52

Nau Ntop, Nau Y-Sêdêkia Chiă Uănh

1Tơlah Y-Sêdêkia ntơm ƀư hađăch, geh bar jê̆t ma nguay năm; chiă uănh jê̆t ma nguay năm ta ƀon Yêrusalem. Me hađăch amoh jêng H'Hamutal kon bu ur Y-Yêrêmi ƀon Lipna. 2Păng ƀư nau mhĭm ta năp măt Yêhôva nâm bu lĕ rngôch nau Y-Jêhôyakim ƀư jêh. 3Nanê̆ yor nau Yêhôva nuih ma nau mhĭk bu ƀư ta ƀon Yêrusalem jêh ri n'gor bri Yuda, păng mprơh phung nây du bơh tanăp păng.

Nau Ƀon Yêrusalem Tŭp

Y-Sêdêkia tâm rdâng đah Babilôn. 4Tâm năm rơh sĭn nôk păng chiă uănh nar jê̆t, khay jê̆t, geh Y-Nebukatnetsar, hađăch Babilôn tât ndrel ma lĕ rngôch phung tahan păng lơh Ƀon Yêrusalem. Khân păng nchueng ƀon ƀư mpêr văr jŭm nây, jêng ntŭk dơi tâm lơh đah ƀon Yêrusalem. 5Pôri bu nchueng ƀư ma ƀon kŏ tât năm jê̆t ma nguay Hađăch Sêdêkia chiă uănh. 6Ta nar sĭn khay puăn, nau ât ji ngot hâu ngăn tâm ƀon, kŏ tât mâu hôm geh ndơ sông sa ma phung ƀon lan. 7Jêh ri mpêr ƀon lĕ bu ƀư klưh rlâm jêh; lĕ rngôch phung tahan nchuăt du dôl bri măng tĭng trong mpông pêr vah vang bar đah mpêr êp n'gar kao hađăch, dôl phung Kaldê gŭ jŭm ƀon. Khân păng hăn rlet Arabah. 8Ƀiălah phung tahan Kaldê tĭng hađăch Sêdêkia jêh ri ban păng ta neh lâng Yêrêkô; jêh ri lĕ rngôch phung tahan păng tâm nkhah bơh păng jêh ri nchuăt pru êng êng. 9Pôri phung tahan Kaldê nhŭp hađăch, njŭn leo păng ma hađăch Babilôn ta ƀon Ribla tâm bri Hamat, ntŭk nây hađăch Babilôn phat dôih păng. 10Hađăch Babilôn nkhĭt phung kon bu klâu Y-Sêdêkia tra năp măt păng, jêh ri nkhĭt lĕ rngôch phung kôranh n'gor bri Yuda ta ƀon Ribla. 11Păng rlek lơi găr măt Y-Sêdêkia, jêh ri kât ôbăl ma rse rvăk, jêh ri hađăch Babilôn njŭn leo Y-Sêdêkia ma bri Babilôn, jêh ri krŭng ôbăl kŏ tât nar păng khĭt.

