6

Nau Mbơh Lor Tâm Rdâng Ma N'gor Israel

1Nau Yêhôva ngơi ma gâp: 2"Hơi kon bunuyh, rle uănh hom muh măt may rlet phung yôk Israel, jêh ri mbơh lor tâm rdâng đah khân păng, 3jêh ri lah: Hơi khân may phung yôk Israel, iăt hom nau Yêhôva Brah Ndu ngơi! Brah Ndu ngơi ma phung nâm, ma phung gôl yôk, sop brŏng, jêh ri ma phung rlŭng: Aơ, gâp, gâp nơm yơh, mra ăn tât nau tâm lơh đah khân may, jêh ri gâp mra ƀư rai ntŭk prêh khân may. 4Nơng khân may ƀư brah mra jêng rngol, jêh ri bu mra ƀư deh (pă) lơi n'gâng khân may mbah ma brah măt nar. Gâp mra klŭp mƀăr phung khân may lĕ khĭt bu nkhĭt panăp rup brah khân may. 5Gâp mra dơm săk jăn nuyh khĭt ƀon lan Israel panăp rup brah khân păng, jêh ri gâp mra srih mbrach ntĭng may jŭm nơng khân may. 6Ăp ntŭk khân may gŭ, ƀon toyh khân may jêng ndơ bu ƀư rai; aơ ntŭk prêh khân may mra klưh rlâm jêng rngol, rup brah khân may mbang chah lĕ ƀhiau, n'gâng khân may mbah brah măt nar rai hăch rhên, jêh ri lĕ rngôch kan khân may ƀư roh dơm dam. 7Bunuyh khĭt mra chalôt ta nklang khân may; jêh ri khân may mra gĭt gâp jêng Yêhôva!
8Ƀiălah gâp mra lơi ƀa ƀă tâm phung khân may ăt hôm rêh. Mra geh phung khân may hŏ klaih tă bơh tak đao du gŭ ta nklang phung bri bu, yorlah khân may lĕ du pru pra jêh tâm bri êng. 9Lĕ rngôch bunuyh tâm phung khân may hŏ dơi klaih nây mra kah gĭt ma gâp dôl gŭ tâm bri dak bu leo khân may jêng bu nă, tơlah gâp ƀư chah jêh nuih n'hâm khân păng rŏng ma nau tih hŏ chalơi gâp jêh; jêh ri măt khân păng lĕ chieh jêh khân păng ŭch tĭng ndô̆ rup brah khân păng. Rnôk nây khân păng tâm rmot êng ma khân păng nơm; yor lĕ nau mhĭk khân păng hŏ ƀư jêh yor tă lĕ rngôch kan tâm rmot khân păng nơm. 10Jêh ri khân păng mra gĭt gâp jêng Yêhôva, jêh ri nau gâp ngơi mâu jêng dơm dam ôh ma nau gâp ƀư nau mhĭk aơ ma khân păng.
11Pô aơ Yêhôva Brah Ndu lah: "Tap hom ti khân may jêh ri ntrâm jâng, jêh ri lah, ơ tih ngăn! Yorlah lĕ rngôch nau mhĭk dĭng Brah Ndu tâm rmot ngih Israel hŏ ƀư jêh; yorlah păng mra khĭt ma tak đao, nau sa sât ji ngot, jêh ri nau ji nkhĭt. 12Nơm gŭ ngai mra khĭt ma nau ji tưp nkhĭt. Nơm gŭ dăch mra chôt khĭt ma tak đao. Nơm hôm e klen, bu mâu nkhĭt ôh, mra khĭt ma nau sa sât ji ngot; ma đah khân păng, gâp mra ăn tât lĕ nau gâp ji nuih.
13Tơlah phung bu nkhĭt nây, khân păng mplâng khĭt nklang rup brah gŭ jŭm nơng khân păng, ta kalơ yôk prêh, ta kalơ lĕ rngôch mpứ yôk, tâm dâng ăp tơi si ndrêh, jêh ri tâm dâng ăp tơm si pŭm, ăp ntŭk khân păng nhhơr ndơ ƀâu kah ma lĕ rngôch rup brah khân păng, nôk nây khân may mra gĭt gâp jêng Yêhôva. 14Pôri gâp mra yơr ti gâp ƀư ma khân păng, jêh ri ăn bri dak khân păng jêng rngol, jêh ri roh yot tâm lĕ rngôch ntŭk khân păng gŭ, ntơm bơh bri rdah tât ma ƀon Dibla. Nôk nây khân păng mra gĭt gâp jêng Yêhôva.