16

Nơm Bonh Leng

1"Gâp nti lah jêh nau nây ma khân may ŭch ma khân may mâu mra tŭp ôh. 2Khân păng mra nsot khân may luh bơh ngih rƀŭn Yuđa, jêh ri mông mra tât, rnôk nây mbu nơm ƀư nkhĭt khân may mra mĭn păng ƀư kan ueh tâm rnê ma Brah Ndu. 3Khân păng mra ƀư nau nây yorlah khân păng mâu gĭt năl Mbơ̆ jêh ri gâp ôh. 4Ƀiălah gâp ngơi nau aơ ma khân may gay ma, lah mông mra tât khân may mra kah gĭt ma gâp ngơi jêh nau nây ma khân may. Ntơm bơh saơm gâp ê mâp ngơi ôh ma khân may, yorlah gâp hôm gŭ ndrel ma khân may. 5Ƀiălah aƀaơ gâp hăn sĭt ma Nơm ntơm njuăl gâp, jêh ri mâu geh nơm tâm phung khân may ôp gâp: 'Ntŭk may hăn?' 6Gâp gĭt nuih n'hâm khân may geh bêng ma nau rngot yorlah gâp mbơh nau nây. 7Ƀiălah gâp lah nanê̆ ma khân may: Gâp du sĭt jêng ƀrơn đŏng ma khân may. Lah gâp mâu du sĭt, Nơm Bonh Leng nây mâu mra văch ma khân may ôh. Ƀiălah lah gâp sĭt, gâp mra njuăl păng ma khân may. 8Jêh ri lah Nơm Bonh Leng tât ta aơ, păng mra pơk nuih tôr phung neh ntu ma nau tih, ma nau sŏng jêh ri ma nau phat dôih. 9Ma nau tih, yorlah khân păng mâu chroh ma gâp ôh. 10Ma nau sŏng yorlah gâp hăn sĭt ta Mbơ̆, jêh ri khân may mâu mra saơ gâp ôh. 11Ma nau phat dôih, yorlah bu phat dôih jêh nơm chiă uănh neh ntu aơ.
12"Gâp hôm âk nau ŭch mbơh ma khân may, ƀiălah khân may mâu dơi djôt prăp ôh aƀaơ. 13Lah jêh Brah Huêng Nau Ngăn tât, Păng mra njŭn khân may tâm lĕ rngôch nau ngăn. Păng mâu mra ngơi êng tă bơh Păng nơm ôh, ƀiălah păng mra mbơh lĕ rngôch đơ nau păng tăng, jêh ri păng mra mbơh ma khân may moh nau mra tât nar kăndơ̆ taơ. 14Păng mra ăn nau lư n'găr ma gâp, yorlah păng sŏk nau gâp ngơi gay mbơh ma khân may. 15Ăp ntil ndơ Mbơ̆ geh jêng ndơ gâp dadê, yor ri gâp lah jêh, păng mra sŏk nau gâp ŭch mbơh ma khân may."

Nau Tâm Nkhah Jêh Ri Nau Tâm Mâp Đŏng

16"Hôm ƀâtlât, jêh aơ taơ khân may mâu hôm saơ gâp ôh, jêh ri taơ khân may mra saơ gâp đŏng." 17Pôri yơh geh ƀaƀă tâm phung oh mon tâm lah: "Ndrăng khân păng nơm, Moh nau Păng ŭch lah nây, Hôm ƀâtlât jêh aơ taơ khân may mâu hôm saơ gâp ôh jêh ri taơ khân may saơ gâp đŏng jêh ri yorlah gâp sĭt ta Mbơ̆? 18Yor ri khân păng lah ndrăng khân păng nơm. Moh nau Păng ŭch lah, Hôm ƀâtlât jêh aơ taơ? He mâu gĭt rbăng ôh moh nau Păng ŭch lah?"
19Brah Yêsu gĭt jêh nau phung oh mon ŭch ôp Păng, pôri Păng lah: "Khân may tâm ôp ndrăng nơm ma nau gâp lah nây hĕ, hôm ƀâtlât jêh aơ taơ, khân may mra saơ gâp đŏng. 20Nanê̆, nanê̆, gâp lah ngăn ma khân may, khân may mra nhĭm jêh ri nhiăng nhĭm, ƀiălah phung neh ntu mra maak, khân may mra gŭ tâm nau rngot klâng, ƀiălah nau rngot klâng khân may mra plăch jêng nau maak. 21Bu ur dôl ji deh, păng geh nau rngot yorlah mông păng tât jêh, ƀiălah jêh păng deh kon, păng mâu hôm kah gĭt ôh nau ji, yorlah păng răm geh kon hŏ deh jêh ta neh ntu. 22Khân may tâm ban lĕ, aƀaơ khân may gŭ tâm nau rngot, ƀiălah gâp mra saơ đŏng khân may, jêh ri nuih n'hâm khân may mra maak, jêh ri bu mâu dơi sŏk lơi ôh nau maak tâm khân may. 23Tâm nar nây, khân may mâu hôm ôp gâp đŏng ôh. Nanê̆, nanê̆ gâp lah ngăn ma khân may, moh nau khân may dăn ma Mbơ̆ tâm amoh gâp, Păng mra ăn ma khân may. 24Tât aƀaơ khân may ê mâp dăn ôh tâm amoh gâp, dăn hom, jêh ri khân may mra sŏk dơn, pôri nau maak khân may jêng n'hêl nanê̆.
25"Gâp dŏng nau ngơi hôr lah lĕ nau nây ma khân may. Tât mông nây gâp mâu mra ngơi đŏng ma khân may ma nau hôr ôh, ƀiălah gâp mra ngơi săr lah đah khân may ma Mbơ̆. 26Nar nây khân may mra dăn ma Mbơ̆. 27Yorlah Mbơ̆ nơm rŏng ma khân may, yor khân may rŏng jêh ma gâp, jêh ri khân may hŏ chroh jêh ma gâp, luh tă bơh Mbơ̆. 28Gâp luh jêh tă bơh Mbơ̆ văch ta neh ntu aơ. Aƀaơ gâp luh bơh neh ntu jêh ri plơ̆ sĭt ma Mbơ̆."
29Phung oh mon Păng lah: "Aƀaơ Kôranh ngơi kloh rah vah, mâu hôm ngơi hôr ôh. 30Aƀaơ hên gĭt jêh may gĭt dadê lĕ rngôch ndơ, jêh ri may mâu ŭch ma bu ôp may ôh, yor nây hên chroh ma may luh tă bơh Brah Ndu." 31Brah Yêsu plơ̆ lah: "Aƀaơ khân may chroh lĕ? 32Aơ, mông tât jêh, jêh ri Păng tât jêh, mông nây khân may mra nkhah du êng êng tĭng Păng nơm ŭch, jêh ri khân may mra chalơi gâp gŭ êng, ƀiălah gâp mâu gŭ êng ôh, yorlah Mbơ̆ gŭ ndrel ma gâp. 33Gâp lah nau aơ ma khân may, gay ma khân may geh nau đăp mpăn tâm gâp. Tâm neh ntu khân may geh nau rêh ni, ƀiălah khân may gŭ maak răm hom, gâp hŏ dơi jêh đah neh ntu."