19

Vợ bé một người Lê-vi

1Trong thời kỳ Y-sơ-ra-ên chưa có vua, một người Lê-vi đến ngụ tại một vùng xa xôi hẻo lánh thuộc vùng núi Ép-ra-im. Người này cưới vợ bé quê ở Bê-liêm thuộc Giu-đa. 2Người vợ bé ngoại tình, rồi bỏ về Bê-liêm, sống tại nhà cha trong bốn tháng. 3Người chồng đem theo một người đầy tớ và hai con lừa, lên đường tìm vợ, dùng lời ngọt ngào khuyên bảo để đem vợ về. Nàng đưa chồng vào nhà gặp cha. Thấy con rể, người cha chào đón niềm nở lắm. 4Ông ép con rể ở lại, nên người này nán lại ba ngày; mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ.
5Ngày thứ tư, họ dậy sớm, sửa soạn lên đường. Nhưng người cha bảo con rể: "Ăn một miếng bánh lót lòng đã rồi hẳn đi." 6Vậy họ ngồi xuống cùng nhau ăn uống, người cha lại nài ép: "Xin con ở lại thêm đêm nay nữa cho thoải mái vui vẻ." 7Mặc dù muốn đứng dậy lên đường, nhưng vì cha vợ năn nỉ, người ấy đành ở lại.
8Ngày thứ năm, người Lê-vi dậy sớm để đi, lại bị cha vợ mời mọc: "Con ngồi đây điểm tâm đã, đến chiều hẳn đi." Và họ lại cùng nhau ăn uống. 9Chiều hôm ấy, khi người Lê-vi cùng vợ bé và đầy tớ mình sắp lên đường, người cha vợ lại nằng nặc: "Ngày đã gần tàn. Xin con ở lại nghỉ đêm cho thoải mái vui vẻ. Sáng con sẽ dậy sớm lên đường về nhà." 10,11Nhưng lần này người Lê-vi đã quyết định, cứ bắt lừa, đem vợ ra đi. Khi họ đến Giê-bu (tức Giê-ru-sa- lem), trời sắp tối. Người đầy tớ đề nghị ghé lại nghỉ đêm tại Giê-bu. 12,13Nhưng người Lê-vi bảo đầy tớ mình: "Ta không nên vào thành của người ngoại quốc, ngoại tộc Y-sơ-ra-ên. Cố đi đến Ghi-bê-a hoặc Ra-ma rồi nghỉ." 14Vậy họ tiếp tục đi. Đến gần Ghi-bê-a, xứ Bên-gia-min, trời tối hẳn. 15Họ vào Ghi-bê-a để nghỉ đêm, nhưng không được ai mời vô nhà, nên đành ngồi ngoài phố.
16Lúc ấy, có một ông già đi làm ruộng về. Ông này quê ở núi Ép-ra-im, nhưng đến ngụ tại Ghi-bê-a, là đất của người Bên-gia-min. 17Trông thấy người bộ hành bên phố, ông già hỏi: "Các ông bà ở đâu đến và đi đâu đây?" 18Người Lê-vi đáp: "Chúng tôi khởi hành từ Bê-liêm đất Giu-đa trên đường về nhà. Nhà tôi ở miền hẻo lánh bên kia núi Ép-ra-im. Bây giờ không ai cho chúng tôi trọ qua đêm cả. 19Chúng tôi có mang theo rơm cỏ cho lừa, rượu bánh cho người, không thiếu gì cả." 20Ông già nói: "Ông cứ an tâm. Tôi sẽ xếp đặt nơi nghỉ cho mọi người. Ngủ đêm ngoài phố thế này không tiện". 21Rồi ông dẫn họ về nhà, cho lừa ăn trong khi mọi người rửa chân. Sau đó ông mời họ ăn tối.
22,23Khi đang ăn uống vui vẻ, có một nhóm người tà ác trong thành kéo đến vây nhà, đập cửa, thét bảo ông già: "Đem ông khách của ông ra đây cho chúng tôi chơi". Ông già đi ra nói với họ: "Không được đâu, vì người ấy là khách của tôi. Xin anh em đừng làm điều ô nhục, ác đức này. 24Tôi có một đứa con gái còn trinh và người ấy cũng có một cô vợ bé. Để tôi đem họ ra, anh em hãm hiếp hay làm gì tùy ý. Nhưng với người ấy, xin đừng làm điều tồi bại này." 25Đám người kia không chịu nghe lời ông già. Người chồng đột nhiên nắm vợ bé mình đẩy ra ngoài. Bọn ấy hãm hiếp nàng suốt đêm, đến rạng ngày hôm sau mới thả ra 26Người đàn bà về, ngã lăn trước cửa nhà chồng mình trọ, nằm đấy cho đến khi trời sáng hẳn. 27Lúc ấy, người chồng thức dậy, mở cửa ra thấy vợ bé mình nằm đấy, hai tay như bám víu ngưỡng cửa, 28liền bảo: "Dậy, chúng ta lên đường." Nhưng người vợ đâu có trả lời được nữa. Thấy thế, người ấy mới đặt vợ nằm trên lưng lừa, tức tốc lên đường về nhà. 29Về đến nhà, người ấy lấy dao chặt thây vợ bé mình ra làm mười hai mảnh, gửi đi khắp đất nước. 30Trong cả nước, ai nấy đều xôn xao, bảo nhau: "Từ ngày Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập, người ta chưa hề thấy một việc như thế. Chúng ta phải cứu xét, tìm cách giải quyết việc này mới được."