5

Nau Y-Nêhêmi Koh Dŏng Nơm O-ach

1Geh nau ngơi bâr toyh măt rhanh tă bơh phung ƀon lan jêh ri phung ur khân păng lah ma phung Yuda, jêng phung oh nâu khân păng. 2Geh phung bunuyh lah: "Hên, phung kon bu klâu jêh ri kon bu ur hên, âk râk; jêh ri ăn hên sŏk phe gay ma hên dơi sông sa jêh ri gŭ rêh." 3Geh bunuyh lah tâm ban lĕ: "Hên ăn bu nkhôm mir hên, đang play kriăk ƀâu hên, jêh ri ngih hên gay geh phe sông yor sa sât ji ngot. 4Jêh ri geh phung lah: Hên manh jêh prăk prăp chê̆ pi ma hađăch, pi mir hên, jêh ri ma đang play kriăk ƀâu hên.
5Pôri, nglay săk hên nâm bu oh nâu hên lĕ, phung kon hên nâm bu kon khân păng lĕ, ƀiălah hên nchâp phung kon bu klâu jêh ri phung kon bu ur hên ƀư dĭk, jêh ri ƀa ƀă phung bu ur hên ƀư dĭk jêh; ƀiălah hên mâu geh nau dơi chuai tay păng ôh; yorlah phung êng sŏk jêh mir hên jêh ri đang play kriăk ƀâu hên."
6Tơlah gâp tăng nau khân păng nter jêh ri ngơi nây, geh nau ji nuih ngăn. 7Gâp geh nau mĭn ma nau nây, gay ŭch nduyh phung ndrŏng jêh ri phung kôranh. Gâp lah ma khân păng: "Khân may sa kao ăp nơm tă bơh phung oh nâu păng nơm!" Gâp nkra nau tâm rƀŭn toyh tâm rdâng đah khân păng, 8jêh ri lah ma khân păng: "Tĭng nâm nau he dơi geh, chuai tay oh nâu he, jêng phung Yuda, phung bu tăch jêh ma phung mpôl băl êng; jêh ri mâm khân may ŭch tăch đŏng oh nâu khân may? Gay bu dơi tăch knân ôbăl ma hên!" Khân păng gŭ klêm mâu ngơi du mbâr ôh. 9Pôri gâp lah: "Nau khân may ƀư mâu geh ueh ôh. Mâm mâu ƀư, di ngăn ngên ăn khân may gŭ ngao ôi măng klach yơk ma Brah Ndu, gay lơi ăn phung mpôl băl êng phung rlăng mưch he? 10Rlau ma nây, gâp oh nâu gâp, jêh ri phung oh mon gâp, ăn khân păng manh prăk jêh ri ba. Ăn he rlu lơi nau sa kao aơ. 11Mplơ̆ lơi hom ma khân ôbăl nơm, đang play kriăk ƀâu, đang play ôlivơ, ngih vâl, jêh ri du kô̆ tâm du rhiăng rêl, ƀiălah dak play kriăk ƀâu, dak play ôlivơ, jêh ri ndơ khân may lĕ sŏk jêh tă khân păng. 12Jêh ri khân păng lah: "Hên mra mplơ̆ ndơ nây, jêh ri mâu hôm dăn du ntil ndơ ôh tă bơh khân păng; hên mra ƀư tĭng nâm may lah jêh. Gâp kuăl phung kôranh ƀư brah jêh ri ăn khân păng sơm tĭng nâm nau ton nây." 13Gâp tâm bar lĕ gâp rtuh ao jâr gâp, jêh ri lah: "Mbu mâu tông ƀư tĭng nau nây ăn Brah Ndu rtuh hom păng tă bơh ngih păng jêh ri tă bơh ndô ndơ kan păng ƀư; nơm mâu ƀư ngăn nau ton aơ. Pônây lĕ bu mra rtuh păng jêh ri ăn păng jêng nsoih dơm. Lĕ rngôch phung tâm rbŭn lah: "Amen!" Khân păng tâm rnê ma Yêhôva. Pôri phung ƀon lan ƀư tĭng nâm nau ton nây da dê.
14Rlau ma nây, ntơm bơh nar bu njêng gâp ƀư kôranh chiă uănh khân păng tâm n'gor bri Yuda, ntơm bơh năm rơh bar jê̆t tât ma năm rơh pe jê̆t ma bar hađăch Artasersês, nâm bu ntĭt jê̆t ma bar năm, gâp mâu lah phung oh nâu gâp mâu mâp sa ôh ndơ sông sa bu rnhueh ăn ma kôranh chiă uănh. 15Ƀiălah phung kôranh chiă uănh hŏ tât panăp gâp, ăn phung ƀon lan mât siăm, sŏk bơh khân păng ndơ sông sa, jêh ri dak play kriăk ƀâu êng pameng, puăn jê̆t sêkel prăk, nâm bu ntĭt (prao rhiăng, puăn jê̆t gram prăk). Nđâp ma phung oh mon (n'hat-na) khân păng lĕ ƀư nau nây ma phung ƀon lan. Ƀiălah gâp mâu ƀư pô nây ôh, yorlah klach yơk ma Brah Ndu. 16Tâm ban lĕ gâp ăt djôt prăp nâp tâm nau pah kan ndâk nkra pêr aơ, jêh ri gâp mâu sŏk ôh neh; jêh ri lĕ rngôch phung oh nâu gâp tâm rgum pah kan ta nây. 17Ntŭk sưng sông gâp tâm ban lĕ, geh du rhiăng prăm jê̆t nuyh phung Yuda jêh ri phung kôranh, padih ma phung văch tât ma hên tă bơh phung mpôl băl bunuyh gŭ jŭm hên. 18Pôri, lĕ bu prăp ăn ndơ sa ma ăp nar du mlâm ndrôk, prao mâm biăp ueh bu săch lor; jêh ri bu nkra tâm ban lĕ iăr, pêp (kik); jêh ri ăp tơ̆ jê̆t nar geh ăp ntil dak play kriăk ƀâu âk ngăn. Nđâp tơlah, lĕ rngôch ndô ndơ nây gâp mâu dăn ôh ndơ sông sa nkra ma kôranh chiă uănh, yorlah kan ƀư nây jêng jâk ma phung ƀon lan aơ.
19Hơi Brah Ndu Kôranh Brah gâp! Lĕ rngôch nau gâp hŏ ƀư jêh ma phung ƀon lan aơ, jêh ri yô̆ an ma gâp.