6

1Bữn muoi ramứh ễn cứq hữm tâng cốc cutễq nâi, ntâng cớp tỡ bữn pĩeiq. 2Yiang Sursĩ yỗn hái cỡt sốc bữn sanốc ntữn, bữn cũai yám noap, cớp hái bữn dũ ramứh hái yoc ễ bữn. Ma án tỡ yỗn hái sâng bũi tễ máh ramứh ki. Chơ cũai canŏ́h ễn cỡt bũi tễ máh crơng ki pláih hái. Ranáq nâi tỡ bữn pĩeiq, cớp tỡ bữn cỡt kia ntrớu. 3Tam hái bữn muoi culám lám con cớp tamoong dũn, ma khân hái tỡ bữn bũi óh, cớp khân hái ŏ́q cũai táq rit tanúh toâq noau tứp sac hái, ngkíq con ca bỗr talốh, bữn bốn hỡn tễ hái. 4Con ki canỡt tỡ bữn cỡt kia ntrớu, yuaq án cuchĩt tâng ŏ́c canám; cớp noau tỡ bữn sanhữ noâng án. 5Án tỡ bữn hữm poang bo tangái, tỡ la dáng dỡi tamoong cỡt nŏ́q, ma án lứq bữn ntốq rlu. Dỡi án o hỡn tễ cũai sốc ma ŏ́q ŏ́c bũi cớp tỡ bữn ramóh ntốq rlu. 6Tam cũai sốc tamoong bữn toâq bar ngin cumo, ma toâq parsốt án cớp con bỗr talốh ki la pỡq chu muoi ntốq.
7Hái táq ranáq sarốh pahũr dŏq yỗn bữn crơng sana cha; ma hái tỡ nai bữn dũ. 8Cũai bữn sarnớm rangoaiq, o hỡn tễ cũai sacũl tỡ? Cũai cadĩt tỡ bữn thrưong ntrớu, tam án dáng ỡt ratoi cớp máh cũai canŏ́h. 9Dũ ramứh ki tỡ bữn cỡt kia ntrớu; samoât lúh puai ễ cỗp cuyal sâng. Khaq cũai sâng bũi pahỡm cớp dũ ramứh án bữn, saláng chuaq níc crơng ca án yoc ễ bữn.
10Máh crơng khoiq bữn tễ nhũang, crơng ki noau khoiq amứh nheq chơ; cớp noau khoiq dáng chơ máh ngê cũai. Tỡ bữn noau têq rasuon cớp án rêng hỡn rasuon. 11Rasuon dũn maléq, la tỡ bữn cỡt kia ntrớu; cớp ŏ́c ki la tỡ bữn chuai ntrớu. 12Têq cũai dáng tỡ, ntrớu o yỗn hái táq tâng dỡi tamoong cakéh nâi ma tỡ bữn cỡt kia ntrớu? Dỡi tamoong cũai cỡt pứt samoât mul. Hái tỡ bữn dáng toâq vớt hái cuchĩt, ranáq ntrớu ễn ễ cỡt tâng cốc cutễq nâi.