16

Yê-ramia Cóq Táq Ntrớu?

1Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: 2“Mới chỗi ĩt lacuoi, tỡ la bữn con mansễm samiang tâng ntốq nâi. 3Cứq ễ atỡng mới tễ máh ranáq ễ toâq pỡ con mansễm samiang cớp pỡ máh mpiq mpoaq alới tâng ntốq nâi. 4Nheq tữh alới cóq cuchĩt na ỗn, dếh ŏ́q cũai tanúh tỡ la tứp alới. Máh sac alới radốc racơng tâng cloong cutễq samoât bốq phốn. Tỗp alới cóq cuchĩt tâng ntốq rachíl, tỡ la cuchĩt panhieih khlac; cớp sac alới cỡt crơng sana yỗn máh chớm cớp charán cruang.”
5Yuaq Yiang Sursĩ pai neq: “Mới chỗi mut tâng clống dống noau tanúh. Chỗi sâng ngua yỗn cũai aléq. Cứq tỡ bữn satốh ŏ́c bốn puan yỗn cũai proai cứq dŏq alới ỡt ien khễ, tỡ la apáh ŏ́c ayooq cớp sarũiq táq chóq alới. 6Máh cũai cadĩt cớp máh cũai sốc la alới cuchĩt machớng nheq tâng cruang nâi, dếh ŏ́q cũai tứp sac alới; cớp tỡ bữn cũai reh tỗ bữm tỡ la cũah plỡ yỗn alống toâq nhiam atếh yỗn alới ca cuchĩt. 7Tỡ bữn noau dững crơng sana tỡ la dỡq nguaiq yỗn cũai tanúh, dŏq aliam alới cỗ cũai alới ayooq khoiq cuchĩt. Tỡ bữn noau apáh noâng ŏ́c saryóq chóq alới, tam cũai cuchĩt ki la mpiq mpoaq alới.
8“Mới chỗi mut tacu cha tỡ la nguaiq dỡq tâng dống noau cha bũi. 9Yuaq Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq, la Ncháu tỗp I-sarel, pai neq: Cóq mới tamứng máh ŏ́c cứq ntôm atỡng. Lứq samoât, tâng dỡi tamoong mới cớp choâng moat mới toâp, cứq ễ táq yỗn tỡ bữn sâng noâng sưong ai tamái cớp ỡi tamái ca bũi óh ỡn chỡ bo racoâiq, yuaq ranáq ki khoiq pứt nheq.
10“Toâq mới atỡng tỗp alới tễ máh ranáq nâi, alới ễ blớh loah mới neq: ‘Cỗ nŏ́q Yiang Sursĩ pau atỡng máh ŏ́c manrap ntâng lứq nâi chóq tỗp hái? Ntrớu noâq tỗp hái táq lôih? Hái khoiq táq ranáq lôih ntrớu chóq Yiang Sursĩ, Ncháu hái?’ 11Chơ cóq mới atỡng alới la Yiang Sursĩ pai neq: ‘Achúc achiac anhia khoiq chứng clĩ tễ cứq, cớp cucốh sang dếh táq ranáq yỗn máh yiang canŏ́h. Alới khoiq calỡih táh cứq, cớp tỡ bữn yống máh ŏ́c cứq atỡng alới. 12Ma sanua anhia ễn táq ranáq sâuq clữi tễ achúc achiac anhia khoiq táq. Dũ náq anhia la moang cũai coang ngian cớp sâuq lứq, dếh tỡ bữn trĩh cứq. 13Yuaq ngkíq, cứq ễ takễl anhia aloŏh tễ cutễq nâi, yỗn ỡt pỡ cruang ca anhia cớp achúc achiac tỡ bữn dáng. Tâng ntốq ki, anhia cỡt cũai táq ranáq yỗn máh yiang cũai canŏ́h nheq sadâu tangái; cớp cứq tỡ bữn sarũiq noâng tỗp anhia.’”

Máh Cũai Ca Noau Cỗp Bữn Píh Chu Loah

14Yiang Sursĩ pai neq: “Ma lứq samoât, bữn muoi tangái, bữn máh cũai thễ dũan talếq ramứh cứq, alới tỡ bữn pai noâng neq: ‘Nhơ Yiang Sursĩ ca tamoong níc cớp khoiq dững aloŏh tỗp I-sarel tễ cruang Ê-yip-tô.’ 15Ma tỗp alới ễ thễ dũan neq ễn: ‘Nhơ ramứh Yiang Sursĩ ca tamoong níc, cớp khoiq dững aloŏh tỗp I-sarel tễ cruang cutễq coah angia pỡng cớp tễ máh cruang ca án táq yỗn alới ỡt parsáng-parsaiq.’ Yuaq cứq ễ dững alới bữn píh chu loah pỡ cruang cutễq alới bữm, la cutễq cứq khoiq chiau yỗn achúc achiac alới ndỡm.”
16Yiang Sursĩ pai neq: “Cứq ễ ớn sa‑ữi náq chuaq sĩaq yỗn toâq cỗp máh cũai proai nâi. Cớp cứq ễ ớn máh niei prian toâq rapuai tỗp alới pỡ dũ parlỡ cóh cớp cuar cóh, dếh tâng cưp cớp tâng raláp tamáu hỡ. 17Cứq hữm dũ ranáq tỗp alới táq. Tỡ bữn acán ntrớu têq pul cutooq tễ cứq; dếh máh ŏ́c sâuq alới táq la tỡ têq pul cutooq yỗn vớt tễ moat cứq. 18Cứq ễ táq yỗn tỗp alới roap tôt acữn ễn bar trỗ tễ máh ranáq lôih cớp ranáq tachoât alới khoiq táq, yuaq tỗp alới khoiq táq yỗn cutễq cứq cỡt nhơp na táq máh rup ca tỡ bữn tamoong, cớp puai máh yiang tỡ bữn lứq ntrớu.”

Yê-ramia Câu Sễq Yỗn Sa‑âm Pacái Lứq Ễn

19Ơ Yiang Sursĩ ơi! Anhia bán curiaq cớp yỗn cứq bữn bán rêng. Anhia chuai cứq bo cứq ramóh túh coat. Nheq tữh cũai chũop cốc cutễq nâi ễ toâq pỡ anhia, cớp pai neq: “Achúc achiac tỗp hếq khoiq cucốh sang máh yiang tỡ cỡn lứq yiang, la yiang ca tỡ bữn kia ntrớu. 20Têq tỡ máh cũai táq máh yiang yỗn alới bữm? Lứq samoât yiang ki tỡ cỡn lứq yiang.”
21Yiang Sursĩ pai neq: “Khân ngkíq, cứq táq yỗn máh cũai dáng tễ chớc cứq sốt toâr lứq. Tữ ki dũ tỗp alới bữn dáng samoât samơi cứq toâp la Yiang Sursĩ.”