24

Tỗp I-sarel Cauq Loah Phau-lô

1Catâm sỡng tangái ntun ễn, A-nania, án ca sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ, cớp cũai sốt tỗp I-sarel, dếh Tet-tulu, nheq náq alới toâq pỡ vil Sê-sarê tê. Tet-tulu la cũai noau mian dŏq rapai chuai yớu. Nheq tữh alới cauq Phau-lô yỗn achuaih sốt ki tamứng.
2Toâq noau dững Phau-lô pỡ ntốq alới rôm, Tet-tulu cauq Phau-lô neq:
 “Cứq sễq lôih, cứq yoc ễ táq ntỡng cớp achuaih sanua. Hếq sa‑ỡn achuaih yuaq sanua hếq bữn ỡt ien khễ lứq. Cớp cruang hếq cỡt bũi lứq, yuaq achuaih táq ranáq o lứq yỗn cruang hếq.
3Achuaih ơi! Hếq yám noap lứq achuaih, cớp hếq sa‑ỡn lứq achuaih. 4Hếq dáng achuaih sa‑ữi miaq, ma hếq sễq táq ntỡng bĩq cớp achuaih tễ Phau-lô nâi. 5Cũai nâi, aléq la tỡ ễq hữm án. Án pỡq cruang aléq, án talốh cũai I-sarel cruang ki. Cớp án paryỗng máh cũai yỗn puai ngê Yê-su tễ vil Na-sarễt hỡ. 6Án táq ranáq tỡ pĩeiq tâng dống sang hếq. Yuaq ngkíq hếq cỗp án. 7Hếq yoc ễ parchĩn án puai phễp rit hếq. Ma Lusia ca sốt tahan, toâq chái lứq, cớp án sadŏ́h Phau-lô rêng lứq tễ hếq. 8Cớp Lusia ớn hếq toâq pỡ achuaih hỡ. Khân achuaih blớh Phau-lô, lứq achuaih dáng tễ máh ŏ́c hếq atỡng tễ án la lứq pĩeiq.”
9Moâm Tet-tulu pai ngkíq, chơ máh tỗp I-sarel ỡt ntốq ki pai lứq pĩeiq nheq máh ŏ́c ki.