Nau Djôt Rdu Phung Yuda Jêng Bu Nă

12Tâm khay prăm ta nar jê̆t khay nây jêng năm rơh jê̆t ma sĭn Hađăch Nebukatnetsar chiă uănh bri Babilôn
13Y-Nebukatnetsar kôranh tahan ma phung gak hađăch Babilôn lăp tâm ƀon Yêrusalem lĕ rngôch ngih toyh ŭnh sa lĕ. 14Lĕ rngôch phung tahan Kaldê hăn ndrel ma kôranh tahan njrăng hađăch ƀư rlâm lĕ rngôch mpêr jŭm ƀon Yêrusalem. 15Y-Nebusaradan kôranh tahan gak njrăng hađăch njŭn leo jêng bu nă ƀă phung o ach lơn jêh ri phung ƀon lan hôm klen gŭ tâm ƀon Yêrusalem, jêh ri phung du ntŭng gŭ mpeh ma hađăch Babilôn, ndrel ma lĕ rngôch phung blau rhăk hôm klen. 16Ƀiălah Y-Nebusaradan kôranh tahan ma phung gak njrăng hađăch lơi ƀa ƀă phung o ach ngăn hôm gŭ tâm n'gor bri, gay ăn tâm play kriăk ƀâu jêh ri ƀư mir.
17Jrŏng gâng kông tâm ngih Yêhôva, thŭng dak toyh ƀư ma kông nđâp ma jâng păng gŭ tâm trôm ngih Yêhôva, phung Kaldê châm hăch rhên jêh ri ndjôt leo lĕ kông nây leo ma bri Babilôn. 18Khân păng sŏk glah, ndroh, nglăm, gri grưng, n'hoi ndơ nkhĭt ŭnh jrêng, ngan prăp si ƀâu kah, jêh ri lĕ rngôch khăl ngan kông bu dŏng prơ ma kan ngih brah; 19kôranh tahan gak njrăng hađăch nchuăn lĕ ƀhiau âk ngan jê̆, ndơ dơ saônh, ngan grưng, glah, jâng jrêng, ndơ su si ƀâu kah, khăl nglŭng dơm ndơ nhhơr nhêt, moh ndơ bu ƀư ma mah sŏk mah ro, ndơ bu ƀư prăk sŏk prăk ro. 20Bi ma bar mlâm jrŏng gâng (meh), thŭng dak toyh, jê̆t ma bar mlâm rup ndrôk nkuăng ƀư ma kông tâm dâng thŭng dak toyh ndơ hađăch Salômôn ƀư jêh ma ngih Yêhôva, kông ma lĕ rngôch ndơ nây bu mâu dơi rnhueh ôh. 21Bi ma jrŏng gâng, jong du mlâm jrŏng gâng jê̆t ma pham hăt, rvang mlâm păng jê̆t ma bar hăt, mbâl păng puăn lau (nglau ti), geh trôm sŭng ta nklang. 22Bi ma chiông păng ƀư ma kông jong prăm hăt; văr jŭm geh ndơ tanh sră jal jêh ri rup pom granat, lĕ rngôch ƀư ma kông dadê. Jrŏng gâng rơh bar bu ƀư tâm ban lĕ, geh nđâp ma rup pom granat. 23Geh sĭn jê̆t ma prao rup play pom granat puăn pŭng, lĕ rngôch rup play pom granat geh du rhiăng mlâm ta văr jŭm ndơ tanh sră jal.
24Kôranh tahan gak njrăng hađăch nhŭp Y-Sêraya kôranh ƀư brah toyh Y-Sôphônia groi kôranh ƀư brah, jêh ri nđâp pe nuyh gak mpông sâng ngih brah; 25jêh ri păng nhŭp tă tâm ƀon toyh du huê kôranh bu char uănh tahan tâm lơh, jêh ri pơh nuyh tâm mpôl tâm chră ndrel hađăch bu saơ tâm ƀon; kôranh chih sămƀŭt ma kôranh tahan nơm kơp phung ƀon lan tâm n'gor bri; jêh ri prao jê̆t nuyh ƀon lan n'gor bri nây bu mâp tâm nklang ƀon toyh. 26Y-Nebusaradan kôranh tahan gak njrăng hađăch nhŭp khân ôbăl jêh ri njŭn leo khân ôbăl ma hađăch Babilôn ta ƀon Ribla. 27Hađăch Babilôn nkhĭt khân ôbăl ta ƀon Ribla tâm bri Hamat. Nây yơh bu veng phung Yuda leo jêng bu nă tâm n'gor bri êng.
28Aơ jêng rnoh phung ƀon lan Y-Nebukatnetsar njŭn jêng bună: tâm năm rơh pơh, pe rbãn bar jê̆t ma pe phung Yuda; 29tâm năm rơh jê̆t ma pham rnôk Y-Nebukatnetsar chiă uănh păng njŭn leo jêng bună tă bơh ƀon Yêrusalem pham rhiăng pe jê̆t ma nuyh; 30tâm năm rơh bar jê̆t ma pe Y-Nebukatnetsar chiă uănh, Y-Nêbusaradan kôranh tahan gak njrăng hađăch njŭn leo jêng bună pơh rhiăng puăn jê̆t ma prăm nuyh phung Yuda; rnoh lĕ rngôch puăn rbăn prao rhiăng nuyh.

Bu Mƀơk Jêh Ri Yơk Ma Y-Jêhôyakin

31Tâm năm rơh pe jê̆t ma pơh rnôk Y-Jêhôyakin hađăch Yuda jêng bună, tâm khay jê̆t ma bar, ta nar bar jê̆t ma prăm, Y-Êvil-Merôdak, hađăch Babilôn tâm năm ntơm chiă uănh, mƀơk Y-Jêhôyakin hađăch Yuda ăn luh tă bơh ndrung; 32jêh ri păng ngơi ueh ma ôbăl, jêh ri ăn ôbăl rnơl gŭ ta kalơ lơn ma phung hađăch êng ndrel ma păng tâm ƀon Babilôn. 33Pôri Y-Jêhôyakin doh kho ao păng jêng bună. 34Dôl păng gŭ rêh ăp nar păng sông sa ƀaƀơ ndrel ma hađăch; bi prăk bu ƀơk păng, hađăch ăn ma păng tĭng nâm tŏng ma ăp nar tât nar păng khĭt.