9

  1Ôi ước gì đầu tôi là suối nước,
  Mắt tôi là nguồn lụy,
  Ðể tôi có thể vì ái nữ của dân tôi bị giết mà khóc suốt ngày đêm.
  2Ôi ước gì tôi có được một quán trọ cho lữ khách giữa đồng hoang,
  Ðể tôi có thể rời khỏi dân tôi mà đi xa khỏi họ!
  Vì tất cả họ đều là những kẻ ngoại tình,
  Là một bọn người phản bội.

  3“Chúng uống cong lưỡi của chúng như cây cung để nói dối;
  Chúng dùng sự lừa dối để nắm lấy quyền lực trong nước chứ không cậy vào sự thật.
  Thật vậy, chúng cứ mỗi ngày một tiến sâu vào tội ác,
  Nhưng chúng không biết đến Ta,” CHÚA phán.
  4“Hãy coi chừng những người lân cận,
  Ðừng tin cậy bà con dòng họ,
  Vì bà con dòng họ sẽ tìm dịp lừa gạt,
  Còn những người lân cận thì đi rêu rao nói xấu.
  5Người nào cũng nói dối với người lân cận mình,
  Chẳng có ai nói thật;
  Chúng đã luyện tập cho lưỡi chúng nghệ thuật nói dối;
  Chúng phạm tội cho đến khi mệt nhừ.
  6Chỗ ngươi ở nằm giữa trung tâm lừa dối;
  Do thói dối gian mà chúng đã từ chối biết Ta,” CHÚA phán.
  7Vì thế, CHÚA các đạo quân phán,
  “Bây giờ Ta sẽ tôi luyện và thử thách chúng,
  Vì Ta còn biết làm gì nữa với con gái của dân Ta bây giờ?
  8Lưỡi của chúng là mũi tên giết người;
  Miệng chúng nói toàn những lời dối trá.
  Ngoài miệng chúng nói những lời thân thiện với người lân cận,
  Nhưng trong lòng chúng lập mưu gài bẫy hại người.
  9Ta há sẽ chẳng phạt chúng về những việc như thế sao?” CHÚA phán,
  “Ta há sẽ chẳng báo trả một dân như thế sao?”

  10Thương núi đồi tôi nhỏ lệ khóc than,
  Tiếc đồng cỏ trong đồng hoang tôi ngậm ngùi than thở,
  Vì chúng bị bỏ hoang đến độ không một bóng người qua lại,
  Không ai nghe tiếng của đàn súc vật ở nơi đó nữa;
  Ngay cả chim trời và thú vật cũng đều bỏ trốn cả rồi,
  Chúng đã bỏ đi hết.

  11“Ta sẽ biến Giê-ru-sa-lem thành một đống hoang tàn đổ nát,
  Một chỗ trú ẩn cho các chó hoang;
  Ta sẽ khiến các thành của Giu-đa ra quạnh hiu vắng vẻ, không người cư ngụ.”

  12Ai khôn ngoan đủ để hiểu thấu những điều ấy?
  Miệng của CHÚA đã phán những điều ấy cho ai,
  Ðể họ rao báo cho người ta biết?
  Tại sao đất nước lại bị tiêu điều và hoang phế như một đồng hoang,
  Ðến nỗi không một bóng người qua lại như thế?

  13CHÚA phán, “Vì chúng đã bỏ luật pháp Ta đặt ra trước mặt chúng;
  Chúng đã không vâng theo tiếng Ta,
  Và cũng không đi trong luật pháp ấy.
  14Ngược lại, chúng cứ bước theo sự cứng cỏi của lòng chúng;
  Chúng đã đi theo Ba-anh, mà tổ tiên của chúng đã dạy chúng.”
  15Vì thế, CHÚA các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy,
  “Này, Ta sẽ cho dân nầy ăn thức đắng và uống nước độc.
  16Ta sẽ tung rải chúng ra giữa các nước mà chính chúng và tổ tiên chúng chưa hề biết.
  Ta sẽ sai gươm đao đuổi theo chúng cho đến khi Ta tận diệt chúng.”
  17CHÚA các đạo quân phán,
  “Các ngươi hãy ngẫm nghĩ đi, rồi hãy cho gọi những phụ nữ khóc mướn đến;
  Hãy mời cho được những phụ nữ khóc mướn chuyên nghiệp đến để chúng khóc.”
  18Hãy gọi các phụ nữ ấy đến cách gấp rút để chúng khóc cho chúng tôi,
  Khóc cho đến khi mắt chúng tôi tuôn tràn giọt lệ và mí mắt chúng tôi đổ lệ đầm đìa.
  19Từ Si-ôn tiếng khóc than vang vọng,
  “Chúng tôi đã bị cướp phá tan tành!
  Chúng tôi thật vô cùng hổ nhục!
  Vì chúng tôi phải bỏ xứ ra đi,
  Vì chúng tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà mình.”

  20Giờ đây, hỡi chị em phụ nữ,
  Hãy nghe lời của CHÚA,
  Hãy mở tai các bà ra để nghe lời phán từ miệng Ngài;
  Hãy dạy cho các con gái của các bà biết khóc than ai oán,
  Hãy dạy cho láng giềng của nhau điệu khóc thảm sầu nầy,
  21“Tử thần đã vào nhà chúng ta qua cửa sổ;
  Nó đã vào tận trong các nội thất của chúng ta,
  Ðể giết con cháu chúng ta,
  Ðến nỗi không còn trẻ thơ nào chơi đùa trên hè phố,
  Không còn các nam nữ thanh niên tụ họp vui vẻ ở các quảng trường.”
  22CHÚA phán thế nầy, “Hãy nói:
  Tử thi của người ta sẽ nằm ngổn ngang như phân bón ngoài đồng,
  Như lúa đã cắt rồi mà còn bỏ nằm đó, và không ai bó lại đem về.”
23CHÚA phán thế nầy, “Người khôn chớ tự hào về sự khôn ngoan của mình; người mạnh chớ tự hào về sức mạnh của mình; người giàu chớ tự hào về sự giàu có của mình; 24nhưng ai muốn tự hào, người ấy hãy tự hào về điều nầy: rằng người ấy hiểu và biết Ta, CHÚA, Ðấng thể hiện đức nhân từ, công lý, và công chính trên đất, vì Ta ưa thích những điều ấy,” CHÚA phán.
25“Nầy, những ngày đến,” CHÚA phán, “Ta sẽ phạt những kẻ được cắt bì chỉ trên da thịt: 26Ai-cập, Giu-đa, Ê-đôm, Am-môn, Mô-áp, và tất cả các dân sống ở những vùng xa xôi trong đồng hoang, vì tất cả các dân ấy đều không được cắt bì, và toàn thể nhà I-sơ-ra-ên cũng không được cắt bì trong lòng.”