3

Cũai Yỗt Cỡt Bán

1Cu rangái toâq mandang priang tỗp puai Yê-su pỡq rôm câu tâng Dống Sang Toâr tỗp I-sarel. Bữn muoi tangái, Phi-er cớp Yang pỡq câu pỡ ki tê. 2Alới khoiq cheq ễ toâq ngoah toong noau dŏq Toong Nêuq. Ỡt cheq toong ki alới hữm cũai yỗt tacu. Án yỗt tễ mpiq án canỡt. Cu rangái noau dững dŏq án pỡ ntốq ki, yỗn án sễq práq tễ cũai mut ngoah toong ki. 3Tữ cũai yỗt ki hữm Phi-er cớp Yang ễ mut dống sang, án sễq práq tễ alới. 4Chơ Phi-er cớp Yang cloân nhêng chu án, cớp Phi-er pai neq: “Mới nhêng chu hếq nâi.”
5Ngkíq cũai yỗt ki nhêng chu alới. Án tếng alới ễ yỗn án práq. 6Ma Phi-er pai neq: “Práq yễng cứq tỡ bữn bữn tê. Ma ramứh ntrớu cứq bữn, cứq yoc ễ chuai aki. Nhơ ramứh Yê-su Crĩt tễ vil Na-sarễt, cứq ớn mới yuor tayứng, chơ pỡq!”
7Phi-er tếc atĩ atoam cũai yỗt ki, ayuor án tayứng. Bo ki toâp ayững án cỡt bán. 8Yóiq toâp án yuor. Án pỡq na ayững mut tâng dống sang manơi nứng Phi-er cớp Yang. Ntơn án pỡq ntơn án ỡn tamprũol khễn Yiang Sursĩ. 9Nheq tữh cũai tâng dống sang ki hữm án pỡq ayững cớp khễn Yiang Sursĩ. 10Alới sacoal án la cũai dốq crŏ́q sễq práq cheq ngoah Toong Nêuq. Alới sâng dớt lứq hữm ayững án cỡt o loah.

Phi-er Atỡng Tâng Dống Sang Toâr

11Tâng dống sang ki bữn muoi lám ntrỡn noau dŏq Ntrỡn Sa-lamôn. Phi-er cớp Yang ỡt tâng ntrỡn ki; cớp bữn án ca ayững cỡt bán la ỡt cớp alới tê. Clứng lứq cũai lúh parlŏ́ng toâq pỡ ntốq alới ỡt, cớp alới sâng dớt lứq. 12Toâq Phi-er hữm cũai clứng toâq, án atỡng alới neq: “Tỗp I-sarel ơi! Nŏ́q anhia sâng dớt tễ ranáq nâi? Nŏ́q anhia nhêng cloân níc chu hếq? Anhia chanchớm hếq têq táq bữm ranáq nâi tỡ? Cớp anhia chanchớm hếq o hỡn tễ cũai canŏ́h yáng moat Yiang Sursĩ tỡ? Tỡ cỡn! Cũai nâi cỡt bán la nhơ tễ Yê-su Crĩt toâp. 13Yiang Sursĩ, án ca achúc achiac hái A-praham, I-sac, cớp Yacốp sang, lứq Yiang Sursĩ yỗn Yê-su, la cũai ca táq ranáq án cỡt sốt toâr lứq. Ma anhia chiau Yê-su pỡ atĩ Phi-lat la cũai sốt tâng cruang nâi. Toâq Phi-lat yoc ễ acláh Yê-su, anhia tỡ yỗn án acláh. 14Anhia calỡih táh Yê-su, la cũai tanoang tapứng cớp bráh o lứq. Ma anhia sễq Phi-lat acláh cũai pla ca khoiq cachĩt cũai. 15Anhia cachĩt Yê-su, án ca têq yỗn hái tamoong. Ma Yiang Sursĩ yỗn án tamoong loah. Hếq dáng ranáq nâi lứq pĩeiq, yuaq hếq khoiq hữm chơ máh ranáq nâi. 16Lứq anhia sacoal cũai yỗt nâi. Cỗ hếq sa‑âm Yê-su, cớp cỗ nhơ ramứh án, cũai nâi cỡt bán. Lứq Yê-su toâp táq ranáq nâi yỗn moat anhia hữm.
17“Sễm ai ơi! Cứq dáng anhia cớp sốt anhia cachĩt chíq Yê-su cỗ anhia sacũl. 18Ma ŏ́c nâi Yiang Sursĩ khoiq atỡng chơ tễ mbŏ́q na cũai tang bỗq án. Alới pai Crĩt, án ca Yiang Sursĩ rưoh dŏq chuai amoong cũai, cóq chĩuq sa‑ữi ramứh túh coat. Parnai nâi lứq cỡt santruoq cớp Yê-su. 19Ngkíq, cóq anhia ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn, cớp píh loah puai ngê Yiang Sursĩ, dŏq án ariau yỗn bráh máh lôih anhia. Khân anhia táq ngkíq, Yiang Sursĩ lứq chuai mứt pahỡm anhia yỗn cỡt práih loah. 20Cớp nỡ‑ra Yiang Sursĩ ớn Yê-su Crĩt sễng loah pỡ cutễq nâi machớng án khoiq atỡng tễ nhũang chơ. 21Ma sanua Yê-su cóq ỡt tâng paloŏng toau toâq tangái Yiang Sursĩ atức cốc cutễq nâi yỗn o loah samoât án mbỡiq tễng tễ dâu lứq ki. Yiang Sursĩ khoiq atỡng ngkíq tễ mbŏ́q na máh cũai tang bỗq án ca bráh o. 22Môi-se, la manoaq tễ cũai tang bỗq ki, pai neq:
  ‘Nỡ‑ra Yiang Sursĩ ớn manoaq tễ tỗp hái
   cỡt cũai tang bỗq án machớng cứq tê.
   Cóq anhia tamứng cớp trĩh máh ŏ́c án atỡng.
  23Cũai aléq ma tỡ bữn trĩh parnai cũai tang bỗq Yiang Sursĩ,
cũai ki tỡ têq cỡt noâng cũai proai Yiang Sursĩ.’
24“Samu-ễl cớp máh cũai tang bỗq ca toâq ntun Samu-ễl, nheq tữh alới khoiq atỡng tễ ranáq hái hữm tâng dỡi sanua. 25Máh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ ki la achúc achiac hái tê. Cớp hái chống tê máh ramứh Yiang Sursĩ par‑ữq cớp achúc achiac hái A-praham. Yiang Sursĩ par‑ữq neq:
  ‘Nỡ‑ra cỗ nhơ tễ tŏ́ng toiq mới,
dũ tỗp cũai pưn paloŏng cutrúq nâi bữn roap ŏ́c bốn.’
26Ngkíq Yiang Sursĩ yỗn Yê-su, la cũai táq ranáq án, toâq pỡ anhia voai. Án yỗn anhia bữn ŏ́c bốn nhũang lứq, cớp yỗn anhia têq viaq vớt tễ ngê sâuq anhia dốq táq.”