt ca ang‑ữr lứq. Pỡ léq mứt pahỡm ễ chuai cớp chớc toâr lứq anhia? Pỡ léq ŏ́c ayooq cớp ŏ́c sarũiq anhia? Sễq anhia chỗi táq ariang anhia tỡ bữn hữm hếq. 16Anhia la mpoaq tỗp hếq. Achúc achiac hếq, la A-praham cớp Yacốp, alới khoiq táh chơ hếq. Ma anhia la Yiang Sursĩ, mpoaq tỗp hếq; anhia rachuai níc tỗp hếq. 17Cỗ nŏ́q anhia yỗn tỗp hếq dễq chíq tễ anhia? Cỗ nŏ́q anhia yỗn hếq cỡt cũai coang ngian toau nguai tễ anhia? Sễq anhia píh loah cớp nhêng máh cũai táq ranáq anhia, la máh cũai proai anhia bữm.
18Bĩq casâi cumo sâng, cũai proai anhia bữn ndỡm Dống Sang Toâr anhia, ma sanua cũai par‑ũal hếq khoiq tĩn sarúq ntốq ki chơ. 19Anhia táq chóq tỗp hếq ariang pai hếq la tỡ cỡn cũai ca anhia ndỡm, ariang pai hếq la tỡ cỡn cũai proai anhia.