41

1It-ma-el la con samiang Nê-thania, châu E-li-sama. It-ma-el la cũai ayững atĩ puo; án tễ tŏ́ng toiq puo tê. Casâi tapul tâng cumo ki, It-ma-el pỡq chu vil Mit-ba, cớp án dững dếh tahan muoi chít náq pỡq nứng án dŏq ramóh Ke-dalia. Bo alới ntôm cha dỗi parnơi pỡ ntốq ki, 2It-ma-el cớp muoi chít náq tahan ca pỡq nứng án thot dau cớp cachĩt Ke-dalia con samiang Ahi-cam, châu Saphan, la puo Ba-bulôn khoiq chóh yỗn cỡt sốt tâng cruang ki. 3It-ma-el cachĩt nheq cũai I-sarel ca ỡt cớp Ke-dalia tâng vil Mit-ba, dếh tahan Ba-bulôn ca ỡt ngki hỡ.
4Tâng tangái parnỡ ễn, nhũang noau dáng Ke-dalia khoiq cuchĩt, 5bữn tacual chít náq tễ máh vil Se-kem, Si-lô, cớp Sa-mari toâq. Dũ náq alới cũah sóc bễc, háq tampâc, cớp reh tỗ chác bữm. Alới dững chiau sang máh thữ racáu cớp crơng phuom chu dống sang Yiang Sursĩ. 6It-ma-el loŏh tễ vil Mit-ba pỡq ramóh alới; ntơn án pỡq ntơn án nhiam. Tữ án toâq pỡ tỗp alới, án pai neq: “Sễq mơi anhia mut ramóh Ke-dalia.”
7Tữ tỗp alới tacual chít náq mut tâng clống vil, It-ma-el cớp cũai ca ỡt cớp án cachĩt alới nheq tỗp ki, chơ apŏ́ng tâng dỡq chữong.
8Ma bữn muoi chít náq samiang tễ tỗp ki sễq tễ It-ma-el neq: “Sễq anhia chỗi cachĩt tỗp hếq! Tỗp hếq bữn saro mi, saro bali, dỡq nsễng o‑li‑vê, cớp dỡq khĩal, hếq cutooq dŏq pỡ muoi ruang.”
 Ngkíq án dŏq yỗn tỗp alới bữn tamoong.
9Án apŏ́ng sac cũai án cachĩt tâng dỡq chữong It-ma-el, la chữong toâr puo Asa khoiq píq dŏq. Puo Asa píq dỡq chữong nâi dŏq catáng Basa puo I-sarel tỡ yỗn chíl riap án. It-ma-el apŏ́ng cũai án khoiq cachĩt toau poân tâng chữong ki. 10Chơ It-ma-el cỗp nheq tữh cũai ca noâng khlâiq tâng vil Mit-ba, dếh tỗp con cumũr puo hỡ. Nabũ-sara-dan la cũai taniap tahan khoiq chiau máh cũai nâi yỗn Ke-dalia nhêng salĩq. It-ma-el cỗp tỗp alới, chơ ễ dững alới pỡq chu cruang Amôn ễn.
11Toâq Yô-hanan, con samiang Caria, cớp dũ náq cũai sốt tahan bữn sâng tễ ranáq It-ma-el khoiq táq, 12ngkíq nheq tữh alới rapuai It-ma-el, con samiang Nê-thania. Alới satỡm án cheq prúng dỡq toâr pỡ vil Ki-bê-ôn. 13Toâq máh cũai ca It-ma-el cỗp, hữm Yô-hanan cớp máh cũai sốt tahan toâq, tỗp alới sâng bũi lứq; 14alới píh chu puai máh tahan ki ễn. 15Ma It-ma-el cớp tacual náq ca puai án, ki miar lúh tễ Yô-hanan, chơ pỡq chu cruang Amôn ễn.
16Chơ Yô-hanan, con samiang Caria, cớp máh cũai sốt tahan, alới dững cũai proai noâng khlâiq tễ tỗp It-ma-el cỗp tâng vil Mit-ba, bo vớt án cachĩt Ke-dalia, con samiang Ahi-cam. Nheq máh cũai ki la tahan, mansễm, carnễn, cớp máh cũai ayững atĩ puo; Yô-hanan dững alới tễ vil Ki-bê-ôn. 17Chơ nheq tữh alới pỡq ỡt dỡ tâng vil Kê-rut Kim-ham cheq vil Bet-lahem, yuaq alới ễ pỡq chu cruang Ê-yip-tô. 18Alới sâng ngcŏh tỗp Ba-bulôn, cỗ tian It-ma-el, con samiang Nê-thania, khoiq cachĩt táh Ke-dalia, la cũai puo Ba-bulôn chóh yỗn cỡt sốt tâng cruang ki.