38

Lời tiên tri về Gót

1Chúa phán bảo tôi: 2,3“Con loài người! Con hãy hướng về đất Ma-gót mà nói tiên tri nghịch với Gót, vua của Mê-siếc và Tu-banh. Hãy bảo nó: Chúa Hằng Hữu phán: Này, Gót, Ta chống nghịch ngươi! 4Ta sẽ câu móc sắt vào hàm ngươi và kéo ngươi vào cõi diệt vong. Ta sẽ động viên quân đội ngươi với cả chiến xa, thiết kỵ binh, tổ chức thành một quân đội hùng cường, trang bị đầy đủ khí giới tối tân. 5Quân đội Ba-tư, Cút và Phút đều mang cả khí giới liên minh với ngươi. 6Các lực lượng vũ trang đông đảo của Gô-me và quân đội của Tô-ga-ma từ miền bắc xa xăm và nhiều lực lượng khác cũng kéo xuống theo ngươi. 7Này, Gót, hãy chuẩn bị ráo riết, sẵn sàng chiến đấu! Ngươi hãy làm tổng tư lệnh quân đội liên minh.

8“Sau nhiều ngày, ngươi sẽ được lệnh chiến đấu. Đến những năm cuối cùng, ngươi sẽ đáp xuống trên Y-sơ-ra-ên đất nước đang hưởng thái bình thịnh vượng sau khi dân chúng từ nhiều nước hồi hương. 9Ngươi và các nước liên minh với một quân đội hùng hậu, đông như kiến cỏ sẽ ầm ầm tiến công chúng như vũ bão và vây phủ chúng như đám mây. 10Chúa Hằng Hữu phán: Đến ngày đó, trong trí ngươi sẽ nảy ra một ý đồ độc ác: 11'Y-sơ-ra-ên chỉ là một nước không phòng thủ, không có chiến lũy bảo vệ. Ta sẽ bất thần tiến công và tiêu diệt dân tộc tự thị tự mãn này! 12Ta sẽ tràn ngập các thành phố tuy trước kia hoang vắng nhưng ngày nay đầy ắp dân cư mới hồi hương từ khắp các nước. Ta sẽ chiếm đoạt vô số chiến lợi phẩm và bắt hàng triệu dân làm nô lệ, vì dân tộc này có quá nhiều của cải, vô số gia súc và đã trở thành trung tâm thương mãi của thế giới!'

13“Tuy nhiên, Sê-ba và Đê-đan và các nhà tài phiệt ở Ta-rê-si thường giao thương với nó sẽ hỏi: Ngươi là ai mà dám cướp bạc, vàng, đoạt các bầy gia súc, tịch thu hàng hóa và bần cùng hóa dân tộc ấy?

Cuộc tiến công của Gót

14“Chúa Hằng Hữu phán bảo Gót: 'Khi dân Ta an cư lạc nghiệp thì ngươi bất ngờ vùng dậy, 15,16đem kỵ binh đông như kiến cỏ từ phương bắc tiến công xuống và tràn ngập đất nước chúng như mây phủ. Trong thời kỳ cuối cùng, Ta sẽ đem ngươi xuống tiến công vào đất Ta. Tuy nhiên, ngươi sẽ bị tiêu diệt cách kinh hoàng ngay trước mắt mọi dân tộc và tất cả sẽ biết Ta là Chân Thần. Ta sẽ dùng ngươi để chứng minh đức thánh khiết Ta mà nhiều người thường hiểu lầm, xuyên tạc.

17“Chúa Hằng Hữu phán: Từ xưa, Ta đã nói về ngươi; Ta đã dùng các tiên tri báo trước trong thời kỳ cuối cùng, Ta sẽ đem ngươi đến đánh dân Ta. 18Nhưng khi ngươi đến để tiêu diệt xứ Y-sơ-ra-ên, thì ngươi chọc giận Ta. 19Cơn phẫn nộ Ta bùng cháy, lửa ghen Ta bốc cháy phừng phừng, nên Ta tuyên bố sẽ đảo lộn đất nước Y-sơ-ra-ên trong ngày đó, một việc kinh hoàng động địa. 20Tất cả các loài vật là loài sẽ khiếp sợ khi Ta ngự đến. Các núi đồi bị lật nhào, các vách đá đều sụp đổ, các tường lũy thành quách đều bị san bằng. 21Chúa Hằng Hữu phán: 'Ngươi sẽ bị đủ thứ khủng khiếp, kinh hoàng; quân lính ngươi sẽ xoay lại đánh lẫn nhau và tàn sát nhau. 22Ta sẽ đánh ngươi bằng đủ thứ khí giới: gươm đao, bệnh dịch, nước lụt, mưa đá lớn, lửa và súng đạn! 23Ta sẽ chứng tỏ quyền năng vĩ đại và uy danh vô đối. Tất cả các dân tộc trên thế giới sẽ nghe những việc kinh thiên động địa Ta làm và sẽ biết Ta là Chân Thần.