27

Davĩt Ỡt Cớp Tỗp Phi-li-tin

1Davĩt chanchớm neq: “Bữn muoi tangái puo Salơ lứq cachĩt cứq. O lứq khân cứq pỡq ỡt tâng cruang Phi-li-tin. Chơ Salơ tỡ bữn chuaq noâng cứq tâng cruang I-sarel; cớp cứq bữn ỡt plot ien.”
2Ngkíq Davĩt cớp tahan án tapoât culám náq pỡq ramóh Akit con samiang Ma-ôt, la puo vil Cat. 3Davĩt cớp tỗp tahan án, dếh máh con lacuoi alới, ỡt tâng vil Cat muoi vil cớp Akit. Davĩt bữn lacuoi bar náq ỡt tâng ntốq ki, ramứh Ahi-nũam tễ vil Ye-triel, cớp Abi-kêl, cán cumai tễ vil Car-mel. 4Tữ puo Salơ sâng noau pai Davĩt khoiq dễq ỡt tâng vil Cat, cruang Phi-li-tin, ngkíq án tỡ rapuai ễ cachĩt noâng Davĩt.
5Tỡ bữn dũn máh léq, Davĩt táq ntỡng cớp Akit neq: “Khân hếq mŏ pĩeiq pahỡm anhia, sễq anhia chiau muoi vil cớt mpễr nâi yỗn hếq ỡt. Khễ hếq ỡt pỡ ntốq ki, tỡ bữn túh ỡt tâng vil puo ỡt.”
6Tâng tangái ki Akit chiau vil Sic-lac yỗn Davĩt; cớp vil ki puo Yuda cỡt sốt toau toâq sanua. 7Davĩt ỡt cớp tỗp Phi-li-tin muoi chít tapoât casâi.
8Tâng máh casâi ki, Davĩt cớp tỗp tahan án chỗn chíl tỗp Kê-sur, tỗp Kir-sit, cớp tỗp A-maléc. Máh tỗp nâi ỡt tâng cruang cutễq ki tễ dỡi mbŏ́q. Davĩt chíl tỗp alới toau toâq pỡ vil Surơ, cớp toau toâq cruang Ê-yip-tô. 9Bo Davĩt mut chíl, án cachĩt nheq cũai samiang cớp mansễm, dếh ĩt máh cữu, ntroŏq, aséh, lac‑da, cớp tampâc alới hỡ. Chơ án píh chu loah pỡ puo Akit. 10Dũ trỗ Davĩt chu tễ rachíl, Akit dốq blớh Davĩt neq: “Trỗ nâi, mới pỡq chíl ntốq léq?”
 Davĩt dốq ta‑ỡi phếq án neq: “Hếq pỡq chíl coah angia pưn cruang Yuda.”
 Tỡ la án pai: “Hếq pỡq chíl tỗp Yê-ramil.”
 Toâq ca án pai: “Hếq pỡq chíl tỗp Kê-nit.”
11Davĩt cachĩt dũ náq cũai, dếh samiang dếh mansễm, yuaq án tỡ ễq noau pỡq atỡng cũai tâng vil Cat tễ máh ranáq án cớp tỗp tahan án khoiq táq. Bo án ỡt cớp tỗp Phi-li-tin, án táq níc ngkíq. 12Ma Akit noap lứq parnai Davĩt, cớp án chanchớm neq: “Án táq yỗn cũai I-sarel, tỗp án bữm, kêt lứq án. Yuaq ngkíq, án cóq táq ranáq yỗn cứq nheq dỡi tamoong án.”