9

1Ơ, ŭch ma bôk gâp jêng ntu dak, jêh ri măt gâp jêng tu dak măt, pônây gâp dơi nhĭm nar măng yor ma kon bu ur phung ƀon lan gâp lĕ khĭt jêh!
2Ơ, gay ma gâp geh tâm ndrêch rdah du ntŭk njưh ma phung brô̆ nsong. Gay gâp dơi chalơi ƀon lan gâp jêh ri du ngai bơh khân păng; yorlah lĕ rngôch khân păng jêng bunuyh văng tĭr da dê, nây jêng mpôl ƀlêp-ƀlêr.
3Khân păng van mpiăt khân păng nâm bu van na, ŭch pănh nau mƀruh; mâu di ôh nau n'hêl nanê̆, ƀiălah nau mƀruh văch ma toyhtâm nklang bri nây.
 Yorlah tă bơh khân păng nau mhĭk lơ hâu ntop mhĭk, jêh ri khân păng mâu hôm gĭt năl gâp ôh," Yêhôva lah.
4"Ăn ăp nơm njrăng ma nơm chiau meng păng, lơi ta rnơm ir ôh tâm du huê bunuyh, tâm nklang oh nâu păng; yorlah ăp nơm oh nâu jêng nơm rlêch ndơm ndrăng oh nâu ngăn, jêh ri ăp nơm phung chiau meng joi nau ngơi, nchơt ma bu.
5Ăp nơm ndơm phung chiau meng păng, mâu geh nơm ngơi nau n'hêl nanê̆ ôh; khân păng nti jêh mpiăt khân păng mơng ngơi nau mƀruh,
 jêh ri ƀư rgănh khân păng nơm ƀư nau kue.
< sup>6Khân păng gŭ tâm nklang nau ndơm, yor tâm nau khân păng ndơm nây yơh mâu ŭch gĭt năl gâp ôh."
 Yêhôva lah.
7Pôri Yêhôva ma phung tahan lah pô aơ: "Aơ, gâp mra ƀư kloh khân păng ma ŭnh jêh ri rlong uănh khân păng; yorlah tơlah mâu di pô nây, mâm nau êng gâp lŏ dơi ƀư tay ma phung ƀon lan gâp?"
8Mpiăt khân păng jêng hăr kăch, bêng ma nau ngơi ndơm; bâr mbung padih aơ ăp nơm khân păng ngơi đăp mpăn ma phung chiau meng păng, ƀiălah tâm nuih n'hâm khân păng, khân păng nkra rơm kâp lơh ma ôbăl.
9Yêhôva lah: "Gâp om mâu mra tâm rmal ôh hĕ khân păng, yor nau aơ?" "Jêh ri gâp, mâu mra har plơng bôk lĕ ma du ndŭl mpôl tâm ban pô aơ?"
10"Gâp mra nhĭm vơl ma yôk, jêh ri nhĭm ndrê yor ndrêch gơ̆ tâm bri rdah, yorlah lĕ rngôch bu su rai da dê, kŏ tât mâu hôm geh ôh bunuyh prot găn ta nây, jêh ri ta nây mâu hôm tăng ƀuh ndrôk ôh, nđâp sĭm mpăr jêh ri mpô mpa bri lĕ du ƀhiau.
11Gâp mra njêng ƀon Yêrusalem du ntŭk bu bun ndơ rai jêh, jêng ntŭk so bri gŭ; jêh ri gâp mra ăn lĕ rngôch ƀon n'gor Yuda jêng rngol, mâu geh bunuyh gŭ ôh."

