9

Giê-rê-mi than khóc

1Than ôi! Ước gì đầu tôi là suối nước, mắt tôi là nguồn lụy! Tôi sẽ khóc suốt ngày đêm không dứt vì đồng bào bị tàn sát. 2Ôi! Ước gì tôi tìm được một chỗ trọ trong sa mạc để có thể xa lánh đồng bào! Vì tất cả đều gian dâm, phản trắc. 3“Họ uốn lưỡi như giương cung bắn những mũi tên dối gạt. Họ không thèm tôn trọng sự thật giữa đất nước. Họ càng đi sâu vào con đường tội ác. Họ không chịu nhìn biết Ta" - Chúa Hằng Hữu phán vậy.
4“Mỗi người hãy đề phòng hàng xóm láng giềng, ngay cả anh em ruột cũng không tin được! Vì mỗi người đều cố gắng lừa gạt anh em; hàng xóm thì đi dạo nói xấu. 5Ai nấy dở thủ đoạn lừa bịp người lân cận, bẻ cong bóp méo sự thật, luyện tập 'nghệ thuật nói dối' đến mức tinh vi, đua nhau làm ác đến nỗi mệt đừ. 6Nhà các ngươi như trung tâm màng lưới lừa bịp; cũng chính vì lừa bịp, dối trá mà chứng không chịu nhìn biết Ta," Chúa phán vậy. 7Vì thế, Chúa Hằng Hữu Toàn năng bảo: Này, Ta sẽ tôi luyện và thử nghiệm chúng. Còn có điều gì khác mà Ta có thể làm cho dân Ta đâu! 8Lưỡi chúng như mũi tên tẩm thuốc độc, lừa bịp người lân cận: ngoài miệng thì chúc bình an, trong lòng thì mưu gài bẫy!"
9Chúa hỏi: "Ta sẽ không thăm phạt chúng về tội ác đó sao? Thần Ta không báo trả một dân tộc gian trá như thế sao?"
10Tôi khóc lóc thở than khi nhìn núi đồi trơ trọi và đồng cỏ cháy sém, không còn một bóng người, hay gia súc; cả đến chim trời và thú rừng cũng trốn đi noi khác. 11“Ta sẽ tàn phá Giê-ru-sa-lem, biến nó thành nơi đổ nát và hang chó rừng. Các thành phố của Giu-đa sẽ hoang vắng tiêu điều, không còn ai ở nữa.
12Ai có đủ trí khôn để hiểu các biến cố này? Sứ giả của Chúa ở đâu, hãy ra giải thích đi! Tại sao đất nước Giu-đa biến thành đồng hoang không còn một bóng người qua lại?"
13Chúa phán: "Vì chúng bỏ luật pháp Ta ban hành, không vâng lời Ta, không đi theo đường lối Ta, 14nhưng đi theo lòng ngoan cố của chúng, thờ lạy các tà thần mà tổ phụ chúng truyền cho." 15Vậy nên, Chúa Hằng Hữu Toàn năng, Chân Thần của Y-sơ-ra-ên, phán: "Này, Ta sẽ cho dân này ăn ngải cứu và uống nước độc. 16Ta sẽ làm cho chúng tản lạc trong các nước mà chúng và tổ phụ chúng chưa hề biết. Ta sẽ cho chiến tranh bùng nổ để tiêu diệt chúng."
17Chúa Hằng Hữu Toàn năng phán: "Hãy suy nghĩ cẩn thận và gọi bọn phụ nữ khóc mướn khéo kể lể kêu ca, 18cho họ đến gấp than khóc dân Ta, cho mắt chúng ta trào lụy đầm đìa. 19Vì từ thủ đô sẽ vang lên tiếng khóc than: 'Than ôi! Đất nước điêu tàn! Nhân dân tộc tủi nhục! Tàn quân tàn dân phải lìa bỏ nhà cửa, ruộng vườn, quê cha đất tổ!"'
20Các phụ nữ, hãy nghe lời Chúa! Hãy lắng tai nghe Ngài truyền dạy lời ai ca để các ngươi dạy lại cho con gái và láng giềng. 21Vì Tử thần đã leo lên các cửa sổ, len lỏi vào các nhà cửa, lâu đài, đồn lũy nước ta. Nó giết hại trẻ con ngoài đường phố và tàn sát thanh niên giữa quảng trường.
22Chúa bảo: "Hãy báo tin cho chúng biết: 'Thây người sẽ đổ ngập đồng ruộng như phân bón, như các cọng rạ bị con gặt chà đạp dưới chân, không ai lượm xác mà mai táng cả."
23Chúa phán: "Đừng để bọn người tự cho là khôn sáng ấy tự hào! Đừng để bọn người cường bạo khoe khoang! Đừng để bọn người giàu sang hợm hĩnh! 24Nhưng tất cả những người tự hào, hãy tự hào rằng mình hiểu và biết Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Ta thi hành việc nhân từ, công chính, liêm khiết trên khắp thế giới vì Ta ưa thích những việc ấy!"
25“Sẽ đến ngày Ta đoán phạt mọi kẻ chịu cắt bị trong thân thể mà không đổi mới trong tâm linh, 26tức là các dân Ai-cập, Giu-đa, Ê-đôm, Am-môn và Mô-áp, những kẻ cạo tóc màng tang và sống trong sa mạc. Vì tất cả các dân tộc đều không chịu cắt bì, còn dân Y-sơ-ra-ên không chịu cắt bì trong tâm linh.