15

Pơh Nuyh Tông Păr Ueh Jêh Ri Pơh Mlâm Kchok Jêng Pơh Nau Rêh Ni Tâm Kăndơ̆

1Jêh ri gâp saơ tâm trôk du ntil nau tâm mbên êng toyh jêh ri khlay ngăn geh pơh nuyh tông păr ueh Brah Ndu djôt pơh ntil nau rêh ni tâm nar kăndơ̆, yorlah ma nau rêh ni Brah Ndu ƀư lĕ nau păng ji nuih.
2Jêh ri gâp saơ nâm bu dak mƀŭt măt rachŏk tâm rlŭk đah ŭnh jêh ri phung dơi jêh đah jun, rup păng jêh ri mrô amoh păng, gŭ dâk ta dak mƀŭt măt rachŏk nây, djôt gong rêng Brah Ndu. 3Khân păng mprơ, nau mprơ Y-Môis, tông păr Brah Ndu, jêh ri nau mprơ Kon Biăp, lah nâm pô aơ:
 "Kan may toyh ngăn jêh ri khlay,
 Ơ Kôranh Brah Ndu,
 Trong may sŏng jêh ri nanê̆,
 Ơ Hđăch ma phung mpôl băl bunuyh!
4Ơ Kôranh Brah, mbu mâu mra klach yơk jêh ri tâm rnê ma amoh may? Yorlah knŏng êng may jêng kloh ueh.
 Lĕ rngôch mpôl băl mra văch chon mon mbah ta năp may,
 Yorlah nau may phat dôih tâm mpơl jêh."
5Jêh nau nây gâp uănh, jêh ri ntŭk kloh tâm ngih bok nau mbơh pơk jêh tâm trôk, 6jêh ri phung pơh nuyh tông păr ueh djôt pơh ntil nau rêh ni luh tă bơh ntŭk kloh, soh ao mhay kloh ang, jêh ri vân rse mah jŭm ntang ntơh. 7Jêh ri du mlâm tâm puăn mlâm mpa rêh ăn ma phung pơh nuyh tông păr ueh Brah Ndu, pơh mlâm kchok mah, bêng ma nau Brah Ndu ji nuih, Nơm gŭ rêh tâm lĕ rngôch rnôk. 8Jêh ri ntŭk kloh bêng ma nhhuk ŭnh yor nau chrêk rmah Brah Ndu jêh ri nau brah păng, jêh ri mâu geh ôh du huê dơi lăp tâm ngih Brah Ndu tât pơh ntil nau ƀư rêh ni tă bơh pơh nuyh tông păr ueh Brah Ndu ăn lĕ jêh.