5

1“Con loài người! Con hãy lấy thanh gươm sắc làm dao cạo, cạo sạch tóc, râu, rồi dùng cân chia làm ba phần. 2Một phần ba đốt cháy tại giữa thành sau những ngày bị vây hãm; một phần ba khác băm bằng dao; một phần ba còn lại rải tản mác theo làn gió thổi, vì Ta sẽ cầm gươm đuổi theo họ. 3Con giữ lại một ít tóc buộc vào tà áo, 4rồi lấy vài sợi ném vào lửa, đốt cháy; lửa từ những sợi tóc đó sẽ thiêu hủy dân Y-sơ-ra-ên."

5Chúa Hằng Hữu phán: "Đây là thành Giê-ru-sa-lem mà Ta đặt giữa các nước. 6Nó đã phản nghịch mạng lệnh, luật lệ Ta hơn cả các dân tộc chung quanh. 7Vì thế, Chúa Hằng Hữu phán: Vì ngươi đã phản bội Ta hơn các dân khác, không chịu vâng giữ mạng lệnh Ta, nhưng lại làm theo tục lệ các dân chung quanh, 8cho nên, Chúa Hằng Hữu phán: Chính Ta sẽ chống lại ngươi, Ta sẽ hình phạt ngươi công khai cho các dân tộc chứng kiến. 9Vì tội lỗi khủng khiếp của ngươi, Ta sẽ thực hiện điều Ta chưa hề làm, và sẽ không bao giờ làm nữa. 10Ta phạt ngươi: cha ăn thịt con, và con ăn thịt cha; ai còn sống sót, Ta sẽ phân tán khắp nơi trên thế giới. 11Ta nói quả quyết, vì ngươi đã làm ô uế Đền thờ Ta bằng những vật ghê tởm gớm ghiếc nên Ta sẽ làm cho ngươi hao mòn, chẳng chút tiếc thương. 12Một phần ba sẽ chết vì bệnh dịch và nạn đói, một phần ba bị giết bằng gươm quân thù, một phần ba bị phân tán khắp nơi, vì Ta cho gươm đuổi theo ngươi. 13Cơn giận Ta là thế, và Ta sẽ nguôi giận sau khi hình phạt. Ngươi sẽ biết Ta, Chúa Hằng Hữu đã phán, và sẽ thi hành án phạt. 14Ta sẽ dùng ngươi làm gương cho các dân tộc chung quanh, cho những kẻ đi qua đất nước ngươi nhìn thấy. 15Ngươi sẽ là gương quở phạt và chế nhạo, để cảnh cáo các dân tộc chung quanh, khi Ta giận dữ hình phạt ngươi. Ta, Chúa Hằng Hữu đã phán vậy.

16“Ta sẽ bắn mũi tên đói kém tiêu diệt ngươi. Nạn đói sẽ ngày càng trầm trọng cho đến lúc ngươi không còn bánh ăn. 17Cùng với nạn đói, Ta sẽ sai thú dữ đến cắn giết ngươi, bệnh dịch và chiến tranh tàn phá ngươi; và Ta đưa gươm đến tận diệt ngươi. Ta, Chúa Hằng Hữu đã phán."