6

Các núi đồi ô uế

1Lời Chúa Hằng Hữu phán bảo tôi: 2“Con loài người, hãy nhìn lên các ngọn núi Y-sơ-ra-ên và nói tiên tri nghịch với nó: 3“Núi non Y-sơ-ra-ên, hãy nghe thông điệp của Chúa Hằng Hữu nghịch cùng núi đồi, sông ngòi và thung lũng. Chính Ta sẽ đưa gươm đến tiêu diệt các nơi ngươi thờ phượng. 4Bàn thở sẽ bị phá đổ, thần tượng bị đập vỡ, và những kẻ thờ lạy thần tượng đều bị giết. 5Ta sẽ xếp xác chết Y-sơ-ra-ên trước thần tượng và rải xương họ chung quanh bàn thờ. 6Nơi nào ngươi ở, thành thị sẽ bị hủy diệt, chỗ thờ phượng tiêu điều, bàn thờ bị phá hoại, thần tượng bị đập vỡ và việc thờ thần tượng sẽ chấm dứt. 7Người thờ thần tượng bị giết giữa ngươi, và ngươi sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu.

8Tuy nhiên, Ta sẽ để một số người thoát khỏi gươm quân thù, và họ bị phân tán khắp nơi. 9Khi bị lưu đày tại các nước, họ sẽ nhớ đến Ta; vì Ta đã vô cùng đau buồn khi lòng ngoại tình của họ đã xa rời Ta, và mắt họ đã tránh né Ta để chiêm ngưỡng thần tượng của họ. Lúc ấy, họ sẽ ghê tởm chính họ về những việc gian ác họ đã làm. 10Họ sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu, Ta chẳng nói ngoa về việc giáng tai họa này.

11Chúa Hằng Hữu phán: "Hãy vỗ tay, dậm chân và nói: Ôi! vì những việc gian ác ghê tởm của dân Y-sơ-ra-ên, họ sẽ chết vì gươm dao, đói kém và bệnh dịch. 12Người ở xa chết vì bệnh dịch, người ở gần ngã dưới lưỡi gươm, kẻ sống sót bị vây hãm, chết vì nạn đói. Ta sẽ trút cơn giận Ta trên họ.

13Khi thây người chết nằm bên thần tượng, bàn thờ, trên miền đồi núi dưới rặng cây xanh và cây sồi rậm, là nơi họ dâng hương cho thần tượng, ngươi sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu. 14Ta sẽ tiêu diệt ngươi, thành phố ngươi hoang vắng tiêu điều, từ sa mạc miền nam đến Ríp-la miền bắc. Ngươi sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu."