6

Phung Chroh Tâm Ban Ma Khĭt Jêh, Jêh Ri Rêh Ndrel Ma Yêsu Krist Jêng Bunuyh Mhe

1Pôri, moh he mra lah? He mra ăt hôm gŭ tâm nau tih gay geh nau yô̆ âk rmeh lĕ? 2Mâu, mâu di ôh! He khĭt jêh yor nau tih. Mâm he dơi gŭ tâm nau tih đŏng? 3Khân may mâu gĭt hĕ ma lĕ rngôch phung he dơn jêh nau ƀaptem tâm Yêsu Krist tâm ban ma dơn jêh nau ƀaptem tâm nau păng khĭt? 4Ma nau ƀaptem bu tâp jêh he ndrel ma Păng tâm nau păng khĭt, gay ma nâm bu Brah Krist hŏ rêh jêh bơh phung khĭt ma nau chrêk rmah mbơ̆ he mra hăn tâm nau rêh mhe tâm ban lĕ. 5Yorlah tơlah he jêng nguay ndrel ma Păng tâm nau Păng khĭt, he mra jêng nguay tâm nau Păng rêh tâm ban lĕ. 6He gĭt jêh ma bunuyh ơm he pâng jêh ta si tâm rkăng ndrel ma Păng, gay ma săk jăn nau tih rai lơi pô nây he mâu hôm jêng dĭk ma nau tih ôh. 7Yorlah mbu nơm khĭt jêh, klaih jêh bơh nau tih. 8Pôri tơlah he khĭt jêh ndrel ma Brah Krist, he chroh ma he hŏ dâk rêh ndrel ma păng lĕ. 9Yorlah he gĭt Brah Krist hŏ dâk rêh jêh bơh phung khĭt mâu hôm khĭt đŏng ôh; nau khĭt mâu hôm dơi đah Păng ôh. 10Yorlah Păng khĭt, păng khĭt yor nau tih du tơ̆ dŭm nây dơm, ƀiălah aƀaơ Păng rêh, Păng gŭ rêh ma Brah Ndu. 11Pôri kơp hom khân may nơm tâm ban ma khĭt jêh ma nau tih, ƀiălah gŭ rêh ma Brah Ndu tâm Yêsu Krist.
12Pôri lơi ăn nau tih chiă uănh tâm săk jăn blau khĭt khân may ôh, jêh ri lơi tông ma nau păng kơnh ôh. 13Lơi jao jâng ti khân may ma nau tih tâm ban ma ndơ nau kue dŏng ôh, ƀiălah ăn khân may nhhơr khân may nơm ma Brah Ndu tâm ban ma phung hŏ dâk rêh jêh bơh phung khĭt jêh ri jâng ti khân may ma Brah Ndu jêng ndơ ma nau sŏng dŏng. 14Yorlah nau tih mâu hôm chiă uănh khân may ôh, yorlah khân may mâu gŭ tâm dâng nau vay ôh, ƀiălah tâm dâng nau yô̆.

Phung Chroh Chalơi Jêh Kan Tih Gay Tông Kan Sŏng

15Mâm ƀư? Yorlah he mâu gŭ tâm dâng nau vay, ƀiălah gŭ tâm dâng nau yô̆. Dơi lĕ he hôm ƀư tih? 16Mâu! Khân may mâu gĭt hĕ tơlah khân may jao khân may nơm jêng dĭk gay tông ma du huê bunuyh khân may hŏ jêng jêh dĭk ma nơm nây, geh tơ̆ nau tih njŭn leo ma nau khĭt, mâu lah ma nau tông bâr leo ma nau sŏng? 17Ƀiălah, lah ueh ma Brah Ndu yorlah jêh khân may jêng dĭk ma nau tih kđôi lĕ, khân may tông jêh ma nuih n'hâm ma nau nti lah ăn jêh nâm bu trong khân may tĭng ndô̆. 18Pôri klaih jêh bơh nau tih, khân may jêng dĭk ma nau sŏng. 19Gâp ngơi tâm ban ma bunuyh yorlah nglay săk khân may rdja pô nây, nâm bu khân may jao jêh jâng ti khân may jêng dĭk nau ƀơ̆ jêh ri nau tih, ŭch ƀư tih, aƀaơ aơ jao hom jâng ti khân may jêng dĭk nau sŏng, ŭch geh nau kloh ueh tâm ban lĕ.
20Yorlah dôl khân may jêng dĭk ma nau tih, khân may mâu chrê ma nau sŏng. 21Pôri, moh play khân may geh? Play ƀư prêng khân ay may aƀaơ! Yorlah ta dŭt lôch nau nây jêng nau khĭt. 22Ƀiălah aƀaơ tâm rklaih jêh bơh nau tih, khân may jêng dĭk ma Brah Ndu. Khân may geh nau kloh ueh jêng play, jêh ri dăch ma lôch nau rêh n'ho ro. 23Yorlah rnoh nkhôm bơh nau tih jêng nau khĭt ƀiălah nau Brah Ndu ăn dơm dam jêng nau rêh n'ho ro tâm Yêsu Krist, Kôranh Brah he.