Phau-lô Cớp Phê-lit

10Moâm ki, achuaih sốt ki yỗn Phau-lô ễn atỡng tễ máh ŏ́c ki. Chơ Phau-lô atỡng neq: “Achuaih ơi! Cứq dáng achuaih khoiq parchĩn clứng lứq cũai cớp sa‑ữi cumo chơ tâng cruang nâi. Ngkíq, achuaih ơi, cứq bũi lứq bữn atỡng santoiq nâi yỗn achuaih dáng. 11Mbỡiq muoi chít la bar tangái nhũang nâi, cứq pỡq chu vil Yaru-salem yoc ễ sang toam Yiang Sursĩ. Khân achuaih yoc ễ dáng samoât samơi tễ ŏ́c nâi, bữn cũai canŏ́h atỡng ariang cứq tê. 12Tỗp I-sarel nâi tỡ bữn ramóh cứq rasuon cớp noau tâng Dống Sang Toâr, tỡ la tâng dống sang cớt, tỡ la ntốq canŏ́h tâng vil Yaru-salem. 13Ma alới chống ễ cauq apớt cứq. Khân lứq alới bữn tếc, ki yỗn alới aloŏh. Ma alới tỡ bữn bữn tếc ntrớu. 14Ma bữn muoi ramứh lứq pĩeiq alới cauq. Ramứh ki la cứq puai ngê tamái yoc ễ sang toam Yiang Sursĩ. Yiang Sursĩ la Yiang tỗp hếq sang. Tỗp sốt cũai I-sarel nâi chanchớm ngê tamái nâi la tỡ bữn pĩeiq. Ma lứq cứq sa‑âm tê dũ ramứh Môi-se cớp cũai tang bỗq Yiang Sursĩ khoiq chĩc dŏq tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q. 15Cớp cứq ngcuang Yiang Sursĩ táq yỗn cũai cuchĩt bữn tamoong loah, dếh cũai tanoang o, dếh cũai cooc machớng alới ngcuang tê. 16Yuaq ngkíq cứq cutóng táq ranáq o níc chóq Yiang Sursĩ cớp chóq máh cũai, dŏq mứt cứq tỡ têq tếq loah cứq.
17“Ngkíq, vớt cứq pỡq chu canŏ́h bữn bĩq cumo, chơ cứq chu loah pỡ vil Yaru-salem. Cứq dững achu dếh práq dŏq chuai cũai tâng cruang cứq. Cớp cứq dững crơng ễ chiau sang yỗn Yiang Sursĩ tê. 18Ngkíq cứq mut tâng Dống Sang Toâr yoc ễ chiau máh crơng sang ki. Cứq táq ngkíq yuaq cứq khoiq par‑ữq muoi ramứh cớp Yiang Sursĩ, cớp cứq khoiq táq moâm chơ. Bo ki cứq tỡ bữn dững clứng cũai mut tâng Dống Sang Toâr, cớp nheq náq hếq ỡt o tâng ki. 19Ma bữn muoi tỗp cũai I-sarel tễ cruang Asia toâq pỡ dống sang ki. Khân cứq táq lôih ntrớu chóq alới, cóq alới pỡq cauq cứq pỡ achuaih. 20Ma máh cũai I-sarel ỡt nnâi sanua, alới khoiq blớh cứq chơ. Khân alới ramóh muoi ŏ́c ntrớu cứq táq lôih chóq alới, yỗn alới atỡng achuaih dáng. 21Ma bữn muoi ramứh toâp cứq khoiq pai casang lứq yáng moat alới. Cứq pai neq: ‘Hữm cứq tayứng yáng moat anhia sanua, la cỗ cứq sa‑âm cũai khoiq cuchĩt têq tamoong loah.’”
22Tữ achuaih Phê-lit sâng máh parnai nâi, án chanchớm yoc ễ parchĩn loah tangái ntun ễn. Chơ án pai neq: “Toâq Lusia, án ca sốt tahan tâng vil Yaru-salem, toâq pỡ nâi, cứq parchĩn loah anhia.”
 Phê-lit khoiq dáng sa‑ữi chơ tễ ngê tỗp puai Yê-su.
23Chơ Phê-lit ớn tahan kĩaq Phau-lô tâng dống. Ma án patâp tahan chỗi catáng yớu Phau-lô mut sa‑óh tỡ la chuai án.
24Bữn bĩq tangái ễn Phê-lit toâq loah pỡ ntốq án dốq parchĩn cũai. Lacuoi án, ramứh Dơ-rusi, toâq cớp án tê. Dơ-rusi la cũai I-sarel. Phê-lit ớn noau dững Phau-lô toâq pỡ án. Án ễq Phau-lô atỡng án tễ ranáq sa‑âm Yê-su Crĩt. 25Phau-lô atỡng Phê-lit pai Yiang Sursĩ yoc cũai bữn mứt tanoang o. Cớp Yiang Sursĩ yoc cũai têq viaq ranáq sâuq. Cớp án pai chumát Yiang Sursĩ lứq rablớh nheq tữh cũai. Tữ Phê-lit sâng máh santoiq ki, án sâng ngcŏh lứq; chơ án atỡng Phau-lô neq: “Sanua cứq miaq. Khân nỡ pra cứq tỡ bữn miaq ntrớu, cứq arô loah mới, yuaq cứq yoc ễ tamứng ễn mới atỡng cứq.”
26Ma bo ki, Phê-lit ngcuang Phau-lô aloŏh yỗn án práq chang án acláh. Ngkíq yuaq án arô Phau-lô sa‑ữi trỗ yỗn táq ntỡng. 27Vớt bar cumo, bữn manoaq ramứh Pôr-siu Phê-tu pláih loah Phê-lit cỡt sốt tâng cruang ki. Ma Phê-lit yoc tỗp I-sarel ỡt bũi cớp án. Ngkíq án dŏq níc Phau-lô, cớp tỡ bữn acláh.