27

1Tữ tangái ki toâq, Yiang Sursĩ ĩt dau ca bữn chớc lứq manrap Lê-via-than, la ngưoc tuang ravĩng-ravŏ́ng, cớp án cachĩt ngưoc tuang ki tâng dỡq mưt.
2Tâng tangái ki, Yiang Sursĩ atỡng tễ nưong nho bữn palâi sa‑ữi neq: 3“Cứq nhêng salĩq cớp rooh dỡq níc tâng nưong ki. Cứq bán kĩaq cu sadâu tangái dŏq tỡ bữn noau têq phaq talốh. 4Cứq tỡ bữn cutâu mứt noâng chóq nưong nho cứq. Ma khân bữn máh nỡm sarlia cớp rapul sarlia pakhoq cứq, ki cứq lứq chŏ́ng chíq máh sarlia ki yỗn cat pứt nheq. 5Ma khân cũai par‑ũal proai cứq ma yoc cứq bán curiaq alới, cóq alới ỡt ratoi cớp cứq. Ơq, yỗn alới cỡt ratoi cớp cứq.”
6Tâng tangái ki, máh cũai I-sarel tễ tŏ́ng toiq Yacốp apŏ́ng rêh ariang nỡm aluang, cớp nỡm aluang ki bữn piar amôm cớp cháh; chơ cốc cutễq nâi cỡt poân moang palâi.
7Yiang Sursĩ tỡ bữn manrap cũai I-sarel ntâng ariang án khoiq manrap cũai par‑ũal, tỡ la cachĩt táh sa‑ữi náq ariang án khoiq cachĩt táh cũai par‑ũal ki. 8Yiang Sursĩ khoiq manrap proai án na tuih yỗn ỡt pỡ cruang canŏ́h. Án ớn cuyal rapuq tễ angia mandang loŏh phát dững tỗp alới. 9Ma bữn ống muoi ranáq sâng têq yỗn cũai I-sarel racláh tễ lôih alới. Cóq alới talốh táh nheq máh prông tamáu cũai ca tỡ bữn yám noap Yiang Sursĩ khoiq táq, samoât noau pieih cupũr. Cớp cóq alới talốh táh nheq tanũl aluang sang yiang Asê-ra, tỡ la prông dŏq chŏ́ng crơng phuom sang yiang ki.
10Vil bữn viang khâm khoiq rúng ralốh, cỡt samoât ntốq khỗ cahễng cớp ngua parngeh; cỡt chíq ruang bát yỗn ntroŏq chuaq cha. 11Máh abễng aluang cỡt sangot cớp sacáh, chơ tỗp mansễm ĩt táq ũih. Yuaq cũai proai tỡ bữn sapúh ntrớu tháng tễ Yiang Sursĩ ca tễng tỗp alới, ngkíq Yiang Sursĩ tỡ bữn sâng sarũiq táq noâng alới, cớp tỡ bữn apáh muoi ŏ́c sarũiq ntrớu loâng chóq alới.
12Tâng tangái ki, Yiang Sursĩ ễ khŏ́ng cutễq, tễ crỗng Ơ-phơ-rat toau toâq raloan cutễq cruang Ê-yip-tô; chơ án parỗm loah cũai proai án chữ muoi noaq ariang noau tỗiq racáu tễ sacam chữ muoi ŏ́c.
13Tữ tangái ki toâq, bữn sưong lavia plóng arô nheq tữh cũai I-sarel yỗn píh chu tễ cruang Asi-ria cớp cruang Ê-yip-tô, la cruang noau khoiq dững alới ỡt. Tỗp alới ễ toâq cớp sang toam Yiang Sursĩ tâng vil Yaru-salem pỡ cóh án khoiq rưoh.