16

1Nau kan nuih n'hâm ŭch nkra luh bơh bunuyh,
 ƀiălah nau plơ̆ lah tâm mpiăt luh bơh Yêhôva.
2Lĕ rngôch bunuyh jêng kloh rsang da dê tĭng nâm măt păng nơm,
 ƀiălah Yêhôva sek uănh tâm nuih n'hâm.
3Jao hom kan may ma Yêhôva, ri mơ nau kan may ŭch mra dơi jêng.
4Yêhôva hŏ rhăk njêng jêh lĕ rngôch mpô mpa prăp ma nau Păng săch;
 nđâp bunuyh ƀai tâm ban lĕ prăp ma nar rêh ni.
5Yêhôva tâm rmot ngăn ma ăp nơm geh nuih n'hâm sưr;
 N'hêl nanê̆ păng mâu mra klaih ôh ma nau tâm rmal.
6Ma nau ueh jêh ri ma nau n'hêl nanê̆ bu dơi jut nau tih mhĭk.
 Yor ma nau klach yơk ma Yêhôva bu chalơi nau tih.
7Tơlah nau rêh du huê bunuyh ƀư maak ma Yêhôva.
 Păng ăn nđâp ma phung rlăng ma ôbăl gŭ đăp rmên đah ôbăl.
8Ueh lơn geh djê̆ ndơ ma nau sŏng srăng, đah geh âk ndô ndơ sa kao ma nau kue.
9Nau mĭn bunuyh săch trong păng ŭch ƀư; ƀiălah Yêhôva njŭn leo lĕ nhuat păng chuat.
10Nau ngơi Păng gŭ ta mbung hađăch; mbung păng mâu ngơi tih ôh tơlah păng phat dôih.
11Play njing jêh ri mâng njing nau sŏng jêng ndơ Yêhôva;
 Lĕ rngôch play njing tâm dŭng jêng kan Păng.
12Ƀư nau mhĭk, nây jêng ndơ nau djơh ma phung hađăch;
 yor nau sŏng srăng yơh nau chiă uănh dĭng dơi nâp.
13Nau ngơi bunuyh sŏng ƀư maak ma hađăch jêh ri hađăch rŏng ma nơm ngơi ngăn.
14Nau hađăch ji nuih jêng nâm bu du huê nơm mbơh ma nau khĭt.
 Ƀiălah bunuyh gĭt mĭn mra rplai nuih n'hâm păng.
15Nau pơk ang muh măt hađăch mơ dơi geh nau rêh; jêh ri nau păng yô̆ jêng nâm bu tŭk krŭl tơm mih.
16Sŏk nau blau mĭn khlay lơn ma mah; săch sŏk nau gĭt rbăng khlay lơn ma prăk.
17Trong bunuyh sŏng du ndăch bơh nau tih, mbu nơm mât njrăng ma trong păng mra mât huêng păng nơm.
18Nau sưr hăn lor, nau rai lôch groi pakơi; jêh ri nau n'hao êng nơm hăn lor tâm nau tŭp.
19Ueh lơn dêh rhêt gŭ ndrel phung hêt rhôi-ma đah nau tâm pă ndơ geh sŏk pit ndrel phung sưr.
20Mbu nơm tông nau nti mra rnơm ma Yêhôva geh nau hâk răm ngăn.
21Mbu nơm geh nuih n'hâm blau mĭn bu ntơ păng jêng nơm gĭt rbăng;
 jêh ri nau ngơi rdơ̆ sâm n'hao nau blau.
22Nau gĭt mĭn jêng tu ma nau rêh ma mbu nơm geh păng.
 Ƀiălah nau rluk jêng nau tâm rmal ma phung rluk.
23Nuih n'hâm phung blau mĭn gai nau păng ngơi,
 jêh ri dơi ntop nau gĭt mĭn ta bơh bâr mbung păng.
24Nau ngơi ueh jêng nâm bu mpơng sŭt, njŭng ăn ma huêng jêh ri nau ngăch prăl ma săk jăn.
25Geh du trong uănh nâm bu di ăn ma bunuyh,
 nglĕ dŭt nkhơng jêng trong nau khĭt.
26Nau du huê pah kan ji ngot ntrôl păng pah kan, yorlah păng ŭch ăn hơm nau păng ji ngot.
27Bunuyh dơm dam tâm chră ƀư nau mhĭk, jêh ri nau păng ngơi jêng nâm bu ŭnh n'hâng.
28Bunuyh kue srih nau tâm djrel, jêh ri bunuyh nkoch bri nsak ƀư tâm nkhah phung mĭt jiăng bu.
29Bunuyh janh ƀai ndơm ma nơm chiau meng păng, jêh ri njŭn leo ôbăl tâm trong mâu ueh ôh.
30Mbu nơm ntơ̆ măt joi uănh ƀư nau kue, mbu nơm hŏ ƀư nau mhĭk.
31Chhŏk (sŏk) mbra jêng đon hađăch ma nau chrêk rmah, bu dơi geh nau nây ma nau rêh sŏng.
32Bunuyh băt ji nuih jêng ueh lơn ma du huê janh katang.
33Bu ƀư nau tâm nchroh tâm trôko ao; ƀiălah nau geh ngăn tă bơh Yêhôva.