12

1Ai yêu kỷ luật yêu tri thức,
Ai ghét sửa dạy là người ngây ngô.
2Chân Thần ban phước cho người ngay thẳng,
Nhưng đoán phạt kẻ mưu đồ việc ác.
3Gian ác không đem lại hạnh phúc bền lâu,
Nhưng người công chính sẽ đâm rễ vững vàng.
4Vợ hiền làm cho chồng nở mày nở mặt
Vợ gây xấu hổ làm chồng tàn cốt mục xương.
5Người công chính giữ tâm tư hướng thiện,
Kẻ ác gian nghĩ âm mưu gạt lừa.
6Lời kẻ ác như cạm bẫy hại người,
Miệng người lành mở con đường giải thoát.
7Lật đổ kẻ ác họ sẽ tiêu tan,
Nhà người công chính luôn đứng vững vàng.
8Càng khôn càng được tiếng khen,
Người gian phải nhận lấy lời gièm chê.
9Thà vô danh mà có kẻ hầu người hạ,
Còn hơn ông này ông nọ mà bụng đói meo.
10Người lành lo cho gia súc mình no ấm,
Kẻ ác khi yêu thương cũng không dấu được tính bạo tàn.
11Ai cày sâu cuốc bẩm thu hoạch nhiều hoa lợi,
Ai đuổi theo ảo mộng là người thiếu suy xét.
12Kẻ gian muốn đoạt cả vật đã chia cho đồng bọn,
Còn người công chính chỉ muốn giúp đỡ lẫn nhau.
13Kẻ ác bị lời dối trá mình sập bẫy,
Người thiện nhờ ngay thật mà được thoát nguy.
14Miệng nói thật tạo ra nhiều phước hạnh,
Tay siêng năng đem lại lắm thỏa lòng.
15Kẻ dại tự cho đường lối mình tuyệt hảo,
Nhưng người khôn lại biết lắng nghe lời khuyên dạy.
16Kẻ dại để lộ lòng giận dữ,
Người khôn giữ được bình tĩnh dù bị sỉ nhục.
17Nhân chứng thật nói ra lời ngay thẳng,
Nhân chứng gian chỉ lừa gạt mưu đồ.
18Lời khinh suất đâm chém như gươm bén,
Lưỡi khôn ngoan chữa trị giống thuốc hay.
19Môi chân thật sẽ lưu truyền mãi mãi,
Lưỡi điêu ngoa phút chốc đã qua rồi.
20Lòng dạ kẻ mưu ác chứa đầy lừa dối,
Tâm can người giải hòa tràn ngập vui tươi.
21Họa tai lánh xa người công chính,
Ác ôn tìm đến kẻ gian ngoa.
22Kẻ thất tín bị Chân Thần ghê tởm,
Người tín trung luôn được Chúa mến yêu.
23Người khôn chẳng khoe khoang tri thức,
Kẻ khờ thường bộc lộ ngu si.
24Tay siêng năng sẽ làm lãnh tụ,
Tay biếng lười sẽ chịu cảnh tôi con.
25Lòng lo lắng làm người rủn chí,
Lời nói lành phấn chấn tâm can.
26Người công chính cậy bạn làm cố vấn,
Kẻ dại khờ tự chọn nẻo lạc sai.
27Kẻ làm biếng săn thú về bỏ chẳng nấu ăn,
Người siêng năng coi quý tài sản mình.
28Đường công chính dẫn đến chốn vĩnh sinh,
Trên đường ấy tử thần không ló dạng.