12

1Mbu nơm rŏng ma nau bu nkra rŏng ma nau blau mĭn âk, ƀiălah mbu nơm tâm rmot ma nau bu nduyh jêng rluk mâl yơh.
2Bunuyh ueh sŏng dơn nau yô̆ bơh Yêhôva, ƀiălah Yêhôva tâm rmal nơm ƀư nau kue.
3Kon bunuyh mâu jêng nâp ôh yor nau djơh mhĭk, ƀiălah reh phung sŏng bu mâu mra rôk ôh.
4Du huê bu ur geh nau ueh jêng nâm bu đon hađăch ma sai păng;
 bi ma ur ƀư nau bêk prêng jêng tâm ban ma ƀư rmŭk nting păng.
5Mbor kan phung sŏng jêng di, nau phung ƀai ntĭm kanŏng ŭch ndơm.
6Nau phung ƀai ngơi kâp ƀư pling mham, ƀiălah bâr phung sŏng tâm rklaih bunuyh.
7Bu n'glưh phung ƀai jêh ri mâu hôm geh khân păng ôh; ƀiălah ngih phung sŏng mra gŭ nâp.
8Mbu nơm geh nau blau mĭn bu mra tâm rnê,
 ƀiălah lah mbu nơm geh nuih n'hâm kue bu mra tâm rmot.
9Ueh lơn geh nau dêh nhêt jêh ri geh oh mon ma nau n'hi săk nơm jêng du huê nơm toyh jêh ri pưt mpa sông sa.
10Bunuyh sŏng mât mray mpô mpa păng rong;
 bi ma nuih n'hâm yô̆ tă bơh phung mhĭk ăt jêng tâm ban nau ƀư mhĭk lĕ.
11Mbu nơm pah kan tâm mir păng mra geh ndơ sông sa, bi ma nơm tĭng bunuyh ƀlao mâu geh nau gĭt rbăng ôh.
12Phung mhĭk hưp ma ndơ ndơm, tă phung djơh mhĭk,
 ƀiălah reh phung sŏng mra geh play âk.
13Du huê bunuyh ƀai geh dăk păng nơm sân ma nau păng ngơi tih,
 bi phung sŏng klaih lĕ nau tât.
14Play bơh bâr mbung păng bu geh nau nkhôm ueh tĭng nâm nau păng ngơi,
 jêh ri ăp nơm sŏk dơn tĭng nâm kan ti păng ƀư.
15Bunuyh rluk kơp trong păng nơm jêng sŏng, bi bunuyh blau mĭn kâp iăt bu ntĭm nti.
16Du huê bunuyh rluk mpơl ro nau păng ji nuih,
 ƀiălah bunuyh blau mĭn păng mâu ji ôh ma nau bu suai rak.
17Bunuyh ngơi ngăn mbơh nkoch nau sŏng,
 ƀiălah bunuyh ngơi nau mƀruh nkoch bri nau ndơm.
18Nau bunuyh ngơi mâu njrăng ôh jêng nau bu ntâp ma đao,
 bi mpiăt phung gĭt mĭn jêng dak si blau ƀư bah.
19Mpiăt ngơi nau n'hêl na nê̆ gŭ nâp n'ho ro;
 ƀiălah mpiăt ngơi mƀruh gŭ kanŏng ƀât lât dơm.
20Nau ndơm gŭ tâm nuih n'hâm phung tâm chră ma nau mhĭk,
 ƀiălah nau răm maak bơh bunuyh ntĭm nti jêng nau ueh đăp mpăn.
21Mâu geh du ntil nau mhĭk ôh tât ma bunuyh sŏng,
 ƀiălah phung ƀai bêng ma nau nđêh nji.
22Yêhôva tâm rmot mpiăt ngơi mƀruh, ƀiălah Păng maak ma nau ngơi ngăn.
23Bunuyh blau njrăng pôn nau blau mĭn, ƀiălah phung rluk mbơh nau rluk khân păng.
24Ti bunuyh gơih mra chĭa uănh, ƀiălah phung ƀlao mra jêng dĭk.
25Nau rngot gŭ tâm nuih n'hâm bunuyh ƀư rngot ôbăl; ƀiălah nau ngơi ueh ƀư maak ma ôbăl.
26Bunuyh sŏng njŭn leo trong ma phung chiau meng păng;
 ƀiălah trong phung ƀai tâm nkah đah khân păng.
27Bunuyh ƀlao mâu ŭch gŭch pâr ôh puăch iăm păng hŏ pănh;
 ƀiălah bunuyh gơih rŏng ma drăp ndơ păng geh.
28Trong nau sŏng njŭn leo nau rêh, jêh ri tâm trong mâu geh nau khĭt ôh.