2

Ŏ́c Sapáh Tễ Samữ Chiaq

1Tâng ŏ́c sapáh canŏ́h cứq hữm muoi noaq samiang ayễq samữ chiaq tâng atĩ án. 2Cứq blớh neq: “Mới ễ pỡq chu léq?”
 Samiang ki ta‑ỡi: “Cứq pỡq chiaq vil Yaru-salem, cuti cớp la‑a maléq.”
3Chơ, ranễng Yiang Sursĩ ca táq ntỡng cớp cứq tayáh pỡq, cớp bữn muoi ranễng canŏ́h toâq pỡ án. 4Ranễng muoi atỡng ranễng bar neq: “Cóq mới lúh pỡq atỡng samiang yống samữ chiaq ki neq: ‘Chumát vil Yaru-salem bữn cũai cớp charán bán sa‑ữi lứq, lốh tỡ têq táq viang noâng. 5Yiang Sursĩ ữq pai án toâp ễ cỡt viang ũih dŏq bán curiaq vil nâi, cớp án toâp cỡt chớc ang‑ữr vil nâi.’”

Máh Cũai Píh Chu Tễ Cruang Ba-bulôn

6-7Yiang Sursĩ pai chóq máh cũai proai neq: “Cóq anhia lúh tễ cruang coah angia pỡng, la cruang Ba-bulôn. Cứq khoiq táq yỗn anhia ỡt parsáng-parsaiq dũ angia. Sanua, cóq anhia píh chu loah pỡ vil Yaru-salem. 8Khân bữn muoi noaq cũai aléq táq anhia, la án táq cũai cứq pasếq lứq.”
 Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq pai chóq máh cruang khoiq pũr cũai proai án neq:
9“Yiang Sursĩ toâp ễ chíl loah anhia! Chơ, máh cũai cơi cỡt sũl anhia, chumát alới pũr loah anhia.”
 Tữ máh ranáq nâi cỡt, dũ náq cũai bữn dáng samoât, la Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq, án toâp ớn cứq toâq.
10Yiang Sursĩ pai neq: “Ơ máh cũai tâng vil Yaru-salem ơi! Cóq anhia ũat cỗ sâng bũi óh lứq! Cứq toâp ễ toâq ỡt tâng mpứng dĩ tỗp anhia.”
11Tâng tangái ki bữn sa‑ữi cruang cũai toâq pỡ Yiang Sursĩ cớp cỡt cũai proai án. Án ỡt tâng mpứng dĩ tỗp anhia; cớp anhia têq dáng samoât lứq án toâp ớn cứq toâq pỡ anhia. 12Muoi trỗ ễn, cruang Yuda cỡt loah mun Yiang Sursĩ tâng tâm cutễq miar khong án, cớp vil Yaru-salem cỡt loah vil án khoiq rưoh.
13Dũ náq cũai cóq ỡt rangiac yáng moat Yiang Sursĩ, yuaq án ễ toâq tễ ntốq miar khong án.