Brah Ndu Thăm Bư Rai Jêh Ri Mprơh Bơh Bri

12Mbu nơm jêng bunuyh blau mĭn tât păng dơi gĭt rbăng nau aơ? Ma mbu nơm Yêhôva nti jêh, gay ma păng dơi rblang nau nây? Mâm ƀư lĕ rai jêh, jêh ri jêng rngol nâm bu bri rdah, kŏ tât mâu geh bunuyh prot ta nây ôh? 13Yêhôva plơ̆ lah: "Yorlah khân păng chalơi jêh nau vay gâp dơm jêh panăp khân păng, jêh ri khân păng mâu tông ôh bâr gâp, mâu lĕ khân păng chuat tĭng ndô̆ nau vay nây, 14ƀiălah khân păng tĭng ndô̆ nuih n'hâm dăng khân păng nơm, jêh ri tĭng ndô̆ brah Baal, tĭng ndô̆ tĭng nâm u che nti ma khân păng." 15Yor nây Yêhôva ma phung tahan, Brah Ndu phung Israel lah: "Aơ, gâp mra siăm phung ƀon lan aơ ma gŭn tăng, jêh ri ăn nhêt dak kăch khih. 16Gâp mra mprơh khân păng du mblêng ta nklang ndŭl mpôl bunuyh, phung nây khân păng nđâp phung che khân păng mâu mâp gĭt năp lĕ. Jêh ri gâp mra ăn bu nkhĭt khân păng ma đao, tât gâp ƀư rai khân păng lĕ rngôch." 17Yêhôva ma phung tahan lah: "Sek uănh hom, jêh ri kuăl phung bu ur nhĭm vơl văch tât,
 prơh bu hăn kuăl phung bu ur njêh, văch tât;
18ăn khân păng nhĭm vơl ndrel ma he, gay ma măt he nhĭm luh dak măt, jêh ri rsâng măt he bêng dak măt.
19Yorlah bu tăng nhĭm vơl tâm ƀon Siôn, lah: 'Rai yot yơh! He prêng hâu ngăn yơh, yorlah he chalơi bri neh; yorlah khân păng ƀư rai jêh ntŭk he gŭ."
20Ơ phung bu ur, iăt hom nau Yêhôva ngơi, ăn tôr khân may sŏk dơn nau ngơi tă bơh bâr mbung păng;
 nti hom ma phung kon bu ur khân may du nau nhĭm vơl,
 jêh ri ăp nơm ma nơm chiau meng păng nau mprơ nhĭm vơl
21Yorlah nau khĭt tât jêh ma mpông bloh he, jêh ri lăp jêh tâm ngih hađăch he, nkhĭt jêh phung kon se rŏ trŏng toyh jêh ri phung bu klâu ndăm tâm nhuang ƀon.
22Ngơi hom, Yêhôva lah pô aơ: "Huêng phan phung khĭt chalôt nâm bu buh ta mir, nâm bu nchăp ba pakơi nơm rek, jêh ri mâu geh nơm bun khân păng ôh.'"

Nau Gĭt Năl Brah Ndu Jêng Nau Chrêk Lơp Ma Bunuyh

23Yêhôva lah pô aơ:
 "Lơi ta ăn bunuyh blau mĭn tâm rnê ma nau blau mĭn păng nơm ôh, lơi ăn bunuyh katang tâm rnê êngma nau katang păng ôh, lơi ăn bunuyh ndrŏng rnê êng ma nau ndrŏng păng nơm ôh;
24ƀiălah ăn nơm tâm rnê, tâm rnê ma păng nơm ma nau aơ
 nâm bu ntĭt, ma nau păng gĭt rbăng jêh ri gĭt năl gâp jêng Yêhôva, jêng Nơm tâm mpơl nau rŏng, nau n'hêl nanê̆, jêh ri nau sŏng ta neh ntu, yorlah tâm nau aơ gâp maak, Yêhôva lah.
25"Aơ, nar mra tât," Yêhôva lah: "Tơlah gâp mra tâm rmal lĕ rngôch phung koh ntâu ƀiălah nuih n'hâm ê hŏ koh ntâu ôh- 26phung Êjipt, phung Yuda, Êdom, phung kon sau Y-Amôn, phung Môap, jêh ri lĕ rngôch phung gŭ tâm bri rdah phung poih chhŏk plưn.
 Yorlah lĕ rngôch ntil mpôl bunuyh nây mâu geh nau koh ntâu ôh, jêh ri lĕ rngôch Israel mâu geh nau koh ntâu tâm nuih n'hâm ôh."