14

Nau Phat Dôih Ma Phung Mbah Rup Brah

1Geh ƀaƀă phung bu bŭnh bu ranh Israel văch ta gâp, gŭ panăp gâp. 2Rnôk nây Yêhôva ngơi ma gâp: 3Hơi kon bunuyh, phung aơ prăp rup brah tâm nuih n'hâm khân păng, jêh ri dơm nau kue panăp khân păng nơm ƀư chêh prah; pôri jêng ji lĕ gâp ŭch gay ăn khân păng ôp gâp? 4Yor ri, ngơi hom ma khân păng, jêh ri lah: Yêhôva Brah Ndu lah pô aơ: Mbu nơm tâm ngih Israel prăp rup brah tâm nuih n'hâm păng jêh ri dơm nau kue panăp măt păng nơm ƀư ăn chêh prah, tơlah bunuyh nây văch tât mra kôranh nơm mbơh lor, gâp nơm, Yêhôva mra plơ̆ sĭt lah ma păng yorlah rup brah păng âk ngăn ngên, 5gay ma gâp dơi sŭk nsôr ăn nuih n'hâm ngih Israel, phung nkhah du jêh tă bơh gâp yor rup brah khân păng.
6Yor nây, lah hom ma ngih Israel, Yêhôva Brah Ndu lah pô aơ: Rmal hom, chalơi lĕ rup brah khân may; jêh ri rle muh măt du tă bơh lĕ nau mhĭk gâp tâm rmot khân may lĕ ƀư jêh. 7Pô nây ngăn yơh, lĕ rngôch phung tâm ngih Israel, lĕ rngôch bu năch gŭ njơh tâm n'gor bri Israel, mbu nơm nkhah păng nơm ngai đah gâp, prăp rup brah păng tâm nuih n'hâm, jêh ri dơm nau kue panăp măt păng ƀư ăn chêh prah, ƀiălah ăt văch tât ma kôranh nơm mbơh lor, yor păng nơm ŭch gay ôp gâp, gâp nơm yơh Yêhôva mra plơ̆ lah ma păng. 8Jêh ri gâp mra tâm rdâng đah nơm nây, gâp mra ăn păng du nau mbên jêh ri du nau bu mưch rmot, jêh ri ngroh lơi păng bơh ta nklang phung ƀon lan gâp; jêh ri khân may mra gĭt gâp jêng Yêhôva. 9Tơhlah kôranh nơm mbơh lor geh nau ntrôl jêh ri ngơi du mbâr, gâp nơm Yêhôva hŏ ntrôl jêh kôranh nơm mbơh lor nây, jêh ri gâp mra yơr ti gâp ƀư ma păng,; jêh ri ƀư ngroh lơi păng bơh ta nklang phung ƀon lan gâp Israel. 10Khân păng mra dơn nau tâm rmal ma kôranh nơm mbơh lor jêh ri nau tâm rmal ma nơm joi ôp nây mra jêng tâm ban dơm, 11gay ăn ngih Israel mâu hôm nkhah du đah gâp ôh, mâu lĕ hôm ƀư ƀơ̆ ma khân păng nơm ma nau khân păng rlau nau vay nây, ƀiălah gay ăn khân păng dơi jêng phung ƀon lan gâp, jêh ri gâp dơi jêng Brah Ndu khân păng, Yêhôva Brah Ndu lah nau nây.

Nau Yêhôva Tâm Rmal Ƀon Yêrusalem Jêng Di

12Pôri, geh nau Yêhôva ngơi ma gâp pô aơ: 13"Hơi kon bunuyh, tơlah du rplay bri ƀư tih đak gâp mâu ƀư di răp jăp ôh, jêh ri tơlah gâp yơr ti gâp ƀư ma bri nây, jêh ri ƀư n'hŭch lơi ndơ sông sa ma khân păng, ăn nau sa sât ji ngot ma bri nây, jêh ri ƀư rai lĕ bunuyh jêh ri mpô mpa bri tâm bri nây, 14nđâp tơlah tâm bri nây geh pe nuyh aơ, geh Y-Nôê, Y-Daniel, jêh ri Y-Yôp, khân păng dơi tâm rklaih kanŏng huêng khân păng nơm yor nau sŏng srăng khân ôbăl, Yêhôva Brah Ndu lah.
15Tơlah gâp ăn mpô mpa bri rgăn tâm bri nây, jêh ri ƀư rai lơi bri, ăn bri nây jêng rngol, kŏ tât mâu hôm geh bunuyh hăn prot ta nây đŏng ôh yorlah mpô mpa bri nây janh, 16nđâp tơlah pe nuyh buklâu aơ gŭ tâm bri nây, Brah Yêhôva lah, ngăn nâm bu gâp rêh, khân păng tâm ban lĕ mâu dơi tâm rklaih ôh kon bu ur mâu lah kon buklâu khan ôbăl, kanŏng êng săk khân păng nơm yơh klaih, ƀiălah bri mra jêng rngol. 17Mâu lah, tơlah gâp ăn nau tâm lơh tât ma bri nây, lah pô aơ: Ăn geh nau tâm lơh ngăn bri nây; kŏ tât gâp ƀư rai lơi bunuyh jêh ri mpô mpa păng, 18nđâp tơlah tâm bri nây geh pe nuyh gŭ ta nây; Brah Yêhôva lah, ngăn nâm bu gâp rêh, khân păng tâm ban lĕ mâu dơi tâm rklaih ôh kon bu ur mâu lah kon buklâu khân păng, ƀiălah êng săk khân păng nơm dơi klaih. 19Mâu lah, tơlah gâp njuăl nau ji tưp nkhĭt tât tâm bri nây, jêh ri nkhŭt nau gâp ji nuih ta kalơ bri nây ma nau hoch mham, gay ƀư ngroh lơi bunuyh jêh ri mpô mpa tâm bri nây; 20nđâp tơlah Y-Nôê, Y-Daniel, jêh ri Y-Yôp gŭ tâm bri nây, Brah Yêhôva lah, ngăn nâm bu gâp rêh, khân păng tâm ban lĕ mâu dơi tâm nklaih ôh du huê kon bu ur mâu lah kon bu klâu khân păng, kanŏng dơi tâm rklaih huêng khân păng nơm yor nau sŏng srăng khân ŏbăl. 21Pôri, Yêhôva Brah Ndu lah: Rlau lơn ma nây lĕ tơlah gâp njuăl ma ƀon Yêrusalem puăn ntil nau phat dôih jru ngăn, nau tâm lơh, nau sa sât ji ngot, mpô mpa bri janh ƀư djơh, jêh ri nau ji tưp nkhĭt gay ƀư ngroh lơi bunuyh jêh ri mpô mpa tâm bri nây! 22Ƀiălah ăt mra geh lĕ phung klaih tâm bri dak hôm e rêh, phung kon bu ur jêh ri kon bu klâu djôt leo ngluh. Khân păng mra văch ma khân may, jêh ri tơlah khân may saơ nau khân păng gŭ ngao jêh ri nau khân păng ƀư, khân păng mra văch ma khân may, jêh ri tơlah khân may saơ nau khân păng gŭ ngao jêh ri nau khân păng ƀư, khân may mra geh nau bonh leng yor nau mhĭk gâp lĕ ƀư ăn tât jêh ma ƀon nây. 23Khân păng mra bonh leng khân may tơlah khân may saơ nau khân păng gŭ ngao jêh ri khân păng ƀư, jêh ri khân may mra gĭt gâp mâu ƀư ôh lĕ rngôch nau nây tâm ƀon Yêrusalem tơlah mâu geh nau, Yêhôva Brah Ndu lah.