24

Nau Yêhôva Phat Dôih Neh Ntu

1Aơ, Yêhôva mra ƀư rai neh ntu ăn jêng rngol. Păng mra plăch tâm dâng kalơ jêh ri ƀư chah rai lơi phung ƀon lan. 2Jêh ri kôranh ƀư brah mra jêng tâm ban ma ƀon lan, kôranh mra jêng tâm ban ma dĭk păng, kôranh ngih bu ur mra jêng tâm ban ma oh mon bu ur păng, nơm tăch mra jêng tâm ban ma nơm rvăt, nơm chan jêng tâm ban ma nơm ăn chan nơm iang rnon jêng tâm ban ma nơm rnon. 3Neh ntu mra rai jêh ri mra pit in lĕ, Yor lah Yêhôva lah jêh nau nây.
4Neh ntu rngot klâng jêh ri huănh; neh ntu rngot jêh ri huănh; phung bunuyh bu yơk mra rai yot. 5Neh ntu mra ƀơ̆ yor ƀon lan păng nơm, yor lah khân păng rlau jêh nau vay, mâu tông ôh nau ntăm, khân păng rlau jêh nau tâm rnglăp n'ho ro. 6Yor nây nau rtăp rak sa neh ntu, jêh ri phung ƀon lan păng dơn nau rêh ni yor nau tih khân păng. Yor nây ŭnh sa jêh phung gŭ tâm neh ntu, jêh ri hôm kanŏng djê̆ bunuyh.
7Dak play kriăk ƀâu mhe lĕ suăt, tơm păng lĕ huănh, lĕ rngôch phung geh nuih n'hâm hâk răm vơl da dê. 8Mâu hôm geh maak nteh gâr ôh nteh phung răm maak lôch jêh, mâu hôm maak nteh gong rêng ôh. 9Khân păng mâu hôm nhêt dak play kriăk ƀâu dôl mprơ ôh; ndrăng jêng tăng ma phung nhêt.
10Ƀon uh ah hŏ rai jêh, lĕ rngôch ngih mra chăng jêh mâu hôm geh bunuyh lăp ta nây ôh. 11Bu nter ta trong sâng yor mâu geh dak play kriăk ƀâu; lĕ rngôch nau hâk răm du jêh; nau maak neh ntu lôch jêh. 12Ƀon toyh rai jêh, jêh ri mpông pêr rlâm jêh. 13Yor lah neh ntu mra jêng tâm ban pô nây, ta nklang phung mpôl băl bunuyh, tâm ban ma tơ lah bu rgu tơm play ôlivơ, tâm ban ma bu dônh play kriăk ƀâu hôm tơ lah jêh yăn pĕ play.
14Phung bunuyh nter mprơ ma nau răm rhơn, yor nau chrêk rmah Yêhôva khân păng nter troh bơh bri pa dâng. 15Yor nây ăn nau chrêk rmah ma Yêhôva tâm bri pa lơ, tâm bri rgŏ kơh dak mƀŭt ăn nau chrêk rmah ma amoh Yêhôva Brah Ndu Israel. 16Bơh dŭt bri neh he tăng bu mprơ, "Chrêk rmah ma nơm sŏng." Ƀiă lah gâp lah, "Gâp roh jêh, gâp roh jêh, rêh ni ngăn gâp! Yor lah phung ƀai ƀư nau ƀai, na nê̆ phung ƀai ƀư nau ƀai ngăn." 17Ơ phung gŭ tâm neh ntu, nau klach, brŏng jru, jêh ri nhuăl kâp ƀư ma may. 18Mbu nâm klach bơh nteh bu nhhu mra tŭp tâm ntu jru; jêh ri mbu nâm luh tă bơh ntu jru mra geh nhuăl. Yor lah mpông bloh jê̆ ta trôk pơk jêh, jêh ri mbon neh ntu mpât n'găr da dê. 19Neh ntu rai jêh, neh ntu khêk jêh, neh ntu n'gơ katang ngăn. 20Neh ntu hăn rklĭng drĭt tâm ban ma du huê bunuyh nhŭl ndrănh, păng nchah tâm ban ma njao; nau tih păng ƀư jâk păng, păng prah, jêh ri mâu mra hôm dâk ôh.
21Tâm nar nây tâm trôk Yêhôva mra tâm rmal phung tahan tâm trôk, jêh ri ta neh ntu Yêhôva mra tâm rmal phung hađăch neh ntu. 22Bu mra tâm rgum khân păng tâm ban ma bu rƀŭn phung bu nă tâm ntu, bu mra krŭng khân păng tâm ndrung bu nă; jêh ri rlau âk nar bu mra tâm rmal khân păng. 23Dôl nây khay mâu hôm nchrat ang ôh jêh ri nar mra bêk; yorlah Yêhôva ma phung tahan mra chiă uănh ta yôk Siôn jêh ti ta ƀon Yêrusalem, jêh ri păng mra tâm mpơl nau chrêk rmah păng ta năp phung buranh păng.