15

Phung Nâp Kơl Phung Rdja

1Pôri, he jêng phung nâp, vay anh nau rêh ni phung rdja jêh ri lơi ƀư maak ma he nơm ôh. 2Ăn ăp nơm tâm phung he ƀư maak, ma phung chiau meng he ma nau ueh, gay ma n'hao nuih khân păng. 3Yorlah Brah Krist mâu mâp ƀư maak ma păng nơm ƀiălah tĭng nâm bu hŏ nchih jêh nau: "Nau suai rak bu ƀư ma may, tŭp jêh ta gâp." 4Pôri, lĕ nau bu nchih jêh lor jêng nau prăp sâm nti he, gay ma he geh nau kâp gân ma nau srôih, jêh ri nau leng he bơh nau nchih. 5Pôri, dăn ma Brah Ndu, nơm srôih jêh ri nơm leng ăn ma khân may geh du nuih n'hâm tĭng nâm Yêsu Krist, 6gay ma lĕ rngôch ndrel n'grŭp du bâr, khân may tâm rnê ma Brah Ndu, Mbơ̆ Kôranh Brah he Yêsu Krist.
7Pôri, tâm rom hom ndrăng khân may nơm, tâm ban ma Brah Krist rom jêh khân may, gay geh nau tâm rnê ma Brah Ndu. 8Gâp lah ma Brah Krist jêng jêh oh mon ma phung koh ntâu gay tâm mpơl nau Brah Ndu tâm êp ngăn jêh ri gay ma nanê̆ nau Păng ton jêh ma phung che he, 9jêh ri gay ma phung bu năch tâm rnê ma Brah Ndu yor nau Păng yô̆. Tĭng nâm nau nchih jêh:
 "Yor nây gâp mra tâm rnê ma may ta nklang phung bu năch jêh ri gâp mra mprơ mŏt ton ma amoh may."
10jêh ri geh nau nchih:
 "Ơ phung bu năch, maak hom khân may ndrel ma phung mpôl băl Păng."
11Jêh ri lah:
 "Ơ lĕ rngôch phung bu năch, mŏt ton hom ma Kôranh Brah, tâm rnê hom ma Păng,
 Ơ lĕ rngôch phung ƀon lan.
12Y-Êsai lah đŏng:
 "Mra geh bơh Y-Yêsê du nkeh, jêng Nơm chiă uănh phung bu năch, bu năch mra kâp gân Păng."
13Pôri, dăn ma Brah Ndu, nơm ăn nau kâp gân mbêng khân may ma lĕ nau maak jêh ri lĕ nau đăp mpăn tâm nau chroh gay ma nau brah Brah Huêng Ueh khân may geh nau rmeh ler tâm nau kâp gân.

Kan Y-Pôl Djôt

14Hơi phung oh nâu, gâp mĭn khân may geh bêng jêh nau ueh, nau gĭt rbăng jêh ri dơi n'hao nuih ndrăng khân may nơm. 15Ƀiălah gâp janh nchih ma khân may nau aơ ŭch kah gĭt ma khân may, yor nau yô̆ Brah Ndu ăn jêh ma gâp, 16njêng gâp jêng oh mon Yêsu Krist ma phung bu năch, prăp gâp ma kan mbơh nau mhe mhan ueh Brah Ndu, gay ma phung bu năch, jêh ƀư kloh ueh ma Brah Huêng Ueh, jêng ndơ nhhơr maak ma Brah Ndu.
17Pô nây yơh gâp geh nau rnê ma gâp nơm tâm Yêsu Krist yor nau Brah Ndu. 18Yorlah gâp mâu janh ngơi du ntil nau êng ma khân may tơlah Brah Krist mâu đă gâp ƀư, gay njŭn leo phung bu năch ma nau tông ma nau ngơi jêh ri ma kan. 19Ma nau brah khlay ngăn jêh ri nau tâm mbên khlay ma nau brah Brah Huêng Ueh Brah Ndu, tă bơh ƀon Yêrusalem jêh ri n'gor chiau meng dăch tât ta ƀon Iliri, gâp nti âk jêh lam ri lam aơ nau mhe mhan ueh Yêsu Krist. 20Ƀiălah gâp răm maak lơn mbơh nau mhe mhan ueh ta ntŭk bu ê mbơh ôh amoh Brah Krist gay ma mâu rdâk ôh ta ntur bu êng, 21tĭng nâm bu nchih jêh pô aơ:
 "Ma mbu nơm bu ê mâp mbơh, khân păng mra saơ,
 jêh ri ma mbu nơm tăng, khân păng mra gĭt rbăng."
22Pôri geh âk tơ̆ jêh geh nau buay gâp hăn khâl khân may. 23Ƀiălah aƀaơ mâu hôm geh ôh nau kân gâp tâm ntŭk aơ, jêh ri bơh jŏ năm jêh gâp ŭch ngăn hăn khâl khân may. 24Tơlah gâp hăn ta n'gor Êspanh gâp mra veh uănh khân may. Jêh gâp geh nau maak bar pe nar gŭ ndrel khân may, gay ma khân may njŭn leo gâp tă n'gor nây.
25Aƀaơ ri gâp hăn ta ƀon Yêrusalem, ŭch kơl phung kloh ueh. 26Yorlah phung kloh ueh tâm n'gor Masêđôn jêh ri n'gor Akai gay ma gâp hăn pă ndơ nhhơr kơl ma phung kloh ueh gŭ tâm nau rêh ni ta ƀon Yêrusalem. 27Khân păng rŏng ƀư pô nây jêh ri khân păng iang rnon phung nây lĕ, yorlah tơlah phung bu năch geh ndrel ma khân păng ndơ khlay ma huêng vay khân păng kơl nhhơr ma phung Yuđa ndơ khlay ma săk jăn. 28Pôri, jêh lôch kan aơ, jao ndơ nhhơr ma khân păng, gâp mra veh ta ƀon khân may, tơlah gâp hăn ta n'gor Êspanh. 29Gâp gĭt, tơlah gâp hăn ta khân may, gâp mra hăn bêng ma nau ueh uĭn bơh Brah Krist.
30Hơi phung oh nâu, ma Kôranh Brah he Yêsu Krist, jêh ri ma nau rŏng bơh Brah Huêng Ueh, gâp vơh vơl ma khân may, ăn khân may kơl tâm lơh ndrel ma gâp tâm nau khân may mbơh sơm ma Brah Ndu yor gâp, 31gay ma gâp dơi klaih bơh phung mâu chroh tâm n'gor Yuđa, jêh ri ndơ nhhơr gâp djôt ma ƀon Yêrusalem mra ƀư maak ma phung kloh ueh. 32Pôri, yơh, gâp mra tât ta khân may ma nau răm maak tơlah Brah Ndu ŭch, jêh ri gâp mra rlu tâm nklang phung khân may. 33Dăn ma Brah Ndu, nơm đăp mpăn gŭ ndrel lĕ rngôch khân may Amen.